Vad är en borgenär?

Borgenär är den part som lånat ut pengar till en motpart. När du lånar pengar av banken eller långivaren är banken alltså borgenär. Uttrycket blandas ofta ihop med borgensman, men det är alltså två olika saker. Borgensman är en tredje person som lovar att betala igen skulden till borgenären om du som låntagare inte klarar av att betala.

Vad är en borgenär?

Borgenär, även kallat fordringsägare, är en fysisk eller juridisk person som någon är skyldig pengar. Den som lånar pengarna och har skulden kallas för gäldenär. När du exempelvis ansöker om att låna 150000 kr av en bank eller långivare är du alltså gäldenär och banken borgenär. Per definition är alltså alla banklån i Sverige "lån med borgenär", eftersom pengarna alltid lånas av en annan part. Det finns även andra situationer där man kan använda sig av en borgenär, t.ex. i samband med att man skriver hyreskontrakt för en hyresrätt. Ordet borgenär är faktiskt svenskans svåraste ord, enligt en undersökning gjord av Skatteverket – bara 7 % kände till ordets rätta betydelse.

Vad är en borgensman?

Om man inte har råd att ta ett lån på egen hand, för att finansiera exempelvis en bostad, kan det vara en god idé att ansöka om lån med borgensman. Banken eller långivaren kan i vissa fall godkänna lånet om en så kallad tredje person – ofta en familjemedlem eller partner – går med på att betala borgenären i det fall gäldenären inte klarar av betala ränta och amorteringar. Den tredje personen är alltså borgensmannen och ”går i borgen” för borgenären. Samma ska sker om en medlåntagare används, denna "tredje person" blir alltså likvärdigt betalningsskyldig för skulden.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Ansvaret som borgensman är stort och gäller tills skulden är betald. Du måste därför tänka igenom ett sådant beslut noggrant. Även om du är gift med gäldenären så gäller förpliktelserna även om ni skulle skiljas. Det går dock att begränsa ansvaret genom att avtala om att ansvaret sträcker sig till ett visst maxbelopp och att man bara är borgensman under en bestämd tidsperiod. Information om vilka åtgagande du har som borgensman finns att hämta hos kreditupplysningsföretag. Det är alltså viktigt att tänka på att det kommer påverka dina möjligheter att bli beviljad egna lån om du ställer upp som borgensman.

Jämför långivarna med Sambla

Oavsett om du ansöker om du ska köpa en bil, ta ett privatlån eller finansiera ettt projekt med mikrolån är det bra att jämföra långivarna. Alla långivare specialiserar sig på olika typer av kunder. Det går därför inte att säga att någon långivare är bättre än en annan när det gäller lån. Således är det viktigt att man jämför olika låneerbjudanden för att hitta vilken långivare som passar just dig bäst!

Om du som privatperson går till flera olika långivare för att jämföra villkoren tar de varsin kreditupplysning hos UC på dig. Detta påverkar din kreditvärdighet och kan försämra din möjlighet att få en riktigt låg ränta. Om du väljer att jämföra med Sambla görs endast en kreditupplysning hos UC. Tjänsten är helt kostnadsfri och du binder dig inte till något när du gör en jämförelse. Sambla får istället betalt direkt av banken eller långivaren när vi hjälper dem att få en ny nöjd kund.

Uppdaterat 19-12-04

 kr
 år
5 000600 000
Cirka månadskostnad:
1 739 kr
Nytt lånSamla lån
Applicant
Phone number
Email adress
Occupation
Marital status
Skicka ansökan för att godkänna användaravtalet och dataskyddspolicyn.
Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. Annuitetslån 150 000 kr, 10 år, nom. ränta 6,95%, start-/aviavg. 0 kr ger eff. ränta 7,18 %. Totalkostnad: 208 532 kr eller 1 738 kr/månad (120 avbet.). Återbet. tid 1-18 år. Nom. ränta 2,95%-29,90%.