0770 22 01 80

Tillträde för hus och bostadsrätt

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Sambla arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Vad menas med tillträde?
Att tänka på inför tillträdet
Ansvar hos säljare och köpare

Tillträdesdagen är den händelse i köp- och säljprocessen som de flesta ser fram emot. Du som köpare får äntligen bosätta dig i ditt nya hem, och säljaren kan helt och hållet överlåta allt ansvar och gå vidare mot nya äventyr. Men vad gäller egentligen vid tillträde? Här har vi punktat ner allt du behöver veta om tillträde till hus!

Vad är ett tillträde?

Tillträde innebär att du som husköpare får tillgång till och tar över äganderätten till ditt nya hus. Detta innebär att du får nycklarna till fastigheten och blir den formella ägaren.

Vice versa innebär tillträdet att säljaren i sin tur kan överlåta allt ansvar för huset på dig. På tillträdesdagen brukar köpeskillingen betalas samt nycklar och övriga dokument överlämnas till dig som köpare.

Viktigt att tänka på är att vid tillträdet blir du som köpare ansvarig för allt i huset och dess tillhörande kostnader som fastighetsskatt, försäkring och underhåll. Därför är det viktigt att säkerställa att allt är i sin ordning och att inga oväntade problem har uppstått sedan kontraktskrivning.

Läs också vår checklista med 12 viktiga saker att tänka på inför tillträdet.

Att tänka på inför tillträdet

Här är en kort checklista på saker att tänka på inför tillträdet:

  1. Om du behöver ta ett bolån inför ditt bostadsköp, ska du kontakta din bank i god tid innan tillträdesdagen så att de kan förbereda alla nödvändiga handlingar.
  2. Informera din mäklare om vilken bank du tänker använda.
  3. Kontrollera att allt i köpeavtalet stämmer överens med vad som diskuterats och avtalats.
  4. Gå igenom överlåtelsebesiktningen och se till att eventuella brister och problem har åtgärdats.
  5. Flytta vatten, avlopp och sophämtning.
  6. Teckna nödvändiga avtal – till exempel för bredband, fjärrvärme och gas.
  7. Flytta hemförsäkring och andra försäkringar.

Säljarens ansvar inför tillträde

Innan tillträdet har säljaren fortsatt ansvar för bostadens alla kostnader. Säljaren har också ansvar för eventuella fel och olyckor som kan uppstå i bostaden.

Som säljare har man även ansvar för att bostadens skick är fortsatt detsamma som det var vid kontraktsskrivning, samt att bostaden är tömd och ordentligt flyttstädad. En av de vanligaste tvisterna mellan köpare och säljare handlar faktiskt ofta om något så enkelt som flyttstädning.

Vem bestämmer tillträdesdag?

Tillträdesdagen vid husköp bestäms normalt sett genom förhandling mellan köpare och säljare, och fastställs sedan i köpekontraktet som skrivs under av båda parter. Tillträdesdagen kan bara ändras om både köpare och säljare är överens om det, och om det finns skriftligt avtal om en ny tillträdesdag.

I vissa fall kan det finnas specifika villkor som måste uppfyllas, exempelvis om köpet finansieras med ett lån och det därför krävs extra tid för att genomföra låneansökan och få lånet godkänt. I sådana fall kan tillträdesdagen bestämmas av tiden som krävs för att få lånet godkänt.

Kan man ändra tillträdesdag i efterhand?

Det finns absolut möjlighet att ändra datum för tillträde. Viktigt är att både köpare och säljare är överens om ändringen, samt att ändringen godkänns skriftligen av båda parterna – annars är den inte juridiskt bindande.

Måste tillträdet alltid ske i månadsskiftet?

Nej, tillträdet kan ske när som helst. Faktum är att det kan vara klokt att välja en dag som inte är vid månadsskiftet, då banker generellt har längre väntetider under dessa dagar. Att välja en annan dag kan alltså göra att mötet under tillträdesdagen går snabbare.

Så går ett tillträde till hus till – steg för steg

Tillträdet sker efter att köpekontraktet är undertecknat och köpesumman har betalats. Normalt sker tillträdet på en förutbestämd dag – 3 till 5 månader efter kontraktskrivning. Så här går processen vanligtvis till:

1. Mäklaren kallar till möte

Inför tillträdet kommer mäklare, säljare och köpare överens om vilken dag tillträdet ska ske. Kort därefter skickar mäklaren ut en möteskallelse som innehåller tid, plats och datum.

Till mötet räcker det vanligtvis med att du har med dig din legitimation. Om du ska ha med dig något annat, kommer mäklaren att meddela dig om detta i god tid innan tillträdesdagen.

2. Mäklare, säljare och köpare träffas

Vanligt är att ni träffas på mäklarens kontor, men i enstaka fall sker mötet på köparens bank. Mötet pågår sedan i alltifrån 30 minuter till några timmar, där större delen av tiden går till att vänta på bankernas transaktioner.

3. Underteckna likvidavräkning

Under mötets gång kontrollerar och godkänner ni köpesumman för att sedan underteckna en likvidavräkning. Likvidavräkningen visar hur mycket pengar som ska överföras till vem. Denna skickas sedan till köparens bank, som samtidigt meddelas om att pengarna nu kan överföras.

4. Banköverföring

Köparens bank kontaktar säljarens bank för att få exakta uppgifter på lånen som ska lösas. Sedan för köparens bank över pengar till säljarens bank för att lösa eventuella lån. De pengar som eventuellt blir över förs över till säljarens konto enligt likvidavräkningen.

5. Kvitton

Köparens bank skickar kvitton på transaktionerna till mäklaren, som mäklaren sedan överlämnar till köpare och säljare. På köparens kvitto framgår det om banken gjort några utlägg för exempelvis fastighetsavgift, månadsavgift, handpenningsränta eller annat.

6. Nycklarna överlämnas

Väntan är äntligen över! Nu lämnas nycklarna över till köparen, som kan flytta in i sin nya bostad.

Vad är normal tid för tillträde till hus?

Tiden för tillträde till ditt nya hus beror på flera faktorer och kan variera beroende på situationen. Du måste tillsammans med säljaren komma överens om vilket datum som tillträdet ska ske, och datumet ska vara bestämt innan ni skriver under kontraktet. För hus är normal tid mellan kontrakt och tillträde 3-5 månader.

Tiden kan variera beroende på faktorer som:

  1. Finansiering: Om köparen behöver ta lån för att ha råd med bostaden, kan tiden för tillträdet vara längre beroende på när låneansökan blir godkänd och när alla nödvändiga papper är undertecknade.
  2. Överenskommelse mellan köpare och säljare: Tiden för tillträdet kan bero på överenskommelser mellan köpare och säljare. Exakt datum diskuteras och fastställs i köpekontraktet, och ofta strävar man efter att hitta en tidpunkt som gör alla nöjda.

Kan man flytta in innan tillträde?

Vill du som köpare flytta in innan tillträdesdagen, finns det inga juridiska lagar som förhindrar detta. Istället är det något som du och säljaren kan komma överens om tillsammans. Däremot bör ni upprätta ett korrekt hyresavtal för perioden fram till tillträdet, då det fortfarande är säljaren som är 100% ansvarig för bostaden fram till tillträdet.

Ett alternativ till detta är att istället försöka tidigarelägga tillträdet – om det är något båda parter är villiga att göra. Kontakta mäklaren om ni vill tidigarelägga tillträdet, vilket enkelt görs med ett tilläggsavtal.

Sälja hus innan tillträde?

Om du har köpt en nyproducerad bostadsrätt, har du rätt att sälja vidare bostaden så fort upplåtelseavtalet är signerat – alltså innan du fått tillgång till nycklarna. Upplåtelseavtalet tecknas mellan en bostadsrättsförening och den första ägaren av en bostad cirka 2 till 4 månader innan tillträde.

I samband med detta betalar du handpenningen. Efter det är det alltså fritt fram att sälja vidare bostaden – trots att du ännu inte fått tillträde.

