Boendekostnad – här är allt som ingår

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

kr

           
Lånetid

år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med NaN års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på NaN betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Det ingår i boendekostnad
Boendeformens påverkan
Så sänker du boendekostnaden
Det ingår i boendekostnad
Boendeformens påverkan
Så sänker du boendekostnaden

Till boendekostnad räknas alla de kostnader som uppstår i samband med att du hyr eller äger en bostad. Exempel på kostnader är hyra, försäkringar, ränta på bolån och fastighetsavgifter. Här går vi igenom boendekostnad för olika boendetyper.

Vad är boendekostnad?

Boendekostnad innefattar alla de kostnader som direkt rör ditt boende – från lån och bolåneränta till elkostnader och försäkringar. Boendekostnad är en viktig faktor att ta hänsyn till när du planerar din ekonomi, då det kan ha stor påverkan på dina totala utgifter varje månad. Innan du köper eller hyr en bostad är det viktigt att göra en budget och se över alla nödvändiga utgifter.

Vad ingår i boendekostnad?

Vad som ingår i din boendekostnad beror mycket på vilken boendeform du har. Vanligtvis är hyresavgiften den största kostnaden för hyresrätter, medan bolåneräntan kostar mest om du äger din bostad.

Om du inte har ett bolån att betala av är det nästan alltid billigare att äga en bostadsrätt än att bo i hyresrätt. En villa kan däremot fortfarande kosta mycket mer på grund av el, värme och underhåll.

Utöver hyra, avgifter och ränta finns det typiska kostnader för både småhus, bostadsrätter och hyresrätter – våra tre vanligaste boendeformer:

Småhus

Kategorin småhus utgörs av fristående villor, kedjehus, radhus och parhus. Statistiskt sett är hyresrätt den dyraste boendeformen, men boendekostnaderna kan ändå bli högre för småhus om du amorterar på bolån – vilket egentligen bara betyder att du sparar pengar. Boendekostnaderna på småhus påverkas bland annat av:

1. Större boendeyta

En villa innebär högre kostnader för el, värme och vatten än en lägenhet. I tider då elförbrukningen är dyr kan kostnaderna sticka iväg rejält.

2. Fastighetsskatt

För småhus måste du betala fastighetsskatt, vilket också är en boendekostnad. Fastighetsskatten betalas årligen och baseras på fastighetens värde.

3. Renoveringar och underhåll

Du måste själv stå för samtliga reparationer och kostnader för underhåll. Det inkluderar även avlopp, rörsystem och liknande på fastigheten.

4. Försäkring

Risken för skador och behovet av reparationer och underhåll är högre när du bor i småhus än i lägenhet. Eftersom du själv är ansvarig för allt som händer i din bostad blir försäkringspremien högre än när du tecknar försäkring för en bostadsrätt.

5. Rengöring och skötsel

Om du äger en villa måste du även räkna in eventuella kostnader för städning, snöskottning, trädgårdsskötsel och liknande.

Bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär att du köper nyttjanderätten av en bostad i en bostadsrättsförening. Samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger fastigheten tillsammans. Boendekostnaden för en bostadsrätt kan inkludera:

1. Månadsavgift

Månadsavgiften i en bostadsrättsförening går till kostnaderna för fastighetsunderhåll, gemensamma utrymmen och sophantering. Den brukar även täcka värme och vatten. Månadsavgiften beror på bostadens storlek men påverkas också mycket av om det finns lån på fastigheten eller inte.

Föreningens belåning påverkar avgiften

Bostadsrättsföreningar med låg belåning kan spara mer pengar, vilket gör att avgifterna kan sänkas. Många har också en gemensam fond som används för att täcka större underhållskostnader som exempelvis stambyte eller renovering av tak.

Saknas en sådan kan föreningen behöva ta nya lån eller höja avgifterna rejält vid behov. Du bör alltid se över ekonomin i fastigheten samt planerade åtgärder noga när du ska beräkna boendekostnad.

2. Elkostnader

I bostadsrättsföreningar ansvarar föreningen för alla fasta elinstallationer i allmänna utrymmen, exempelvis i förråd, tvättstuga, trapphus och på gården. Du betalar däremot själv för elanläggningen i din bostad.

Eftersom föreningen står för den större delen av fastighetens elförbrukning, blir din elkostnad inte lika hög som i en villa även om elpriserna skenar. Men bostadsrättsföreningen kan behöva genomföra avgiftshöjningar för att täcka ökade elkostnader.

Vill du ha tips på hur du kan spara energikostnader? Läs vår guide med 25 tips för att spara el!

3. Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är en engångskostnad och i sammanhanget relativt liten, men bör ändå räknas med när du gör en kalkyl på din boendekostnad. Överlåtelseavgiften täcker föreningens administrativa arbete i samband med försäljningen.

Den betalas av antingen köparen eller säljaren. Om det inte står angivet i bostadsannonsen – fråga mäklaren vad som gäller.

Läs också: Matbutikerna sänker priser på varor – hela listan

Hyresrätt

Förutom hyran betalar du ofta för värme, vatten och sophantering när du bor i hyresrätt. Eftersom de flesta övriga utgifter som rör fastigheten ingår i hyran, är det enkelt att hålla koll på din boendekostnad. Hyran beror på faktorer som läge, standard och storlek på bostaden.

Dina boendekostnader kan också öka om du köper tilläggstjänster av hyresvärden. Det kan exempelvis handla om tillgång till parkeringsplatser eller gym i hyresfastigheten.

Fördelar och nackdelar med hyresrätt

En stor fördel med att hyra är att du aldrig behöver oroa dig för plötsliga reparations- och underhållskostnader. Nackdelen är att hyresrätt innebär begränsningar i vad du får göra med din bostad och du kan heller inte påverka större förändringar gällande fastigheten.

Om hyresvärden gör betydande förbättringar på fastigheten kan det driva upp hyrorna till en nivå din ekonomi inte klarar. Dessutom är det alltid dyrare att hyra än att äga, då inget av boendekostnaden går tillbaka till dig själv långsiktigt.

Boendekostnadskalkyl – räkna på boendekostnad per månad

Att göra en boendekostnadskalkyl innebär att du beräknar de totala kostnaderna för att äga eller hyra din bostad. Kalkylen kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut och bör täcka samtliga utgifter som rör den aktuella bostaden:

 •   Hyra
 •   Avgift
 •   Amortering på bolån
 •   Bolåneränta
 •   Fastighetsskatt
 •   Försäkringar
 •   Underhållskostnader
 •   Övriga kostnader, som tilläggstjänster.

Tänk långsiktigt

Det är viktigt att samla in så mycket information om bostaden och dess värde som möjligt när du ska räkna på boendekostnad. Kom ihåg att inte endast titta på rådande siffror, utan att också försöka göra en framtidsestimering av kostnader genom att titta på bostadens ålder och skick. Ju mer underhåll som krävs framåt, desto mer kommer det att påverka din boendekostnad.

Läs också: KALP-kalkyl

Hur påverkar boendekostnaden mina lånechanser?

Boendekostnaden har en direkt påverkan på hur mycket du kan få i bolån samt för andra lån du kan vilja ta i framtiden. När en bank bedömer din kreditvärdighet tittar de på din förmåga att betala tillbaka lånet.

De fäster stor vikt vid din skuldkvot – din totala skuldsättning i förhållande till din inkomst. En hög boendekostnad kan påverka din skuldkvot så pass att du inte får lånet beviljat. Även om din egen kalkyl håller, måste du komma ihåg att banken räknar med att du ska klara kommande räntehöjningar när de gör sin bedömning.

Risk för försämrad kreditvärdighet framåt

En hög boendekostnad kan snabbt komma att påverka din kreditvärdighet om du inte kan betala räkningarna i tid. Försämrad kreditvärdighet minskar dina chanser att få nya lån till bra ränta. Innan du ansöker om lån är det därför viktigt att du ser över dina utgifter och din förmåga att betala tillbaka.

Hur hög boendekostnad rekommenderas?

För många är boendekostnaden den största utgiften varje månad. Men för att du ska kunna ha en hållbar livsstil och ekonomi är det viktigt att du håller boendekostnaden inom rimlighetens gränser. Generellt rekommenderas det att boendekostnaden inte överstiger 30 % av den disponibla inkomsten.

Läs också: Binda räntan på bolånet eller inte

Om du tjänar 30 000 kronor i månaden nettolön bör du alltså inte ha en högre boendekostnad än 9 000 kronor. Förutom direkta boendekostnader bör du också tänka på transportkostnader när du letar boende. Att bilpendla kan exempelvis ha betydande påverkan på dina totala utgifter.

5 sätt att sänka din boendekostnad

 1. Jämför abonnemang för el och bredband
 2. Jämför bolån och räntor
 3. Gör energiförbättringar på din bostad
 4. Jämför försäkringsbolag
 5. Samla utspridda lån och öka din kreditvärdighet

Vi är experter på samlingslån. Genom att samla dina befintliga skulder till ett större lån slipper du onödiga avgifter och kan lägga pengarna på att betala av lånet istället. Ett lägre lån ger dig bättre förhandlingsläge hos banken.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor och svar – Boendekostnad

Vad är hög boendekostnad?

Man brukar räkna med att allt som överstiger 30 % av den disponibla inkomsten är för hög boendekostnad. Genomsnittet av alla hushåll betalar cirka en femtedel i boendekostnad i förhållande till inkomsten.

Vad ingår i boendekostnad?

Boendekostnaden är den totala summan av kostnaden för ditt boende. Du får fram den genom att lägga ihop hyra eller månadsavgift, driftskostnader samt räntekostnader om du har ett bolån. Vad driftskostnader innebär varierar beroende på bostadstyp.

Vad är skillnaden på boendekostnad och driftskostnad?

Driftskostnad är summan av utgifterna för att du ska kunna leva i din bostad och inkluderar exempelvis el, värme och vatten. Boendekostnad är den totala kostnaden och inkluderar även amortering, ränta, hyra och försäkringar.

Varför är bostadsrätt billigare än hyresrätt?

Även om det kan verka dyrare att betala boendekostnaden för en bostadsrätt än för en hyresrätt, är en stor del av kostnaden amortering på bolånet. Det är pengar du betalar tillbaka till dig själv, och ju mer du amorterar desto lägre blir din belåningsgrad. Det leder i sin tur till lägre räntekostnader.

Våra partners