Bindningstid

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Sambla förklarar bindningstid
Varför finns bindningstid?
Hur fungerar bindningstid på lån?
Sambla förklarar bindningstid
Varför finns bindningstid?
Hur fungerar bindningstid på lån?

Bindningstid innebär att du, via ett avtal, godkänt att betala på en tjänst under en viss förutbestämd period. Framförallt förknippas begreppet med mobilabonnemang men det förekommer även exempelvis på lägenhetshyror, gymkort, hemlarm och bolåneränta.

Hur lång bindningstid får användas?

Om ett avtal har bindningstid ska detta tydligt framgå i dess villkor. Hur lång avtalstid som får erbjudas beror på vilken produkt eller tjänst som erbjuds.

Telefonabonnemang till privatpersoner, eller enskilda firmor, får maximalt vara bundna under 24 månader. Enligt lag måste även en telefonoperatör erbjuda abonnemang på 12 månader som ett alternativ. Däremot kan de premiera de som väljer 24 månader med exempelvis lägre månadskostnad.

Andra tjänster kan ha bindningstid på längre än 24 månader. Detta gäller exempelvis hyra av lokaler, elavtal samt vid sparande eller lån.

  • Kontrollera alltid bindningstid och uppsägningstid.
  • Kontrollera vad det kostar att bryta avtalet.
  • Olika tjänster har olika långa avtal.

Kan man bryta en bindningstid?

Det ska alltid framgå i avtalet om bindningstiden kan brytas eller inte. Det vanligaste är att det får brytas men att kunden i detta fall får betala en viss avgift. Två olika exempel visar detta:

Telefonabonnemang

Önskas ett telefonabonnemang sägas upp i förtid kan operatören fakturera samtliga kommande fasta kostnader för hela bindningstiden till kunden. Det innebär att abonnemangskostnaderna betalas i förtid varpå det sedan kan sägas upp.

Sparkonto

Önskas pengar på ett sparkonto, med fast ränta, tas ut i förtid har banken rätt att ta ut en avgift för detta. Det kan exempelvis vara en fast summa eller en procentuell del av den totala summan.

Kan tidsperioden förlängas?

I regel gäller bindningstiden som anges i avtalet. Det kan däremot förekomma villkor som anger att tidsperioden kan förändras förutsatt att vissa faktorer är uppfyllda. Ett exempel är att många dagstidningar erbjuder sina kunder att ta en ”paus” i sitt abonnemang. Under denna tid betalas inget på abonnemanget varpå kvarvarande månader tar vid när abonnemanget återigen aktiveras.

Hur sägs avtalet upp?

Om ett avtal önskas sägas upp i förtid bör detta alltid ske skriftligt. Detta eftersom det då är betydligt lättare att bevisa att uppsägning skett. Sker uppsägning muntligt är det en fördel att be om en skriftlig bekräftelse på att uppsägningen mottagits.

Ett företag får aldrig kräva att kunden enbart får säga upp ett avtal via ett specifikt kommunikationssätt (exempelvis enbart telefon). Önskas uppsägning ske på ett sätt och företaget inte accepterar detta kan företaget anmälas till Konsumentombudsmannen.

Bindningstid på lån

Lån har aldrig bindningstid eftersom kunden alltid har rätt att återbetala beloppet i förtid. Däremot är det möjligt att binda räntan på ett lån, vilket främst förekommer på bolån. Det vanligaste är att bankerna erbjuder möjlighet att binda bolån under 1 till 10 år.

Det banken i detta fall förbinder sig till är att ge kunden den angivna räntenivån under denna period, eller till att lånet blir löst. Om ett lån med bunden ränta betalas av i förväg har däremot banken rätten att ta ut en ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättning – Avgift som beräknas fram utifrån kvarvarande lånebelopp, ränta och kvarvarande löptid på lånet.

De allra flesta privatlån har rörlig ränta vilket innebär att de kan lösas i förtid utan att någon extra kostnad uppstår.

Läs mer: Bindningstid för bolån

Bindningstid på sparande

Även inom vissa sparformer kan räntan bindas. Exempelvis kan ett sparkonto ha rörlig eller fast ränta. Fast ränta innebär att kunden inte förväntas ta ut pengarna under bindningstiden. Det är vanligt att uttag kan ske men att det i detta fall utgår en viss avgift.

Frågor och svar - Bindningstid

Vad är skillnaden på bindningstid och uppsägningstid?

Bindningstid är den tidsperiod som kunden förväntas betala på en tjänst. Det är oftast 12 eller 24 månader. Uppsägningstiden är den tid som kunden behöver betala på tjänsten efter att den sagts upp. Exempelvis brukar uppsägningstid på hyreslägenheter vara 3 månader.

Varför finns bindningstid?

Bindningstid används för att skapa ekonomisk stabilitet för ena, eller bägge, parterna i avtalet. För privatpersoner ger det exempelvis en trygghet när ett bolån tecknas. Detta genom att banken förbinder sig att hålla samma ränta under perioden för bunden ränta.

Vad menas med ”ingen bindningstid”?

Avtal som inte har bindningstid kan sägas upp när som helst. Däremot kan det ändå finnas uppsägningstid på exempelvis 14 dagar eller 1 månad.

Vad kan göras vid tvist med ett företag kring dess villkor?

Uppstår en tvist kan företaget kontaktas varpå ofta en lösning kan hittas som bägge parter är nöjda med. Kommer ni inte överens kan du vända till Allmänna Reklamationsnämnden. De kan, gratis, se på ärendet och ange vad de anser är juridiskt korrekt. Även den oberoende organisationen Telekområdgivarna kan ge rådgivning i frågan.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler