Amortera eller spara - Sambla förklarar

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

kr

           
Lånetid

år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med NaN års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på NaN betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är säkrast?
Låg & hög belåningsgrad
Spara och amortera?
Vad är säkrast?
Låg & hög belåningsgrad
Spara och amortera?

Om du har ett lån av något slag som du månadsvis amorterar av har du troligtvis frågat dig själv vad som egentligen är mest ekonomiskt gynnsamt – att amortera eller att spara? Svaret på denna fråga är såklart högst individuell eftersom den beror på din ekonomiska situation samt vilken belåningsgrad du har på ditt boende. I denna artikel kommer vi guida dig till huruvida det bästa beslutet för just dig kan vara att amortera eller spara!

 

Amortera – vad innebär det egentligen?

Så vad innebär det egentligen att amortera? Kort sagt innebär det helt enkelt att betala av ett lån och vare sig det gäller ett bostadslån eller privatlån. Amortering är helt enkelt den summa pengar som du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle tillsammans med den ränta du har på lånet. Vanligtvis har du ett betalningstillfälle varje månad eller varje kvartal.

Amorteringskravet

Den regel i Sverige som säger att din belåningsgrad styr hur mycket du måste amortera varje år kallas för amorteringskravet och trädde i kraft den 1 juni 2016. Din belåningsgrad är förhållandet mellan din bostads värde och lånets storlek. Du kan läsa mer här om vad belåningsgrad är samt hur du räknar ut din belåningsgrad.

Amorteringskravet är uppbyggt som så att om du har en belåningsgrad på mellan 50-70% så måste du amortera minst 1% av det totala lånebeloppet varje år. Om du har en belåningsgrad på över 70% så måste du amortera minst 2% av det totala lånebeloppet varje år. Om du å andra sidan har en belåningsgrad på under 50%, är det du själv som bestämmer om du ska amortera eller inte samt hur mycket du ska amortera. Mer om amortering och exakt hur mycket du måste amortera varje år kan du läsa om här.

Anledningen till att vi nämner belåningsgraden är för att din belåningsgrad är en viktig faktor att ha i åtanke när du ställer dig själv frågan huruvida du ska amortera eller spara. Nedan följer exempel på hur du kan tänka om du har en hög respektive låg belåningsgrad.

Om du har en hög belåningsgrad (över 50%)

Med en så kallad hög belåningsgrad, som gäller om din belåningsgrad ligger på över 50%, kan det generellt vara en bättre idé att amortera. Detta beror delvis på att en högre belåningsgrad innebär att du påverkas mer om bostadsmarknaden faller och din bostad minskar i värde. Dessutom innebär en högre belåningsgrad att du är mer känslig för eventuella framtida räntehöjningar eftersom räntekostnaden blir högre ju högre belåningsgrad du har.

I slutändan leder detta till en högre boendekostnad per månad och därför kan det vara fördelaktigt att amortera mer om du har en hög belåningsgrad.

Om du har en låg belåningsgrad (under 50%)

Om du istället har en låg belåningsgrad, det vill säga en belåningsgrad på under 50%, kan det sannolikt ge mer att spara på börsen jämfört med att amortera. Med en låg belåningsgrad påverkas du i mindre utsträckning av vad som händer på bostadsmarknaden och hur räntan förändras, jämfört med någon med en hög belåningsgrad. Dessutom innebär en låg belåningsgrad att du inte kommer att minska dina framtida boendekostnader i någon större utsträckning genom att amortera mer.

Därmed kommer det sannolikt att ge dig mer att spara de pengarna på börsen eftersom Stockholmsbörsen (OMXS30) under de senaste 20 åren givit en avkastning på i snitt 7% per år, enligt Avanza. Dock är det viktigt att komma ihåg att sparande av pengar på börsen alltid innebär en risk. Bara för att börsen har givit en viss avkastning under ett år så är det ingen garanti för att samma avkastning ses året därpå.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det generellt är en bättre idé att spara om man har en låg belåningsgrad, men att det är viktigt att samtidigt komma ihåg att sparande på börsen alltid medför en risk.

Om du har ett amorteringsfritt lån

Om du har ett amorteringsfritt lån innebär det att du inte amorterar till en början utan endast betalar räntan på lånet. Därmed har du en lägre månadskostnad till en början när amorteringsfrihet gäller. De pengar som du inte lägger på amortering kan därmed vara bra att spara undan och om du vill ha chans till avkastning kan det vara värt att överväga att spara pengarna på börsen.

