Binda räntan på bolånet eller inte? Så ska du tänka

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Fördel eller nackdel att binda räntan?
Detta innebär en bunden ränta
Expertens råd
Fördel eller nackdel att binda räntan?
Detta innebär en bunden ränta
Expertens råd

Under 2022 och 2023 har Riksbanken i omgångar höjt styrräntan på grund av den höga inflationen. En höjd styrränta leder till att den rörliga bolåneräntan också höjts – vilket gör att många börjar fundera kring sina bolån. Är det läge att binda räntan på bolånet nu, eller ska man vänta? 

Ett bolån är ofta ett hushålls överlägset största lån och räntan på detta innebär en stor utgift varje månad. I ett oroligt ekonomiskt läge med inflation och räntehöjningar är det därför många som frågar sig hur de ska göra med sitt bolån. Är det dags att binda bolånen eller inte?

För att förstå hur och varför räntan på ditt bolån förändras kan vi börja med att reda ut vad som framför allt påverkar den, nämligen styrräntan.

Höjd styrränta – så påverkar det bolånen

Styrräntan, även kallad reporäntan, är den ränta som Riksbanken i Sverige sätter när den lånar ut pengar till bankerna.

Under 2022 och 2023 har Riksbanken höjt styrräntan rejält på grund av inflationen. Genom att höja bankernas ränta höjer man också indirekt räntan för bankens kunder – vilket gör att investeringar och konsumtion minskar och inflationen bromsas.

Det är för att bankerna måste behålla en viss marginal – och när reporäntan höjs blir bankens pengar dyrare. På så sätt har man historiskt sett hur bankernas bolåneräntor följer styrräntans svängningar, vilket också skett det senaste året.

I maj 2024 sänkte Riksbanken styrräntan för första gången de senaste åren, men räntan är fortfarande hög.

Andra parametrar som påverkar bolåneräntan

Konjunkturläget

Konjunkturläget och ränteläget i stort påverkar också bolåneräntan. Högkonjunktur bruka innebära låg ränta och vice versa. Enligt konjunkturinstitutet i januari 2023 är vi nu i en lågkonjunktur.

Konkurrenssituationen

Eftersom kunder kan byta bank om villkoren upplevs dåliga påverkar konkurrenssituationen bolåneräntorna.

För- och nackdelar med olika sorters ränta

Om du binder din bolåneränta innebär det att du har samma ränta under en bestämd tid framöver. Om du har rörlig ränta följer den löpande marknadsräntan och går upp och ner. Här är för- och nackdelar med de olika typerna av ränta.

Rörlig ränta

Att räntan för ditt bolån sätts i tremånadersperioder kallas för rörlig ränta. Har du rörlig ränta på bolånet följer din ränta marknadsräntan och går upp och ner i takt med att den höjs och sänks.

Att ha rörlig ränta är således lite mer oförutsägbart, och det att svårare att under en längre framtid förutse dina räntekostnader. Det kan vara en nackdel för de som ogillar ovissheten och framför allt vill ha trygghet.

Samtidigt är fördelen, i alla fall historiskt sett, priset. Att ha rörligt bolån har visat sig vara billigare över tid än att ha fast ränta. Banken tar ut en extra marginal för att gå med på att binda din ränta – vilket du slipper om du har ett rörligt avtal. Och även om ditt bolån blir dyrare när styrräntan höjs så blir det också billigare när den sänks.

Läs mer: Rörlig ränta

Bunden ränta

Bunden ränta innebär i stället att du har en fast ränta på ditt bolån under en bestämd bindningstid, vanligt är att man binder räntan på 1-5 år. När du bundit din ränta spelar svängningen på marknaden ingen roll, utan du betalar fortfarande den räntesats du kommit överens om med banken.

Fördelen med att binda sin ränta är framför allt tryggheten – många sover bättre av att veta exakt hur boendekostnaderna kommer att se ut under de närmsta åren. Samtidigt går det också att spara pengar på att ha bundit räntan när ränteläget står lågt, om den sedan höjs kraftigt under bindningstiden för ditt fasta avtal.

Men som vi nämnt tidigare tar banken höjd för detta när de binder din ränta – och en bunden ränta är därför dyrare än en rörlig. Och även om marknaden kan förändras åt olika håll har det visat sig att en bunden ränta blir dyrare över tid.

Läs mer: Bindningstid för bolån

Mix av rörlig och bunden ränta

Om båda delarna tilltalar dig finns det faktiskt möjlighet att kombinera dem. Genom att dela upp ditt bolån i flera delar kan du välja att binda räntan på en del och ha rörlig på en del.

Fördelen med detta är att du genom den bundna delen har ett visst skydd för högre kostnader om räntan skulle stiga – samtidigt som du genom den rörliga delen kan dra nytta av en lägre kostnader om räntan sjunker.

Hur stor del av bolånet som du vill ha rörligt respektive bundet bestämmer du i detta fall själv. Vissa kanske tycker att 50/50 är en balanserad lösning – medan den som vill vara ännu mer trygg eller ännu mer flexibel binder en högre respektive lägre del av bolånet.

Bör jag binda räntan? Expertens råd

De senaste sju åren har räntan på bolån varit väldigt låg och de svenska hushållens bostadslån har ökat kraftigt. När räntan nu vänder uppåt rapporterar Statistiska Centralbyrån (SCB) att fler har valt att binda sina bolån.

