När sjunker bolåneräntorna? Prognos för 2024

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Så ser prognosen för räntan ut enligt experter
Så mycket lär styrräntan sänkas
Det innebär det för dig som privatperson
Så ser prognosen för räntan ut enligt experter
Så mycket lär styrräntan sänkas
Det innebär det för dig som privatperson

I maj 2024 valde Riksbanken att sänka styrräntan för första gången på flera år. Samtidigt är räntan fortfarande höga 3,75 %, vilket innebär dyrare produkter och sämre villkor för svenska låntagare.

Enligt Riksbankens senaste prognos kan dock ytterligare räntesänkningar vara aktuella under andra halvan av 2024. Här kastar vi ljus på nuläget och prognosen framåt för bolåneräntorna.

Se även vår artikel om vilka bolånebanker som sänker räntan!

Varför har vi höga bolåneräntor?

Vid hög inflation kan Riksbanken höja styrräntan – den ränta banker som lånar pengar av Riksbanken förhåller sig till. Syftet med att höja styrräntan är att bekämpa ökade kostnader i samhället och upprätthålla ekonomisk stabilitet. Genom att höja räntorna minskar efterfrågan på lån och konsumtion, vilket kan bidra till att dämpa inflationstrycket och återställa balansen i ekonomin.

Är räntehöjningar enda sättet att få ner inflationen?

Räntehöjningar är långt ifrån det enda sättet att bromsa en inflation, men en vanlig åtgärd som används av centralbanker för att kontrollera ekonomin och minska konsumtionen. Andra verktyg – som att minska statliga utgifter, höja skatter eller genomföra åtstramningsåtgärder för att minska inflationstrycket – kan användas parallellt med att höja räntorna.

Kommer räntan fortsätta att sänkas?

Inflationstakten spelar en avgörande roll för om räntorna går upp eller inte. Genom att höja räntorna ökar kostnaden för att ta lån, vilket leder till en minskning av både konsumtion och investeringar i ekonomin. Detta kan ha effekten att den totala efterfrågan minskar, vilket i sin tur kan ha en dämpande effekt på inflationen.

När inflationen sedan minskar kan man i stället börja att sänka räntan, för att återigen stimulera ekonomin.

Hur resonerar Riksbanken?

Riksbanken gör ständigt nya bedömningar för att avgöra vilka åtgärder som är mest effektiva för att kontrollera prisnivåerna och återföra dem till mer rimliga nivåer. Det svenska inflationsmålet är en årlig ökning på 2 %, men de senaste åren har den varit betydligt högre än så.

För att möta detta har Riksbanken vidtagit olika åtgärder, såsom att anpassa räntor, genomföra penningpolitiska insatser och främja ekonomisk tillväxt. Syftet med dessa åtgärder är att upprätthålla en stabil och hälsosam ekonomi för medborgarna.

Under början av 2024 har inflationen dämpats och från att man beslutade att varken höja eller sänka räntan under en tid har man nu valt att sänka räntan till 3,75 %. Enligt Riksbankens egen prognos kan styrräntan sänkas ytterligare under andra halvan av 2024, och många tror att detta var den första i en rad sänkningar.

Varför kommer räntorna att sjunka igen?

När inflationen minskar och blir mer stabiliserad, ger det Riksbanken möjlighet att sänka sin styrränta. Eftersom bankerna lånar pengar från Riksbanken kan de sedan erbjuda lägre räntor till både låntagare och konsumenter. Denna situation brukar återuppliva samhällets produktion och gynna ekonomin som helhet.

En nystart för ekonomisk tillväxt

Genom att sänka räntorna blir det mer lockande för företag och hushåll att ta lån och investera, vilket främjar ekonomisk tillväxt och ökar efterfrågan på varor och tjänster. På så sätt kan en minskad inflation fungera som en positiv katalysator för ekonomisk återhämtning och framsteg.

Vad kommer räntan att ligga på under 2024?

Den svenska ekonomin befinner sig i ett osäkert läge och det är viktigt att komma ihåg att framtida räntehöjningar endast är spekulationer. Samtidigt brukar prognoserna från Riksbanken och Konjunkturinstitutet var de mest tillförlitliga källorna i frågan.

Räntan kan börja sänkas i etapper

Enligt tidigare prognoser har Riksbanken räknat med att styrräntan ska toppa runt 4 % för att sedan sjunka igen – precis som det nu blivit.

Som vi nämnde tidigare är också prognosen från Riksbanken att kan man kommer att kunna sänka räntan ytterligare under andra halvan av 2024, vilket kan leda till att räntan ligger runt 3,20 % i början av nästa år, 2025.

Bolåneräntorna sjunker i takt med styrräntan

Prognosen för de rörliga bolåneräntorna är att de kommer att sjunka i takt med styrräntan. Redan samma vecka som Riksbanken meddelade sitt besked om sänkt ränta gick flera bolånebanker ut med att sänker sin bolåneränta för privatkunder.

Med tanke på att prognosen ser ut som den gör kan vi nog se att ytterligare sänkningar av bolåneräntorna kommer vara aktuella under den resterande delen av 2024.

Viktigt att se över och jämföra bolån

I en tid när räntorna svänger på marknaden är det viktigt att regelbundet se över sitt bolån. Eftersom bolån oftast är betydande kan även små variationer i räntesatser innebära stora besparingar. Genom att jämföra olika banker och förhandla om bättre villkor kan du dra nytta av konkurrensen och säkerställa att du sparar betydande summor pengar. Ett sätt att ta kontroll över privatekonomin.

Läs också: Bostadsbubbla

Låt oss hjälpa dig att hitta ett bolån

Behöver du hjälp med att välja mellan att ta ett nytt bolån eller flytta ditt befintliga bolån till en annan bank? Vi står redo att guida dig genom processen och analysera dina ekonomiska förutsättningar för att hitta det bästa lånet för dig. Vårt team är experter på att se över dina möjligheter och att hitta det bästa erbjudandet utifrån dina individuella ekonomiska förutsättningar.

Vanliga frågor och svar – Ränteprognos 2024

Hur hög blir räntan 2024?

Många experter är eniga om att räntetoppen på omkring 4 % kommer att nås under hösten 2023. Riksbanken räknar med att styrräntan sedan förblir oförändrad under 2024 och 2025.

Hur hänger höga räntor och inflation ihop?

Räntehöjningar har en åtstramande effekt på inflationen. Genom att höja räntorna på bolån minskar hushållens konsumtion och ekonomin i samhället kan börja stabiliseras igen.

Kan inflation gynna låntagare?

Ja, eftersom pengarna blir mindre värda blir lånet lättare att amortera av. Även sparare kan gynnas under en inflation, eftersom räntan på sparkonton och fonder går upp och därmed ger högre avkastning.

Hur kan man få bättre ränta på bolånen?

Genom att jämföra bolån och utnyttja konkurrensen mellan bankerna kan du få ner räntan. Även om du bara får marginellt bättre ränta kan det innebära stora besparingar i längden.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler