0770 22 01 80

Boendekostnad – här är allt som ingår

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

Räntan i exemplet är en 3 månaders rörlig ränta och sätts individuellt. För ett bolån på 1 580 000 kr med 40 års löptid, nominell ränta på 6,7%, engångsavgift 2 000 kr och månatlig avgift på 60 kr skulle den effektiva räntan beräknas till 6,82%. Månadskostnaden storlek skulle bli 9 164 kr och inkludera både ränta och amortering. Totalt belopp att betala blir 4 398 943 kr under 40 år (9 164kr x 480 månadsbetalningar). Din individuella situation kan påverka den effektiva räntan.

Det ingår i boendekostnad
Boendeformens påverkan
Så sänker du boendekostnaden
Det ingår i boendekostnad
Boendeformens påverkan
Så sänker du boendekostnaden

Till boendekostnad räknas alla de kostnader som uppstår i samband med att du hyr eller äger en bostad. Exempel på kostnader är hyra, försäkringar, ränta på bolån och fastighetsavgifter. Här går vi igenom boendekostnad för olika boendetyper.

Vad är boendekostnad?

Boendekostnad innefattar alla de kostnader som direkt rör ditt boende – från lån och bolåneränta till elkostnader och försäkringar. Boendekostnad är en viktig faktor att ta hänsyn till när du planerar din ekonomi, då det kan ha stor påverkan på dina totala utgifter varje månad. Innan du köper eller hyr en bostad är det viktigt att göra en budget och se över alla nödvändiga utgifter.

Vad ingår i boendekostnad?

Vad som ingår i din boendekostnad beror mycket på vilken boendeform du har. Vanligtvis är hyresavgiften den största kostnaden för hyresrätter, medan bolåneräntan kostar mest om du äger din bostad.

Om du inte har ett bolån att betala av är det nästan alltid billigare att äga en bostadsrätt än att bo i hyresrätt. En villa kan däremot fortfarande kosta mycket mer på grund av el, värme och underhåll.

Utöver hyra, avgifter och ränta finns det typiska kostnader för både småhus, bostadsrätter och hyresrätter – våra tre vanligaste boendeformer:

Småhus

Kategorin småhus utgörs av fristående villor, kedjehus, radhus och parhus. Statistiskt sett är hyresrätt den dyraste boendeformen, men boendekostnaderna kan ändå bli högre för småhus om du amorterar på bolån – vilket egentligen bara betyder att du sparar pengar. Boendekostnaderna på småhus påverkas bland annat av:

1. Större boendeyta

En villa innebär högre kostnader för el, värme och vatten än en lägenhet. I tider då elförbrukningen är dyr kan kostnaderna sticka iväg rejält.

2. Fastighetsskatt

För småhus måste du betala fastighetsskatt, vilket också är en boendekostnad. Fastighetsskatten betalas årligen och baseras på fastighetens värde.

3. Renoveringar och underhåll

Du måste själv stå för samtliga reparationer och kostnader för underhåll. Det inkluderar även avlopp, rörsystem och liknande på fastigheten.

4. Försäkring

Risken för skador och behovet av reparationer och underhåll är högre när du bor i småhus än i lägenhet. Eftersom du själv är ansvarig för allt som händer i din bostad blir försäkringspremien högre än när du tecknar försäkring för en bostadsrätt.

5. Rengöring och skötsel

Om du äger en villa måste du även räkna in eventuella kostnader för städning, snöskottning, trädgårdsskötsel och liknande.

Bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär att du köper nyttjanderätten av en bostad i en bostadsrättsförening. Samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger fastigheten tillsammans. Boendekostnaden för en bostadsrätt kan inkludera:

1. Månadsavgift

Månadsavgiften i en bostadsrättsförening går till kostnaderna för fastighetsunderhåll, gemensamma utrymmen och sophantering. Den brukar även täcka värme och vatten. Månadsavgiften beror på bostadens storlek men påverkas också mycket av om det finns lån på fastigheten eller inte.