Spara – vad innebär det egentligen?

Spara pengar kan man ju göra på flertalet sätt, vare sig det handlar om att man lägger undan en summa pengar på ett konto varje månad eller att man sparar/investerar pengar på börsen i aktier eller fonder. När vi talar om att spara pengar istället för att amortera, syftar vi på att spara pengar på börsen.

Aktier och fonder

När du sparar eller investerar pengar på börsen så investerar du antingen i aktier eller i fonder. En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag så genom att köpa en aktie är du delägare i det bolaget. Därmed får du ta del av bolagets aktieutdelning och om företaget går med vinst så ökar dina investerade pengar i värde. Dock kan bolaget också gå med förlust och då förlorar dina pengar i värde, men du kan aldrig förlora mer pengar än du investerat.

En fond är istället en samling av aktier som har plockats ihop av experter inom området. Om du investerar i en fond så köper du andelar av den fonden. Här gäller på samma sätt som för aktier att fonden kan öka alternativt minska i värde. Därmed kan dina investerade pengar öka eller minska i värde.

Fördelar med att spara

En av anledningarna till att många överväger att spara istället för att amortera är att man tror att en bättre avkastning på pengarna på börsen kan ge mer än vad man kan spara i utgifter för räntekostnader.

Detta stämmer ofta om avkastningen är positiv, det vill säga att de aktier eller fonder man investerat i ökar i värde. Därmed kan man genom att spara pengarna på börsen, istället för att bara låta pengarna vila på ett vanligt konto, få pengarna att öka i värde utan att man egentligen behöver göra någonting själv!

Dessutom innebär sparande på börsen istället för att amortera att pengarna är tillgängliga om man skulle behöva komma åt dem. Detta kan såklart både vara positivt och negativt beroende på hur man ser det, men när man amorterar har man inte alternativet att ta ut pengarna eftersom de är låsta i bostaden.

Risker med att spara

Som tidigare nämnts kan aktier och fonder du investerar i också gå med förlust, varav dina investerade pengar minskar i värde. Därmed kan du också förlora pengar genom att spara i börsen, trots att du aldrig kan förlora mer än du investerat. Det är viktigt att vara medveten om att trots att ett visst bolag har gått med vinst under ett långt tag, så är det ingen försäkring om att bolaget kommer fortsätta gå med vinst i framtiden. Här är det viktigt att läsa på om bolaget för att bilda sig en bättre bild av både fördelar och nackdelar med att investera i bolaget.

Vanliga frågor

När är det bättre att amortera?

Det är generellt bättre att amortera om du har en hög belåningsgrad. Ju snabbare du amorterar på lånet och ju lägre lånet blir, desto mindre påverkas du av om bostadsmarknaden sjunker eller om räntan höjs.

När är det bättre att spara?

Det kan istället vara mer fördelaktigt att spara om du har en lägre belåningsgrad. Då är du inte lika utsatt om bostadsmarknaden går ner eller om räntorna går upp och du minskar inte heller framtida boendekostnader i någon större utsträckning om du amorterar mer. Därmed ger det dig sannolikt mer att spara på börsen än att amortera.

Löper jag större risk med att spara eller med att amortera?

Här gäller generellt att det medför större risk att spara på börsen än det gör att amortera. När du sparar på börsen har du ju ingen garanti på att bolagen du har investerat i kommer gå med vinst och om de går med förlust så förlorar du pengar. Amortering ses därför som ett säkrare sparande eftersom varje amortering innebär att du sänker din belåningsgrad och framtida utgifter samtidigt som du låser pengarna i bostaden och därmed inte riskerar att spendera upp dem.

Är den smartaste strategin att både spara och amortera?

Självklart behöver man inte se svart och vitt på huruvida man ska spara eller amortera – man kan absolut kombinera båda delarna! Någon månad kanske du väljer att amortera lite mer om det blir pengar över och nästa månad kanske du väljer att spara överblivna pengar på börsen. Därmed låser du en del pengar i bostaden som du inte riskerar att spendera samtidigt som du eventuellt kan få en bra avkastning på pengarna du sparar på börsen.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler