Tillträde för hus och bostadsrätt

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad menas med tillträde?
Att tänka på inför tillträdet
Ansvar hos säljare och köpare
Vad menas med tillträde?
Att tänka på inför tillträdet
Ansvar hos säljare och köpare

Tillträdesdagen är den händelse i köp- och säljprocessen som de flesta ser fram emot. Du som köpare får äntligen bosätta dig i ditt nya hem, och säljaren kan helt och hållet överlåta allt ansvar och gå vidare mot nya äventyr. Men vad gäller egentligen vid tillträde? Här har vi punktat ner allt du behöver veta om tillträde till hus!

Vad är ett tillträde?

Tillträde innebär att du som husköpare får tillgång till och tar över äganderätten till ditt nya hus. Detta innebär att du får nycklarna till fastigheten och blir den formella ägaren.

Vice versa innebär tillträdet att säljaren i sin tur kan överlåta allt ansvar för huset på dig. På tillträdesdagen brukar köpeskillingen betalas samt nycklar och övriga dokument överlämnas till dig som köpare.

Viktigt att tänka på är att vid tillträdet blir du som köpare ansvarig för allt i huset och dess tillhörande kostnader som fastighetsskatt, försäkring och underhåll. Därför är det viktigt att säkerställa att allt är i sin ordning och att inga oväntade problem har uppstått sedan kontraktskrivning.

Läs också vår checklista med 12 viktiga saker att tänka på inför tillträdet.

Att tänka på inför tillträdet

Här är en kort checklista på saker att tänka på inför tillträdet:

  1. Om du behöver ta ett bolån inför ditt bostadsköp, ska du kontakta din bank i god tid innan tillträdesdagen så att de kan förbereda alla nödvändiga handlingar.
  2. Informera din mäklare om vilken bank du tänker använda.
  3. Kontrollera att allt i köpeavtalet stämmer överens med vad som diskuterats och avtalats.
  4. Gå igenom överlåtelsebesiktningen och se till att eventuella brister och problem har åtgärdats.
  5. Flytta vatten, avlopp och sophämtning.
  6. Teckna nödvändiga avtal – till exempel för bredband, fjärrvärme och gas.
  7. Flytta hemförsäkring och andra försäkringar.

Säljarens ansvar inför tillträde

Innan tillträdet har säljaren fortsatt ansvar för bostadens alla kostnader. Säljaren har också ansvar för eventuella fel och olyckor som kan uppstå i bostaden.

Som säljare har man även ansvar för att bostadens skick är fortsatt detsamma som det var vid kontraktsskrivning, samt att bostaden är tömd och ordentligt flyttstädad. En av de vanligaste tvisterna mellan köpare och säljare handlar faktiskt ofta om något så enkelt som flyttstädning.

Vem bestämmer tillträdesdag?

Tillträdesdagen vid husköp bestäms normalt sett genom förhandling mellan köpare och säljare, och fastställs sedan i köpekontraktet som skrivs under av båda parter. Tillträdesdagen kan bara ändras om både köpare och säljare är överens om det, och om det finns skriftligt avtal om en ny tillträdesdag.

I vissa fall kan det finnas specifika villkor som måste uppfyllas, exempelvis om köpet finansieras med ett lån och det därför krävs extra tid för att genomföra låneansökan och få lånet godkänt. I sådana fall kan tillträdesdagen bestämmas av tiden som krävs för att få lånet godkänt.

Kan man ändra tillträdesdag i efterhand?

Det finns absolut möjlighet att ändra datum för tillträde. Viktigt är att både köpare och säljare är överens om ändringen, samt att ändringen godkänns skriftligen av båda parterna – annars är den inte juridiskt bindande.

Måste tillträdet alltid ske i månadsskiftet?

Nej, tillträdet kan ske när som helst. Faktum är att det kan vara klokt att välja en dag som inte är vid månadsskiftet, då banker generellt har längre väntetider under dessa dagar. Att välja en annan dag kan alltså göra att mötet under tillträdesdagen går snabbare.

Så går ett tillträde till hus till – steg för steg

Tillträdet sker efter att köpekontraktet är undertecknat och köpesumman har betalats. Normalt sker tillträdet på en förutbestämd dag – 3 till 5 månader efter kontraktskrivning. Så här går processen vanligtvis till:

1. Mäklaren kallar till möte

Inför tillträdet kommer mäklare, säljare och köpare överens om vilken dag tillträdet ska ske. Kort därefter skickar mäklaren ut en möteskallelse som innehåller tid, plats och datum.

Till mötet räcker det vanligtvis med att du har med dig din legitimation. Om du ska ha med dig något annat, kommer mäklaren att meddela dig om detta i god tid innan tillträdesdagen.