Föreningens belåning påverkar avgiften

Bostadsrättsföreningar med låg belåning kan spara mer pengar, vilket gör att avgifterna kan sänkas. Många har också en gemensam fond som används för att täcka större underhållskostnader som exempelvis stambyte eller renovering av tak.

Saknas en sådan kan föreningen behöva ta nya lån eller höja avgifterna rejält vid behov. Du bör alltid se över ekonomin i fastigheten samt planerade åtgärder noga när du ska beräkna boendekostnad.

2. Elkostnader

I bostadsrättsföreningar ansvarar föreningen för alla fasta elinstallationer i allmänna utrymmen, exempelvis i förråd, tvättstuga, trapphus och på gården. Du betalar däremot själv för elanläggningen i din bostad.

Eftersom föreningen står för den större delen av fastighetens elförbrukning, blir din elkostnad inte lika hög som i en villa även om elpriserna skenar. Men bostadsrättsföreningen kan behöva genomföra avgiftshöjningar för att täcka ökade elkostnader.

Vill du ha tips på hur du kan spara energikostnader? Läs vår guide med 25 tips för att spara el!

3. Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är en engångskostnad och i sammanhanget relativt liten, men bör ändå räknas med när du gör en kalkyl på din boendekostnad. Överlåtelseavgiften täcker föreningens administrativa arbete i samband med försäljningen.

Den betalas av antingen köparen eller säljaren. Om det inte står angivet i bostadsannonsen – fråga mäklaren vad som gäller.

Läs också: Matbutikerna sänker priser på varor – hela listan

Hyresrätt

Förutom hyran betalar du ofta för värme, vatten och sophantering när du bor i hyresrätt. Eftersom de flesta övriga utgifter som rör fastigheten ingår i hyran, är det enkelt att hålla koll på din boendekostnad. Hyran beror på faktorer som läge, standard och storlek på bostaden.

Dina boendekostnader kan också öka om du köper tilläggstjänster av hyresvärden. Det kan exempelvis handla om tillgång till parkeringsplatser eller gym i hyresfastigheten.

Fördelar och nackdelar med hyresrätt

En stor fördel med att hyra är att du aldrig behöver oroa dig för plötsliga reparations- och underhållskostnader. Nackdelen är att hyresrätt innebär begränsningar i vad du får göra med din bostad och du kan heller inte påverka större förändringar gällande fastigheten.

Om hyresvärden gör betydande förbättringar på fastigheten kan det driva upp hyrorna till en nivå din ekonomi inte klarar. Dessutom är det alltid dyrare att hyra än att äga, då inget av boendekostnaden går tillbaka till dig själv långsiktigt.

Boendekostnadskalkyl – räkna på boendekostnad per månad

Att göra en boendekostnadskalkyl innebär att du beräknar de totala kostnaderna för att äga eller hyra din bostad. Kalkylen kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut och bör täcka samtliga utgifter som rör den aktuella bostaden:

 •   Hyra
 •   Avgift
 •   Amortering på bolån
 •   Bolåneränta
 •   Fastighetsskatt
 •   Försäkringar
 •   Underhållskostnader
 •   Övriga kostnader, som tilläggstjänster.

Tänk långsiktigt

Det är viktigt att samla in så mycket information om bostaden och dess värde som möjligt när du ska räkna på boendekostnad. Kom ihåg att inte endast titta på rådande siffror, utan att också försöka göra en framtidsestimering av kostnader genom att titta på bostadens ålder och skick. Ju mer underhåll som krävs framåt, desto mer kommer det att påverka din boendekostnad.

Läs också: KALP-kalkyl

Hur påverkar boendekostnaden mina lånechanser?

Boendekostnaden har en direkt påverkan på hur mycket du kan få i bolån samt för andra lån du kan vilja ta i framtiden. När en bank bedömer din kreditvärdighet tittar de på din förmåga att betala tillbaka lånet.

De fäster stor vikt vid din skuldkvot – din totala skuldsättning i förhållande till din inkomst. En hög boendekostnad kan påverka din skuldkvot så pass att du inte får lånet beviljat. Även om din egen kalkyl håller, måste du komma ihåg att banken räknar med att du ska klara kommande räntehöjningar när de gör sin bedömning.

Risk för försämrad kreditvärdighet framåt

En hög boendekostnad kan snabbt komma att påverka din kreditvärdighet om du inte kan betala räkningarna i tid. Försämrad kreditvärdighet minskar dina chanser att få nya lån till bra ränta. Innan du ansöker om lån är det därför viktigt att du ser över dina utgifter och din förmåga att betala tillbaka.

Hur hög boendekostnad rekommenderas?

För många är boendekostnaden den största utgiften varje månad. Men för att du ska kunna ha en hållbar livsstil och ekonomi är det viktigt att du håller boendekostnaden inom rimlighetens gränser. Generellt rekommenderas det att boendekostnaden inte överstiger 30 % av den disponibla inkomsten.

Läs också: Binda räntan på bolånet eller inte

Om du tjänar 30 000 kronor i månaden nettolön bör du alltså inte ha en högre boendekostnad än 9 000 kronor. Förutom direkta boendekostnader bör du också tänka på transportkostnader när du letar boende. Att bilpendla kan exempelvis ha betydande påverkan på dina totala utgifter.

5 sätt att sänka din boendekostnad

 1. Jämför abonnemang för el och bredband
 2. Jämför bolån och räntor
 3. Gör energiförbättringar på din bostad
 4. Jämför försäkringsbolag
 5. Samla utspridda lån och öka din kreditvärdighet

Vi är experter på samlingslån. Genom att samla dina befintliga skulder till ett större lån slipper du onödiga avgifter och kan lägga pengarna på att betala av lånet istället. Ett lägre lån ger dig bättre förhandlingsläge hos banken.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor och svar – Boendekostnad

Vad är hög boendekostnad?
Man brukar räkna med att allt som överstiger 30 % av den disponibla inkomsten är för hög boendekostnad. Genomsnittet av alla hushåll betalar cirka en femtedel i boendekostnad i förhållande till inkomsten.
Vad ingår i boendekostnad?
Boendekostnaden är den totala summan av kostnaden för ditt boende. Du får fram den genom att lägga ihop hyra eller månadsavgift, driftskostnader samt räntekostnader om du har ett bolån. Vad driftskostnader innebär varierar beroende på bostadstyp.
Vad är skillnaden på boendekostnad och driftskostnad?
Driftskostnad är summan av utgifterna för att du ska kunna leva i din bostad och inkluderar exempelvis el, värme och vatten. Boendekostnad är den totala kostnaden och inkluderar även amortering, ränta, hyra och försäkringar.
Varför är bostadsrätt billigare än hyresrätt?
Även om det kan verka dyrare att betala boendekostnaden för en bostadsrätt än för en hyresrätt, är en stor del av kostnaden amortering på bolånet. Det är pengar du betalar tillbaka till dig själv, och ju mer du amorterar desto lägre blir din belåningsgrad. Det leder i sin tur till lägre räntekostnader.

Mer om bolån och bostadsköp

Alternative Banknotes Of The World

Ever considered what countries’ banknotes would look like if the person depicted on them was chosen by their popularity? Se all the pictures...
Hund med hörlurar

14 ekonomipoddar du inte vill missa

Det finns många ekonomipoddar med tips och nyheter om sparande eller aktiemarkanden – här tipsar vi om våra 14 favoriter bland ekonomipoddar...

Bästa banken för bolån

Att hitta bästa banken för bolån handlar mer om bara den lägsta räntan. Se vilka som är de populäraste bolånebankerna här – och jämför bolån...

Vad kostar det att byta tak?

Dags för ett takbyte? Vilka plattor du använder kommer att påverka priset – här ser du alla olika kostnader för att byta tak på huset.

Hur ska jag tänka pengasmart på semestern?

Semestern närmar sig med stormsteg för de flesta. För att inte spendera för mycket, få smarta tips från vår vardagsekonom.

Vad händer med min ränta?

De flesta har märkt att ens räntekostnader ökat tre till fyra gånger eller mer på ett år. Hur ska man tänka framåt kring sina räntor och rän...

Kan man slå ihop två lån?

Att slå ihop två – eller fler – lån kan hjälpa dig att sänka din ränta och få dig att spara pengar. Läs här om hur det går till att slå ihop...

Vad kostar det att anlita flyttfirma? Priser och tips

Kostnaden för en flyttfirma beror på många olika faktorer. Här går vi igenom priser för flyttfirma och vad du ska tänka på inför anlitandet.

Vad krävs för att få ett bolån? Här är alla krav för att få bolån

Dags för dig att ta ditt första bolån? Det finns ofta en rad krav som du måste uppfylla för att bli beviljad ett bolån. Läs om allt här!
Man som ringer och försöker förbättra sin kreditvärdighet

Renovera lägenhet – kostnader och tips

Dags för att helrenovera lägenheten? Här är pris och kostnader ihop med viktiga tips inför att du ska renovera din lägenhet.

Förbättra ditt låneläge när räntorna stiger

Många svenskar har aldrig upplevt så höga räntor som vi har nu. Upplever du att räntekostnaderna tar en allt större del av dina inkomster? S...

Odla på balkong – här är 7 saker du enkelt kan odla hemma

Att odla kryddor och grönsaker hemma är både roligt och ekonomiskt. Här listar vi 7 saker som du enkelt kan odla på din balkong!

Att köpa bostadsrätt – steg för steg-guide

Funderar du på att köpa bostadsrätt? Kul! Här är vår guide med viktiga tips med allt från bolån till budgivning och kontraktskrivning.

Kostnad för att bygga ut huset

Ska du bygga ut huset? Så här mycket får du räkna med att det kostar – och detta bör du tänka på inför tillbyggnad av huset.

Tankat bensin i dieselbil? Så ska du göra vid feltankning

Att råka tanka bensin i en dieselbil är lätt hänt. Det kan dock innebära stora skador på bilen – läs här vad du ska göra vid feltankning.

Radon i hus – tänk på detta innan du köper hus med radon

Vill du köpa ett hus med radon? Det kan innebära en del kostnader. Här är allt du behöver veta om radonhus och radonsanering.
Man som renoverar med hjälp av sin sparade buffert

Köpa tomt och bygga hus – så går det till

Ska du köpa tomt för att bygga hus? Här våra bästa tips för tomtköp och husbygge – allt från att hitta en bra tomt till hur du gör med bolån...

Checklista flytt – här är allt du bör tänka på inför flytten

Boka flyttfirma, adressändra, packa och flytta bolån. Det finns mycket att tänka på inför en flytt – här är vår checklista med allt du inte ...

5 procent i kontantinsats – förslag om startlån för bostäder

Går det att köpa en bostad med endast 5 procent i kontantinsats? Så här ser upplägget för startlån för bostäder ut – och då kan det bli verk...

Stor guide – här är Sveriges bästa loppisar 2023

Sambla har genomfört en sammanställning över var i landet man är bäst på att samla sina lån och krediter – se resultatet här!

Förstagångsköpare? Detta är viktigt att veta om bolånet

Hur gör man med bolån som förstagångsköpare av bostad? Finns det ett särskilt startlån för förstagångsköpare? Läs allt du behöver veta här!

Mest prisvärda hundraserna att äga

Vill du köpa hund? Innan kan det vara värt att veta vad en hund kommer att kosta dig under dess livstid. Här är de dyraste och mest prisvärd...

Värdera din bostad online och med app

Vill du veta hur mycket din bostad är värd? Att värdera sin bostad går att göra online – här berättar vi hur det går till.
Man som renoverar med hjälp av sin sparade buffert

Bygga altan – kostnad och tips

Att bygga altan eller trädäck är ett härligt sätt att göra livet i trädgården härligare. Men vad kostar det? Vilket material ska man ha? Läs...

Flyttstädning – priser och checklista

Hur mycket kostar en fltytstädning? Vad ingår? Se allt här. Vill du flyttstäda själv har vi också en checklista med allt som ska ingå!

Matbutikerna prissänker varor – hela listan från priskriget 2023

ICA, Coop, Lidl och Willys alla sagt att de sänker priserna på många matvaror sedan priserna tidigare ökat kraftigt. Här är varorna som bliv...

Så klarar du av lågkonjunkturen

Vill du vara bättre rustad inför tuffare tider? Lågkonjunkturen är här och tuffare ekonomiska tider väntas. Här är bästa tipsen för att klar...

Inflation: Vad betyder det för mig?

Den senaste tiden pratar alla ekonomi och ett ord som vi hör särskilt ofta är inflation. Vad betyder det egentligen och vad betyder det för ...

Spara till kontantinsats

Att lyckas spara ihop till en kontantinsats är det första steget inför ditt bostadsköp. Du behöver ha sparat 15 % av bostadens värde – så hä...

The Most Expensive Dog Breeds of All Time

Do you want to get a dog, but you're not sure you can afford it? Here is the complete list of the 20 most expensive – and most afforable – d...

Köpekontrakt för bostadsrätt

Ska du köpa eller sälja en bostadsrätt? Det finns mycket att tänka på vad gäller köpekontrakt och överlåtelseavtal – här går vi igenom allt ...

Boendekostnad – här är allt som räknas in

Boendekostnad är alla de kostnader som uppstår i samband med att du hyr eller äger en bostad. Till exempel hyra, ränta och avgifter. Läs mer...

Gå på grannens visning – vad gäller?

Det är lätt att bli nyfiken och vilja gå på visning hos grannen. Det är ett vanligt fenomen, men vad gäller egentligen? Här går vi igenom hu...

Sälja hus och bostadsrätt privat – köpekontrakt

Funderar du på att sälja din bostad privat? Det kan ibland vara billigare. Läs vad som gäller när du säljer hus privat – och hur gör med köp...

Checklista inför tillträde

Inför tillträdet till nya huset eller lägenheten finns det mycket att tänka på. Här är en checklista på 12 saker du ska hinna med innan till...
Par i bil på väg till visning av lägenhet

Gå på visning – en checklista

Att gå på visning är spännande – men vad ska man tänka på och leta efter? Allt det och mycket anant har vi samlat ihop här. Samt en checklis...

Lån till jordbruksfastighet

Är du intresserad av ett lån för jordbruksfastigheter? Här är allt du behöver veta om denna typ lån, inklusive vad som räknas som en jordbru...

Tillträde för hus

Vad betyder tillträde och vad ska man tänka på som säljare och köpare? Allt det och mycket annat går vi igenom här - allt för att du ska var...

Bygga utekök – en guide

Vill du bygga ett utekök? Här är vår steg för steg-guide – inklusive viktiga tips för hur du kan bygga utekök billigare eller med lastpallar...

Byta fönster – kostnader och vad du bör tänka på

Fönsterbyte kan kosta olika beroende på vilken typ av fönster du vill byta till och hur mycket du kan göra själv. Läs mer om kostnaderna här...

Måla om huset – så mycket kostar det

Är det dags att måla om huset? Här går vi igenom kostnader och andra viktiga saker att tänka på inför en ommålning av husfasaden.
mamma och dotter försöjer elen i hemmet med solceller

5 Tips för en bättre vardagsekonomi

Har du också märkt att matpriserna stiger och elen blivit dyrare? Här är 5 knep på hur du kan spara pengar i vardagen och få en bättre ekono...

Undersökning visar – här är man bäst på att se över sin ekonomi

Sambla har genomfört en sammanställning över var i landet man är bäst på att samla sina lån och krediter – se resultatet här!

Bergvärme – så mycket kostar installation och drift

Funderar du på att installera bergvärme? Här kan du läsa om kostnad för både installation och drift – och räkna på hur mycket du kan spara.

Vad kostar dränering? Allt du behöver veta

Dränering kan vara en tråkig utgift – men det är ofta en bra investering för ditt hus. Här kan du läsa hur du kan räkna på kostnad för dräne...

Bästa länderna att arbeta i 2023

Drömmer du också om att flytta till ett annat land? Vi på Sambla har sammanställt vilka länder i världen som är bäst att flytta till för att...

Rutavdrag – så fungerar det

Rutavdrag är en skattereduktion du kan få för hushållstjänster som städning, tvätt och trädgårdsarbeten. Läs allt om rutavdraget här.

The best countries to work in the world in 2023

We’ve all thought about moving somewhere new. Here is Samblas study on the best countries to work in the world in 2023.

Renovera kök – hur mycket kostar det?

Går du i tankar på att renovera köket, och vill räkna på vad det kostar? Här kan du läsa allt om kostnader som tillkommer vid en köksrenover...

Det här lånade svenskarna till 2022

Vi på Sambla har sammanställt de vanligaste anledningarna till att folk sökte lån genom oss under 2022 – se resultatet här!

Rotavdrag – så fungerar det

Vad är rotavdrag? Hur fungerar det? Här kan du lära dig allt om rotavdraget och hur du räknar ut det med rätt procent och summor för 2023.

Prisskillnader mellan matvarukedjorna – här finns billigaste julmaten

Vart finns den billigaste julmaten? Vi har undersökt priserna hos fem matvarukedjor runt om i Sverige för att hitta det billigaste julbordet...

Det söker svenskarna efter på rean

Resväskor, Airpods eller Moccamasters. Listan görs lång när vi har tittat på vad svenskarna söker efter allra mest under rean.
Kvinna sitter med sin dator på sitt hemmakontor

8 tips på hur du skapar ett effektivt och bra hemmakontor

Om du jobbar hemifrån på heltid är det viktigt att skapa en bra arbetsplats och hålla sina rutiner. Här är våra 8 bästa tips för hemmakontor...

När är elen billigast?

Priset på el varierar kraftigt varje dag och många vill optimera sin förbrukning – men när är elen billigast? Och när är den dyrast? Läs här...

Bostadspriser

Dags att köpa bostad? Läs om vad som påverkar bostadspriserna, hur prisutvecklingen sett ut 2023 och hur prognosen framåt är.

Negativt elpris

Negativt elpris innebär att elen blir så billig att producenterna betalar dig för att använda el. Men varför händer det – och när? Läs allt ...
bil finansierad med billån

Bilfinansiering

Bilfinansiering med en månadskostnad som du klarar av. Vi hjälper dig att finansiera ditt bilköp och guidar dig till bra villkor.
Familj som nyss hämtat upp sin begagnade bil

Köpa begagnad bil tips

Ska du köpa en begagnad bil finns det stora möjligheter att göra en bra affär – om du vet vad du ska tänka på. Här är expertens viktigaste r...
nyrenoverat badrum

Pris för att renovera badrummet – vad kostar det?

Att renovera badrummet är ofta en bra investering – men hur mycket kostar det? Här är de bästa tipsen för att få ett bra och billigt badrum.
Mamma och barn leker med en lampa

Spara el

Hur kan man spara på el och således hålla nera elkostnaderna? Vi ger dig här våra 25 bästa tips för att spara på el 2023.
Familj som fikar

Anställningsformer och dess påverkan på din kreditvärdighet

En vanlig missuppfattning är att du måste ha en fast anställning för att få ett lån. Det stämmer inte! Men din anställningsform påverkar – l...
Man som renoverar med hjälp av sin sparade buffert

Därför är det viktigt att ha en buffert

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att ha en buffert. En buffert gör dig bättre förberedd och trygg – läs våra bästa tips här.
Kvinna läser ekonomiböcker på mobilen

Ekonomiböcker du måste läsa

Vill du lära dig mer om privatekonomi? Här är våra bästa tips på ekonomiböcker – som är väldigt användbara för din vardag.
Man som ringer och försöker förbättra sin kreditvärdighet

Tips på hur du förbättrar din kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på din förmåga att betala tillbaka pengar vid ett lån. Bättre kreditvärdighet ger lägre ränta – så här tar du di...

Våra partners

img
img
img
img
img