Allt du behöver veta om gåvobrev

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Sambla förklarar - Gåvobrev
Då behövs gåvobrev
Skriv eget gåvobrev med vår mall
Sambla förklarar - Gåvobrev
Då behövs gåvobrev
Skriv eget gåvobrev med vår mall

Om du önskar att ge bort pengar, egendom eller en fastighet finns en stor fördel att skriva ett gåvobrev. Detta framförallt om egendomen som ges bort har ett högt värde. Det är däremot enbart vid gåva mellan makar, samt gåva av fastighet, som det finns juridiska krav på att gåvobrev behöver finnas.

Lär dig mer om när gåvobrev behövs, vad det bör innehålla och vid vilka tillfällen som det behöver registreras.

Längst ner på sidan hittar du även mallar för att skriva egna gåvobrev samt länkar för registrering hos Skatteverket.

När behövs gåvobrev?

Det är enbart vid två tillfällen som det juridiskt finns krav på upprätta ett gåvobrev. Det är vid gåvor mellan makar samt vid önskemål om att ge bort fast egendom (fastighet, bostadsrätt, fritidshus).

1. Vid gåva mellan makar

Makar som vill ge egendom till varandra behöver upprätta ett gåvobrev och därefter registrera detta hos Skatteverket. Därmed anges det vilken egendom av makarnas tillgångar som ska klassas som enskild egendom.

2. Gåvobrev vid fastigheter och bostadsrätt

Vid en gåva av en bostadsrätt, tomträtt eller en fastighet behövs ett gåvobrev för att överlåtelsen av fastigheten ska kunna genomföras.

Det används i detta fall på samma sätt som ett köpeavtal och bifogas vid ansökan om lagfart hos Lantmäteriverket. Dessa kräver även att underskriften är bevittnad av två personer för att överlåtelsen ska kunna slutföras.

Även vid överlåtelse av bostadsrätt har gåvobrevet samma funktion som ett köpeavtal. Det används därmed vid ansökan om medlemskap till föreningen av den nya medlemmen.

Andra tillfällen då gåvobrev är en fördel

Vid gåva av lös egendom krävs inget gåvobrev utifrån en juridisk aspekt. Det finns däremot flera fördelar att ha bevis på att gåva har skett.

Bevis på överlämnad gåva

Ett gåvobrev kan användas för att bevisa att en gåva har skett av pengar eller annan egendom. Det kan därmed ses som ett kvitto på att denna egendom har bytt ägare.

Mottagaren har bevis på att personen är den juridiska ägaren av den specifika egendomen. Med detta bevis undviks eventuella framtida tvister och givaren kan exempelvis inte, i efterhand, hävda att gåvan egentligen varit ett lån.

För att villkora gåvan

En annan orsak till att upprätta gåvobrev är att gåvan ska ges med tillhörande villkor. För att bägge parter ska vara överens om vilka villkor som gäller skrivs detta ner och signeras av bägge parter. Det kan exempelvis innebär att mottagaren inte får tillgång till gåvan förrän vid en viss ålder eller att gåvan ska vara enskild egendom (Läs mer om enskild egendom längre ner).

Gåvobrev vid pengar eller lös egendom

Om en person önskar ge bort pengar, eller lös egendom, krävs inget gåvobrev. Juridiskt har pengarna bytt ägare när överföring skett till mottagarens konto.

Är det en större summa finns däremot praktiskt fördelar att skriva ett gåvobrev för att undvika framtida tvister. Detta för att exempelvis bevisa att det handlar om en gåva och inte ett lån eller för att villkora gåvan som en enskild egendom.

Gåva som enskild egendom

Enskild egendom är egendom som enbart ägs av en person. Om ett gift par inte har skrivit ner att något ska var enskild egendom äger de alltså allt tillsammans. Det innebär även att samtlig egendom delas mellan dem vid exempelvis en skilsmässa.

Finns avtal som anger att en viss egendom ska klassas som enskild egendom äger enbart en av personerna detta. Därmed kommer denna egendom inte delas upp vid skilsmässa utan alltid tillhöra den enskilda personen. Skulle Kronofogden genomföra utmätning av en av makarna kan inte den andre personens enskilda egendom tas. Detta eftersom de inte äger detta gemensamt.

Ge gåva till ett gift par

Önskas en gåva ges enbart till en av makarna bör detta alltså anges i gåvobrevet vilket innebär att gåvan kommer att tillhöra mottagarens enskilda egendom.

Skulle däremot personen avlida kommer den andra partnern att ärva egendomen – förutsatt att inget annat är angivet i testamentet. Både fast och lös egendom kan ges med specifika villkor.