Vill du veta mer om tillträde? Eller vill du ha hjälp med bolån inför flytten? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar – Tillträde för hus

Vad menas med tillträde?
Tillträde syftar på den tidpunkt då köparen får tillgång till och tar över ägandet av det köpta huset eller bostaden. Det definieras ofta som dagen då köpeskillingen betalas och köparen får tillgång till huset.
När får man tillträde till sitt hus?
Det finns inga generella bestämmelser för när tillträdesdagen sker, utan detta är något som köpare och säljare kommer överens om. Tillträdesdagen kan ske på vilken dag som helst under månaden, och kan även tidigare- eller senareläggas vid behov.
Hur lång tid är det mellan kontrakt och tillträde?
Det finns inga regler för hur lång tid det tar att få tillträde till sitt nya hus, utan detta kommer köpare och säljare överens om tillsammans. Vanligt är dock att det vid husköp tar cirka 3-5 månader mellan kontraktsskrivning och tillträde, och vid lägenhetsköp cirka 1-3 månader.
Kan man ge någon fullmakt vid tillträde till hus?
Om du inte själv kan närvara vid kontraktskrivning och tillträde, har du möjlighet att lämna en fullmakt till någon du litar på. Vid kontraktskrivning kan vem som helst, förutom mäklaren, agera ombud. Vid tillträde kan du däremot lämna fullmakt även till mäklaren.

Mer om bolån och bostadsköp

Boendekostnad – här är allt som räknas in

Boendekostnad är alla de kostnader som uppstår i samband med att du hyr eller äger en bostad. Till exempel hyra, ränta och avgifter. Läs mer...

Gå på grannens visning – vad gäller?

Det är lätt att bli nyfiken och vilja gå på visning hos grannen. Det är ett vanligt fenomen, men vad gäller egentligen? Här går vi igenom hu...

Sälja hus och bostadsrätt privat – köpekontrakt

Funderar du på att sälja din bostad privat? Det kan ibland vara billigare. Läs vad som gäller när du säljer hus privat – och hur gör med köp...

Checklista inför tillträde

Inför tillträdet till nya huset eller lägenheten finns det mycket att tänka på. Här är en checklista på 12 saker du ska hinna med innan till...
Par i bil på väg till visning av lägenhet

Gå på visning – en checklista

Att gå på visning är spännande – men vad ska man tänka på och leta efter? Allt det och mycket anant har vi samlat ihop här. Samt en checklis...

Lån till jordbruksfastighet

Är du intresserad av ett lån för jordbruksfastigheter? Här är allt du behöver veta om denna typ lån, inklusive vad som räknas som en jordbru...

Tillträde för hus

Vad betyder tillträde och vad ska man tänka på som säljare och köpare? Allt det och mycket annat går vi igenom här - allt för att du ska var...

Bygga utekök – en guide

Vill du bygga ett utekök? Här är vår steg för steg-guide – inklusive viktiga tips för hur du kan bygga utekök billigare eller med lastpallar...

Byta fönster – kostnader och vad du bör tänka på

Fönsterbyte kan kosta olika beroende på vilken typ av fönster du vill byta till och hur mycket du kan göra själv. Läs mer om kostnaderna här...

Måla om huset – så mycket kostar det

Är det dags att måla om huset? Här går vi igenom kostnader och andra viktiga saker att tänka på inför en ommålning av husfasaden.
mamma och dotter försöjer elen i hemmet med solceller

5 Tips för en bättre vardagsekonomi

Har du också märkt att matpriserna stiger och elen blivit dyrare? Här är 5 knep på hur du kan spara pengar i vardagen och få en bättre ekono...

Undersökning visar – här är man bäst på att se över sin ekonomi

Sambla har genomfört en sammanställning över var i landet man är bäst på att samla sina lån och krediter – se resultatet här!

Bergvärme – så mycket kostar installation och drift

Funderar du på att installera bergvärme? Här kan du läsa om kostnad för både installation och drift – och räkna på hur mycket du kan spara.

Vad kostar dränering? Allt du behöver veta

Dränering kan vara en tråkig utgift – men det är ofta en bra investering för ditt hus. Här kan du läsa hur du kan räkna på kostnad för dräne...

Bästa länderna att arbeta i 2023

Drömmer du också om att flytta till ett annat land? Vi på Sambla har sammanställt vilka länder i världen som är bäst att flytta till för att...