2. Mäklare, säljare och köpare träffas

Vanligt är att ni träffas på mäklarens kontor, men i enstaka fall sker mötet på köparens bank. Mötet pågår sedan i alltifrån 30 minuter till några timmar, där större delen av tiden går till att vänta på bankernas transaktioner.

Läs också vår Guide till att köpa hus

3. Underteckna likvidavräkning

Under mötets gång kontrollerar och godkänner ni köpesumman för att sedan underteckna en likvidavräkning. Likvidavräkningen visar hur mycket pengar som ska överföras till vem. Denna skickas sedan till köparens bank, som samtidigt meddelas om att pengarna nu kan överföras.

4. Banköverföring

Köparens bank kontaktar säljarens bank för att få exakta uppgifter på lånen som ska lösas. Sedan för köparens bank över pengar till säljarens bank för att lösa eventuella lån. De pengar som eventuellt blir över förs över till säljarens konto enligt likvidavräkningen.

5. Kvitton

Köparens bank skickar kvitton på transaktionerna till mäklaren, som mäklaren sedan överlämnar till köpare och säljare. På köparens kvitto framgår det om banken gjort några utlägg för exempelvis fastighetsavgift, månadsavgift, handpenningsränta eller annat.

6. Nycklarna överlämnas

Väntan är äntligen över! Nu lämnas nycklarna över till köparen, som kan flytta in i sin nya bostad.

Läs också: Pris för att anlita flyttfirma

Vad är normal tid för tillträde till hus?

Tiden för tillträde till ditt nya hus beror på flera faktorer och kan variera beroende på situationen. Du måste tillsammans med säljaren komma överens om vilket datum som tillträdet ska ske, och datumet ska vara bestämt innan ni skriver under kontraktet. För hus är normal tid mellan kontrakt och tillträde 3-5 månader.

Tiden kan variera beroende på faktorer som:

  1. Finansiering: Om köparen behöver ta lån för att ha råd med bostaden, kan tiden för tillträdet vara längre beroende på när låneansökan blir godkänd och när alla nödvändiga papper är undertecknade.
  2. Överenskommelse mellan köpare och säljare: Tiden för tillträdet kan bero på överenskommelser mellan köpare och säljare. Exakt datum diskuteras och fastställs i köpekontraktet, och ofta strävar man efter att hitta en tidpunkt som gör alla nöjda.

Kan man flytta in innan tillträde?

Vill du som köpare flytta in innan tillträdesdagen, finns det inga juridiska lagar som förhindrar detta. Istället är det något som du och säljaren kan komma överens om tillsammans. Däremot bör ni upprätta ett korrekt hyresavtal för perioden fram till tillträdet, då det fortfarande är säljaren som är 100% ansvarig för bostaden fram till tillträdet.

Ett alternativ till detta är att istället försöka tidigarelägga tillträdet – om det är något båda parter är villiga att göra. Kontakta mäklaren om ni vill tidigarelägga tillträdet, vilket enkelt görs med ett tilläggsavtal.

Sälja hus innan tillträde?

Om du har köpt en nyproducerad bostadsrätt, har du rätt att sälja vidare bostaden så fort upplåtelseavtalet är signerat – alltså innan du fått tillgång till nycklarna. Upplåtelseavtalet tecknas mellan en bostadsrättsförening och den första ägaren av en bostad cirka 2 till 4 månader innan tillträde.

I samband med detta betalar du handpenningen. Efter det är det alltså fritt fram att sälja vidare bostaden – trots att du ännu inte fått tillträde.

Vill du veta mer om tillträde? Eller vill du ha hjälp med bolån inför flytten? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar – Tillträde för hus

Vad menas med tillträde?

Tillträde syftar på den tidpunkt då köparen får tillgång till och tar över ägandet av det köpta huset eller bostaden. Det definieras ofta som dagen då köpeskillingen betalas och köparen får tillgång till huset.

När får man tillträde till sitt hus?

Det finns inga generella bestämmelser för när tillträdesdagen sker, utan detta är något som köpare och säljare kommer överens om. Tillträdesdagen kan ske på vilken dag som helst under månaden, och kan även tidigare- eller senareläggas vid behov.

Hur lång tid är det mellan kontrakt och tillträde?

Det finns inga regler för hur lång tid det tar att få tillträde till sitt nya hus, utan detta kommer köpare och säljare överens om tillsammans. Vanligt är dock att det vid husköp tar cirka 3-5 månader mellan kontraktsskrivning och tillträde, och vid lägenhetsköp cirka 1-3 månader.

Kan man ge någon fullmakt vid tillträde till hus?

Om du inte själv kan närvara vid kontraktskrivning och tillträde, har du möjlighet att lämna en fullmakt till någon du litar på. Vid kontraktskrivning kan vem som helst, förutom mäklaren, agera ombud. Vid tillträde kan du däremot lämna fullmakt även till mäklaren.

Våra partners