Det enligt en rapport från förra året, där experterna tror att det beror på att hushållen förväntar sig stigande räntor framöver och att de vill ha koll på sina ränteutgifter. Ytterligare visar SCB:s rapport att villa- och radhusägare generellt binder sina räntor över längre tid än bostadsrättsägare.

“Bolåneräntan har stigit rejält, vart det tar vägen vet man inte”

Men hur ska man tänka som bostadsägare? Vi pratade med Eva Lindström hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, som känner igen frågeställningen.

– Vi har många konsumenter som är oroliga och hör av sig till oss för att fråga om man ska binda bolånet eller inte. Vi kan konstatera att bolåneräntan stigit rejält, men vart det tar vägen vet man inte, säger hon.

Att försöka tajma marknaden för att göra en bra affär tror hon därför är svårt.

– Ingen vet hur det kommer bli om ett år eller två och man vet inte om man gör en bra affär om man binder räntan i dag, säger Eva Lindström och fortsätter:

– Fördelen med att binda är i stället att man vet exakt vilka kostnader man kommer att ha, och det kan i många fall vara viktigt och bra. Å andra sidan är du mer flexibel med rörlig ränta – och man brukar säga att det är billigare övertid.

Läge att binda räntan om man närmar sig sin maxgräns

Däremot menar hon att det kan vara ett bra läge att binda räntan i dag om du känner att din ekonomi inte klarar av fler höjningar.

– Om Riksbanken fortsätter att höja styrräntan kommer också bolåneräntan att höjas ytterligare. Om man närmar sig en maxgräns för vad man klarar av att betala kan det vara bra att binda räntan.

Går det att flytta ett bundet bolån?

Ja, det går faktiskt även att flytta ett redan bundet bolån, om du inte är nöjd med räntan du band upp dig på. Problemet är då bara att du blir skyldig till att betala ränteskillnadsersättning för det banken förlorar på att du löser ditt lån i förtid.

Binda räntan innan tillträde – räntesäkra lånet

Om du ska köpa en ny bostad eller lägga om ditt lån finns det också en möjlighet att binda räntan i förtid, vilket kallas för räntesäkring. Räntesäkring erbjuds av de flesta banker och är ett avtal som gör att den nuvarande räntan kommer att gälla för ditt lån på utbetalningsdagen.

Det är dock inte gratis att räntesäkra, utan de flesta banker tar ut en avgift för detta. Normalt handlar det om ett räntepåslag på räntan du binder dig till. Du ska också vara medveten om att du blir skyldig att betala ränteskillnadsersättning om du ångrar din räntesäkring eller vill ändra något i ditt avtal.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på inför tillträde för hus och bostadsrätt.

Prognosen för bolåneräntorna – så blir utvecklingen

Efter att räntan har höjts mycket de senaste åren har den nu börjat sjunka igen. Den första sänkningen var i maj 2024 och prognosen är att räntan kommer att fortsätta sänkas successivt.

Styrräntan ligger i dag på 3,75 %, och ränteprognosen är att den bör ligga närmare 3 % i början av 2025.

Prognosen för framtiden är dock osäker, med tanke på att det är svårt att förutse inflationstakten det kommande året.

Flytta bolånet för bättre ränta

I tider av räntehöjningar är det – oavsett om du har rörlig eller fast avtal – viktigt att du har så låg ränta som möjligt på ditt bolån. Du vill ju inte betala mer än du absolut måste för bolånet.

Du kan därför undersöka möjligheten att flytta ditt bolån, eftersom det kan vara en annan bank än din nuvarande som kan erbjuda dig den bästa bolåneräntan.

Som vi redan nämnt så är det flera saker som påverkar din bolåneränta – och mycket handlar dessutom om vilka ränterabatter du kan få genom att förhandla med banken om räntan. Något som kommer naturligt för vissa, men som vissa tycker är jobbigt. Som tur är finns det hjälp att få!

Vi på Sambla kan hjälpa dig att flytta bolån och sänka din ränta. Kontakta oss genom formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer!

Vanliga frågor och svar – Binda bolån

Kan jag binda räntan när jag vill?

Du kan välja att binda din bolåneränta när du vill, och räntan du får sätts efter det aktuella ränteläget på marknaden. Har du redan ett bundet bolån och vill binda en ny ränta måste du dock betala ränteskillnadsersättning.

Kan jag binda räntan innan tillträde?

Ja, du kan binda räntan innan tillträde genom något som heter räntesäkring. Då kommer du överens med banken om att binda dagens ränta till tillträdesdagen. Det kostar dock extra, genom ett påslag på din ränta.

Kommer räntan att gå ner igen?

Styrräntan förväntas att fortsätta höjas det närmsta halvåret, vilket kommer leda till en fortsatt höjning på bolåneräntan. Experter tror att den rörliga bolåneräntan kommer att ligga runt 4 procent de närmaste åren.

Hur länge ska man binda sitt bolån?

Det är upp till dig hur många år du vill binda räntan på ditt bolån. Det kan vara en trygghet att veta exakt hur mycket du kommer att betala de kommande åren, men det kan också bli en förlust ekonomiskt om marknadsräntan sjunker. Ett tips kan vara att dela upp bolånet och binda räntan på en del och ha rörlig ränta på en del.