Enligt lag ska mottagarens enskilda egendom hållas isär från det som ägs tillsammans. Ges pengar som med detta villkor bör dessa därmed hållas på ett separat konto.

Även andra villkor

Det villkor som är vanligast förekommande är att givaren vill att gåvan ska vara enskild egendom. Men även en rad andra villkor förekommer så som exempelvis:

  • Gåvan är ej förskott på arv. Föräldrar som vill ge gåvor till sina barn kan skriva ett gåvobrev som anger att beloppet inte ska klassas som förskott på arv. Dessa gåvor räknas nämligen generellt som ett förskott om inte annat anges.
  • Gåva ska ges till ett specifikt mål. Om givaren vill att gåvan ska gå till inköp av bil, bostad eller något annat specifikt ändamål måste detta framgå i gåvobrevet.
  • Ej sälja vidare. Villkor kan exempelvis ange att gåvan ska behållas och inte får säljas vidare inom en viss period.

Behöver gåvobrevet registreras?

Gåvobrev registreras enbart vid gåva mellan makar. I detta fall skickas det in till Skatteverket varpå enskild egendom anges i Skatteverkets register. Se länk till skatteverket längre ner.

Vid gåva av fast egendom, såsom fastighet, bostadsrätt eller fritidshus, används avtalet på samma sätt som ett köpeavtal och bevisar att överlåtelse önskas ske. Det används alltså enbart som underlag vid dessa överlåtelser men själva gåvobrevet registreras aldrig av någon myndighet. Det finns därmed en stor fördel att spara det för att undvika framtida arvstvister eller andra tvister kring äganderätten.

Vid gåva av lös egendom sker ingen registrering, om det inte är gåva mellan makar. Även i detta fall är det alltså viktigt att parterna spar sitt gåvobrev som ett bevis på överlåtelsen.

Vad ska anges i ett gåvobrev?

De punkter som måste anges i ett gåvobrev, för att det ska vara juridiskt bindande, är följande:

  • Givare – Namn, personnummer eller annat som tydligt kan identifiera personen.
  • Mottagare – Namn, personnummer eller annat som tydligt kan identifiera personen.
  • Gåva – Detaljerat beskriven så det är tydligt vad gåvan gäller.
  • Överlåtelseförklaring – Anger när, var och hur gåvan överlämnas.
  • Underskrift – Underskrift av bägge parter.
  • Ort & Datum – Datum för underskrift av parterna.

Måste gåvobrevet vara bevittnat?

Någon som bevittnar underskrifterna krävs enbart om gåvan gäller en fastighet. Vid gåva av fastighet regleras detta av Jordabalk (1970:994).

Men även vid upprättande av gåvobrev vid lös egendom finns stor fördel att ha två personer som bevittnar underskrifterna. Detta utifrån att öka säkerheten kring avtalets äkthet.

Hur länge är gåvobrevet giltigt?

Ett giltigt gåvobrev har ingen specifik giltighetstid. Detta eftersom det handlar om en gåva och inte ett lån.

Måste gåvobrev skrivas av jurist?

Nej, gåvobrev måste inte skrivas av en jurist. Det går exempelvis att upprätta ett gåvobrev utifrån färdiga mallar.

Är det däremot större kontant belopp, egendom med högt värde, eller om givaren vill ha ett flertal villkor knutna till gåvan finns en fördel att anlita en jurist som kan skriva ett anpassat gåvobrev utifrån de specifika förutsättningarna.

Gåvobrev mall

Nedan finns färdiga mallar att ladda hem och använda för att skriva ett gåvobrev vid specifika situationer.

Skriv ut mall för gåvobrev här

Frågor och svar - Gåvobrev

Kan gåva ges som förskott på arv?

Ja, det går att villkora gåvan så att den ska, eller inte ska, räknas som ett förskott på ett arv.

Går det att upprätta gåvobrev i efterhand?

Nej, det är inte juridiskt korrekt att skapa ett avtal i efterhand. Däremot kan gåvan återlämnas till ursprunglig givare varpå en ny överlåtelse, och nytt gåvobrev, genomförs.

Vad menas med att ”tradition” har skett?

Om överlämnande av gåvan har skett till gåvomottagaren anges detta juridiskt som att ”tradition” har skett. Därmed är mottagaren juridisk ägare av egendomen.

Kan gåvobrev användas för att fördela ett arv?

Ja, men enbart delvis. Det går nämligen inte att villkora bort arvsreglerna. Det är alltså omöjligt att göra arvingar arvslösa. Däremot går det att begränsa dess arv till enbart lagstadgad arvslott.

Kan en gåva påverka mottagarens rätt till bidrag?

Ja, om större belopp ges kan detta påverka mottagarens totala ekonomi och exempelvis rätten att bostadsbidrag eller socialbidrag.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler