Vad är en borgensman?

Om du vill låna pengar, men inte uppfyller bankens/långivarens krav, kan du i vissa fall använda dig av en borgensman som går i god för dig. Borgensmannen lovar att betala det du som låntagare är skyldig banken/långivaren om du inte själv klarar av betalningarna. Banken eller långivaren får alltså en extra trygghet, samtidigt som du får ditt lån.

Vad innebär det att gå i borgen?

Att gå i borgen innebär, när man talar om banklån, att borgensmannen lovar att ta ansvar för skulden. Borgensmannen svarar oftast lika mycket som låntagaren för att skulden blir återbetald. I långivarens ögon är det i princip som att det finns en extra låntagare som tar den ekonomiska risken. Att ansöka ett lån med borgensman kan även innebära att man får bättre lånevillkor och lägre ränta. I lånesammanhang brukar man ofta kalla borgensman för antingen medlåntagare eller medsökande. Orden betyder i regel exakt samma sak.

Det är möjligt att som borgensman begränsa sitt ansvar genom att avtala om att ansvaret sträcker sig till ett visst maxbelopp. Det finns även fall där man kan bli borgensman för ett hyreskontrakt. Det är däremot ovanligt att man i Sverige sätter en annan person som borgensman för en hyresrätt, än den som faktiskt bor där. Även en tidsbegränsning kan göras så att borgensansvaret bara omfattar skulder som uppkommit före en viss dag. Det kan skapa en bättre översyn över hur stort ansvar man har tagit på sig.

Är det skillnad på borgensman och borgenär?

Det är vanligt att man blandar ihop begreppen, de betyder däremot helt olika saker. Borgenär är ett annat ord för fordringsägare, vilket är den part som äger skulden gentemot en annan. Motsatsen till borgenär är gäldenär, vilket är den som mottagit pengarna och således har ett krav riktat mot sig.

Hur blir man borgensman?

Det behövs formellt sett inget papper för att gå i borgen för någon annan. Det räcker med ett muntligt avtal. I praktiken kräver dock långivarna att avtalet om borgen finns nedskrivet. Vanligen skrivs borgensförbindelsen in i skuldebrevet, men det kan ske på ett separat papper.

För att en långivare ska bevilja att någon blir borgensman görs först en kreditprövning på den personen – så att långivaren är trygg med att borgensmannen har möjlighet att betala om inte låntagaren kan det. Ju bättre privatekonomi den tänkta borgensmannen har, desto troligare är det att långivaren godkänner hen som borgensman.

Kan man ha flera borgensmän?

Ja, det är ofta möjligt. Hur mycket varje borgensman ansvarar för beror då på hur man har valt att utforma borgensåtagandet. Det vanliga är att alla borgensmännen svarar solidariskt. Det betyder att alla borgensmännen delar lika på ansvaret. Långivaren kan dock välja vilken borgensman som ska betala.

Regressrätt

Om borgensmannen måste betala skulden åt låntagaren får hen regressrätt. Det betyder att borgensmannen visserligen får betala skulden till banken/långivaren, men sedan kan hen i sin tur kräva att få pengarna av låntagaren. Eftersom låntagaren saknar betalningsförmåga kan det ta tid innan borgensmannen att får tillbaka sina pengar.

Hur lång tid är man borgensman?

I regel är man borgensman tills skulden är återbetalad. Borgensförpliktelser upphör alltså inte vid exempelvis skilsmässa. Borgensmannen kan inte heller säga upp borgensåtagandet. Det stora ansvaret gör att man verkligen bör tänka sig för ordentligt innan man går i borgen. Som borgensman bör man även se till att avtalet begränsas så mycket som det är möjligt vad gäller belopp och tid.

Det finns dock en möjlighet för låntagaren att byta ut borgensmannen. För att det ska gå att göra måste banken/långivaren godkänna den nya borgensmannen. Sker detta blir den tidigare borgensmannen fri från sitt borgensåtagande.

Fördelar med att jämföra långivarna

Vad gäller lån kallas personerna som ansöker om ett lån för huvudsökande och medsökande. Även om det låter som medsökande har mindre ansvar, har de i praktiken båda solidariskt betalningsansvar gentemot varandra. Oavsett om du vill låna med eller utan en borgensman bör du alltid jämföra långivarna först. Alla långivare specialiserar sig nämligen på olika typer av kunder. Det går därför inte att säga att någon långivare är bättre än en annan när det gäller lån. Just därför är det viktigt att man jämför olika låneerbjudanden för att hitta vilken långivare som passar just dig bäst!

Om du som privatperson går till flera olika långivare för att jämföra villkoren tar de varsin kreditupplysning hos UC på dig. Detta påverkar din kreditvärdighet och kan försämra din möjlighet att få en riktigt låg ränta. Om du väljer att jämföra med Sambla görs endast en kreditupplysning hos UC. Tjänsten är helt kostnadsfri och du binder dig inte till något när du gör en jämförelse. Sambla får istället betalt direkt av banken eller långivaren när vi hjälper dem att få en ny nöjd kund.

Uppdaterat 19-12-04

 kr
 år
5 000600 000
Cirka månadskostnad:
1 739 kr
Nytt lånSamla lån
Applicant
Phone number
Email adress
Occupation
Marital status
Skicka ansökan för att godkänna användaravtalet och dataskyddspolicyn.
Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. Annuitetslån 150 000 kr, 10 år, nom. ränta 6,95%, start-/aviavg. 0 kr ger eff. ränta 7,18 %. Totalkostnad: 208 532 kr eller 1 738 kr/månad (120 avbet.). Återbet. tid 1-18 år. Nom. ränta 2,95%-29,90%.