Rutavdrag – så fungerar det

Rutavdrag är en skattereduktion du kan få för hushållstjänster som städning, tvätt och trädgårdsarbeten. Läs allt om rutavdraget här.

The best countries to work in the world in 2023

We’ve all thought about moving somewhere new. Here is Samblas study on the best countries to work in the world in 2023.

Renovera kök – hur mycket kostar det?

Går du i tankar på att renovera köket, och vill räkna på vad det kostar? Här kan du läsa allt om kostnader som tillkommer vid en köksrenover...

Det här lånade svenskarna till 2022

Vi på Sambla har sammanställt de vanligaste anledningarna till att folk sökte lån genom oss under 2022 – se resultatet här!

Rotavdrag – så fungerar det

Vad är rotavdrag? Hur fungerar det? Här kan du lära dig allt om rotavdraget och hur du räknar ut det med rätt procent och summor för 2023.

Prisskillnader mellan matvarukedjorna – här finns billigaste julmaten

Vart finns den billigaste julmaten? Vi har undersökt priserna hos fem matvarukedjor runt om i Sverige för att hitta det billigaste julbordet...

Det söker svenskarna efter på rean

Resväskor, Airpods eller Moccamasters. Listan görs lång när vi har tittat på vad svenskarna söker efter allra mest under rean.
Kvinna sitter med sin dator på sitt hemmakontor

8 tips på hur du skapar ett effektivt och bra hemmakontor

Om du jobbar hemifrån på heltid är det viktigt att skapa en bra arbetsplats och hålla sina rutiner. Här är våra 8 bästa tips för hemmakontor...
Hund med hörlurar

14 ekonomipoddar du inte vill missa

Det finns många ekonomipoddar med tips och nyheter om sparande eller aktiemarkanden – här tipsar vi om våra 14 favoriter bland ekonomipoddar...

När är elen billigast?

Priset på el varierar kraftigt varje dag och många vill optimera sin förbrukning – men när är elen billigast? Och när är den dyrast? Läs här...

Bostadspriser

Dags att köpa bostad? Läs om vad som påverkar bostadspriserna, hur prisutvecklingen sett ut 2023 och hur prognosen framåt är.

Negativt elpris

Negativt elpris innebär att elen blir så billig att producenterna betalar dig för att använda el. Men varför händer det – och när? Läs allt ...
bil finansierad med billån

Bilfinansiering

Bilfinansiering med en månadskostnad som du klarar av. Vi hjälper dig att finansiera ditt bilköp och guidar dig till bra villkor.
Familj som nyss hämtat upp sin begagnade bil

Köpa begagnad bil tips

Ska du köpa en begagnad bil finns det stora möjligheter att göra en bra affär – om du vet vad du ska tänka på. Här är expertens viktigaste r...
nyrenoverat badrum

Pris för att renovera badrummet – vad kostar det?

Att renovera badrummet är ofta en bra investering – men hur mycket kostar det? Här är de bästa tipsen för att få ett bra och billigt badrum.
Mamma och barn leker med en lampa

Spara el

Hur kan man spara på el och således hålla nera elkostnaderna? Vi ger dig här våra 25 bästa tips för att spara på el 2023.
Familj som fikar

Anställningsformer och dess påverkan på din kreditvärdighet

En vanlig missuppfattning är att du måste ha en fast anställning för att få ett lån. Det stämmer inte! Men din anställningsform påverkar – l...
Man som renoverar med hjälp av sin sparade buffert

Därför är det viktigt att ha en buffert

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att ha en buffert. En buffert gör dig bättre förberedd och trygg – läs våra bästa tips här.
Kvinna läser ekonomiböcker på mobilen

Ekonomiböcker du måste läsa

Vill du lära dig mer om privatekonomi? Här är våra bästa tips på ekonomiböcker – som är väldigt användbara för din vardag.
Man som ringer och försöker förbättra sin kreditvärdighet

Tips på hur du förbättrar din kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på din förmåga att betala tillbaka pengar vid ett lån. Bättre kreditvärdighet ger lägre ränta – så här tar du di...

Våra partners

img
img
img
img
img