Vad är en borgenär?

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Sambla förklarar borgenär
Borgenär och borgensman
Välj en bra borgenär med låg ränta
Sambla förklarar borgenär
Borgenär och borgensman
Välj en bra borgenär med låg ränta

Borgenär är den part som lånat ut pengar till en motpart. När du lånar pengar av banken är banken alltså borgenär. Uttrycket blandas ofta ihop med borgensman, men det är alltså två olika saker. Borgensman är en tredje person som lovar att betala igen skulden till borgenären om du som låntagare inte klarar av att betala.

Vad är en borgenär?

Borgenär, även kallat fordringsägare, är en fysisk eller juridisk person som någon är skyldig pengar.

Den som lånar pengarna och har skulden kallas för gäldenär. När du exempelvis ansöker om att låna 150 000 kr av en bank är du alltså gäldenär och banken borgenär.

Per definition är alltså alla banklån i Sverige “lån med borgenär”, eftersom pengarna alltid lånas av en annan part.

Det finns även andra situationer där man kan använda sig av en borgenär, t.ex. i samband med att man skriver hyreskontrakt för en hyresrätt.

Ordet borgenär är faktiskt svenskans svåraste ord, enligt en undersökning gjord av Skatteverket – bara 7 % kände till ordets rätta betydelse.

Vad är en borgensman?

Om man inte har råd att ta ett lån på egen hand, för att finansiera exempelvis en bostad, kan det vara en god idé att ansöka om lån med borgensman. Banken kan i vissa fall godkänna lånet om en så kallad tredje person – ofta en familjemedlem eller partner – går med på att betala borgenären i det fall gäldenären inte klarar av betala ränta och amorteringar.

Den tredje personen är alltså borgensmannen och ”går i borgen” för borgenären. Samma sak sker om en medlåntagare används, denna “tredje person” blir alltså likvärdigt betalningsskyldig för skulden.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Ansvaret som borgensman är stort och gäller tills skulden är betald. Du måste därför tänka igenom ett sådant beslut noggrant. Även om du är gift med gäldenären så gäller förpliktelserna även om ni skulle skiljas. Det går dock att begränsa ansvaret genom att avtala om att ansvaret sträcker sig till ett visst maxbelopp och att man bara är borgensman under en bestämd tidsperiod. Information om vilka åtagande du har som borgensman finns att hämta hos kreditupplysningsföretag. Det är alltså viktigt att tänka på att det kommer påverka dina möjligheter att bli beviljad egna lån om du ställer upp som borgensman.

Jämför borgenärer med Sambla

Oavsett om du ansöker om du ska köpa en bil, ta ett privatlån eller finansiera ett projekt med mikrolån är det bra att jämföra olika erbjudanden hos bankerna.

Var noga i valet innan du väljer vilken borgenär som du tillslut tar ett lån hos. Det kan skilja mycket pengar mellan det bästa och sämsta villkoren som du kan få.

Vad som är bra för någon annan kanske inte är bra för dig, det beror på hur din ekonomi ser ut och vad du värdesätter. Det kan vara att få pengarna utbetalda snabbt eller få en så låg månadskostnad som möjligt.

Vanliga frågor och svar – Borgenär

Vad betyder borgenär?

Borgenär är den som lånat ut pengar till en motpart. Banken är en klassisk borgenär. Endast 7% av Sveriges befolkning vet vad ordet borgenär betyder.

Vem är en borgenär?

Den som lånar ut pengar blir en borgenär.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler