Trygghetsförsäkring

Sambla är registrerade försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen.

tick Ett viktigt skydd
tick Trygga upp din ekonomi
tick Kontakta Sambla för att teckna

Försäkringssupport

Sambla Trygghetsförsäkring

Med en bra försäkring klarar man sig ekonomiskt även om livet tar en vändning till det sämre. Därför har vi tagit fram Samblas trygghetsförsäkring. Den hjälper dig att betala dina fasta månadskostnader om du råkar ut för sjukdom/skada, ofrivillig arbetslöshet eller vård av nära anhörig.

Villkor och länk till skadeanmälan finner du nedan.

tick Förköpsinformation
tick Försäkringsvillkor
tick Skadeanmälan

Sambla Livförsäkring

Om det värsta skulle hända kan det vara skönt för dina anhöriga att inte behöva oroa sig för ekonomin. Samblas Livförsäkring ger dina närmsta en ersättning om du skulle gå bort i förtid.

Villkor och blankett för anmälan av dödsfall finner du nedan.

tick Förköpsinformation
tick Försäkringsvillkor
tick Anmälan av dödsfall
tick Blankett för ändring av förmånstagare

Behöver du rådgivning om försäkring? Ring oss!

Våra erfarna rådgivare står redo att hjälpa dig hitta den bästa lösningen för just din situation. Oavsett om det gäller trygghetsförsäkring, livförsäkring eller något annat, är vi här för att svara på dina frågor och ge dig trygghet i form av er försäkring som är anpassad till din ekonomiska situation.

Ring oss idag så hjälper vi dig med dina försäkringsfrågor. Vi ser fram emot att prata med dig!

010-150 87 20

Frågor och svar

Vad är en trygghetsförsäkring?

En trygghetsförsäkring är bra ifall livet tar en vändning till det sämre. Den hjälper dig klara av tider då det annars är svårt.

Hur tecknar jag en försäkring?

Du kan enkelt kontakta Samblas kundservice på telefon 0770-22 01 80 eller via e-post forsakringar@sambla.se så får du hjälp att teckna en trygghetsförsäkring.

Vad täcker trygghetsförsäkringen?

Försäkringen avser att ersätta dig för dina fasta månadskostnader, till exempel lånekostnader, bostadsrättsavgift och elkostnader under den tid som du på grund av ohälsa är helt arbetsoförmögen eller under den tid som du är helt arbetslös efter uppsägning från arbetsgivaren.

Vem kan teckna försäkringen?

För att teckna trygghetsförsäkringen behöver du vara:

  • 18-63 år gammal
  • Fullt arbetsför
  • Tillsvidareanställd sedan minst sex månader tillbaka
  • Folkbokförd och bosatt i Sverige
  • Ansluten till svensk försäkringskassa
Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen är giltig tills utgången av den månad du fyller 67 år.

Hur betalas försäkringen?

Betalningen av försäkringspremien sker via autogiro.

Varför ska jag teckna en trygghetsförsäkring?

Då privatlån är lån utan säkerhet hjälper vi alltid till med en trygghetsförsäkring som hjälper dig att betala dina fasta månadskostnader om du råkar ut för sjukdom/skada, ofrivillig arbetslöshet eller vård av nära anhörig. Försäkringen är ett väldigt flexibelt samt fristående skydd som hjälper dig vid ett oväntat inkomstbortfall.

Hur kan jag anmäla en skada?

Vid ansökan om ersättning från din Trygghetsförsäkring, skicka skadeanmälan till Gjensidige Försäkring:

Vid ansökan om ersättning vid dödsfall, skicka din skadeanmälan till Evident Life AB:

Om du har några frågor eller vill ha deras hjälp med din anmälan ring dem på: 08-80 15 15 (vardagar kl 08-21)

Hur kan jag följa min skadeanmälan vid sjukskrivning/arbetslöshet?

Då det är försäkringsbolaget som är skadereglerare är det endast de som kan ge information gällande ditt ärende.

Hur lång är karenstiden?

30 dagar från skadetillfället.

Hur lång är kvalificeringstiden?

30 dagar vid sjukskrivning, 90 dagar vid arbetslöshet.

Vad händer om man blir sjuk/arbetslös under kvalificeringstiden?

Man kan inte få ersättning från försäkringen för just den skadan som uppkom under kvalificeringstiden. Däremot får man ersättning för skador som uppkommer efter kvalificeringstiden.

Hur lång tid får jag ersättning?

Försäkringen ger ersättning i upp till 12 månader. I och med att de första 30 dagarna är karenstid innebär det att du kan få utbetalningar i upp till 11 månader.

Är ersättningen skattepliktig?

Nej. Ersättningen sätts skattefritt in på ditt konto under tiden du är sjukskriven eller arbetslös.

Hur lång ångerrätt har jag på försäkringen?

30 dagar.

Jag får inte ut någon ersättning, vad gör jag?

Vid arbetslöshet, sjukskrivning eller vård av nära anhörig:

Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan du få det omprövat genom att skriftligen till Gjensidige Försäkring redogöra för ärendet och be om en omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska ställas till Gjensidige Försäkring, Klagomålsansvarig Malin Mårtensson, Box 3031, 103 61 Stockholm. Du kan även kontakta klagomålsansvarig via Gjensidiges hemsida www. gjensidige.se. Klicka på ”Kontakta oss” och följ anvisningarna. Inkomna klagomål besvaras snarast möjligt.

Vid dödsfall:

Om du inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan du få det omprövat genom att vända dig till Evident Life’s klagomålsansvarig på klaga@evidentlife.se. Beskriv ditt ärende och varför du inte är nöjd, så återkommer försäkringsgivaren till dig inom en arbetsdag.

Du kan även vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN):

Allmänna Reklamationsnämnden prövar vissa försäkringsfrågor förutsatt att de inte kan hanteras av Personförsäkringsnämnden (PFN) eller kräver medicinsk kompetens. ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00

Personförsäkringsnämnden (PFN):

Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN, Box 24067, 104 50 Stockholm. Tfn: 08-522 787 20.

Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen.’

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler