Gäldenär - vad betyder det att vara gäldenär?

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad betyder gäldenär?
3 olika typer av gäldenärer
Sambla förklarar allt om gäldenärer
Vad betyder gäldenär?
3 olika typer av gäldenärer
Sambla förklarar allt om gäldenärer

Om du lånar pengar från en bank är du en gäldenär. Detta eftersom du är skyldig att återbetala en skuld till banken. Läs mer om vad gäldenär är, vad ordet betyder och vad det innebär för dig.

Vem är en gäldenär?

Gäldenär är en privatperson, eller juridisk person, som har en skuld till någon annan. Den som i sin tur ska få skulden återbetald kallas för borgenär. Tecknas ett privatlån mellan dig och banken är därmed du gäldenär.

Det vanligaste är att skulden gäller pengar men det kan även innebära en skuld på produkter eller tjänster.

Gäldenär

Det betyder ordet gäldenär

Gäld är ett juridiskt begrepp som innebär ”förpliktelse att återbetala en skuld”. En gäld är därmed förpliktelsen och gäldenär är den som förväntas uppfylla denna förpliktelse.

Gäldenär betyder alltså att någon är skyldig någon annan pengar, varor eller tjänster.

3 olika typer av gäldenärer

Det finns tre olika kategorier av gäldenärer. Oavsett kategori innebär det att gäldenären är skyldig att betala tillbaka skulden. Däremot kan det variera vad skulden består av och hur skulden ska regleras.

Penninggäldenär

Det vanligaste är att gäldenären är skyldig pengar, vilket kallas för penninggäldenär. Det kan exempelvis vara privatpersoner eller företag som lånar pengar av banker. Det kan även vara lån mellan privatpersoner, såsom lån mellan släkt och vänner.

Naturagäldenär

En naturagäldenär är inte skyldig pengar utan istället skyldig att utföra en tjänst eller leverera en vara. Om en privatperson exempelvis betalar en snickare 25 000 kronor i förskott kommer snickaren att vara gäldenär och privatpersonen borgenär. Detta eftersom snickaren i detta fall är juridiskt skyldig att utföra tjänsten för att reglera skulden.

Naturgäldenär kan även vara skyldig varor vid exempelvis förskottsbetalning eller annat avtal som anger att varor ska levereras.

Konkursgäldenär

Om en privatperson, eller ett företag, har försatts i konkurs är denna person en konkursgäldenär. Det är vanligt att dessa personer har skulder till flera olika fordringsägare.

I detta fall får däremot inte gäldenären bestämma över sin egendom då det istället är en konkursförvaltare som får det juridiska ansvaret att förvalta tillgångarna. Under denna tid får inte konkursgäldenären ingå nya ekonomiska avtal eller på annat sätt påverka dess ekonomi.

Vad händer när eller om en gäldenär inte kan betala?

Vad som händer om gäldenären inte kan betala beror delvis på om det handlar om penning-, natura-, eller konkursgäldenär. Då penninggäldenär är vanligast beskrivs här vad som sker om exempelvis ett privatlån inte återbetalas enligt avtal.

  1. Påminnelse

Det vanligaste är att banken skickar ut en påminnelse som anger att betalningen är försenad. I detta fall får både påminnelseavgift och dröjsmålsränta tas ut. Det finns däremot inte något juridiskt krav på att betalningspåminnelse måste skickas ut. Banken kan alltså direkt gå till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande.

  1. Inkasso

Sker inte betalning efter betalningspåminnelse lämnas oftast skulden till ett inkassobolag, vilket innebär ytterligare kostnader för dig som gäldenär.

  1. Kronofogden

Sista steget är att banken ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kan exempelvis resultera i löneutmätning eller utmätning av egendom.

Har du som gäldenär svårt att betala är det bättre att kontakta den bank som du har ett lån hos än att inte betala. Du kan oftast få hjälp med en återbetalningsplan utan att det behöver gå så långt som till inkasso eller Kronofogden.

Är det möjligt för dig så brukar det vara fördelaktigt att ansöka om ett samlingslån där du får en återbetalningstid som passar din ekonomi.

Sambla förklarar även:

Frågor och svar - Galdenär

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den som står i skuld, oftast till en bank eller långivare. Det finns dock 3 olika typer av gäldenärer, dessa berättar vi om här.

Måste en gäldenär alltid betala ränta?

Nej, en skuld behöver inte alltid innefatta ränta. Vid exempelvis förskottsbetalning till E-handlare (naturagäldenär) uppstår ingen ränta på skulden. Vi förklarar även räntelagen här om du vill läsa mer.

Hur kan en gäldenär bestrida kravet?

Anser gäldenären att skulden är felaktig ska kravet bestridas. Detta sker, helst skriftligt, till borgenären. Som privatperson går det att få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivning med detta. Även eventuella krav från inkassobolag samt betalningsförelägganden från Kronofogden kan bestridas. Kommer parterna inte överens kan ärendet dras till domstol. Skulle gäldenären förlora målet behöver både skuld, upplupen ränta samt bägge parters domstolskostnader betalas.

Vad kallas den som går i skuld för någon annan?

En borgensman går i skuld för en gäldenär. Det innebär därmed att denna person juridiskt åtar sig att betala skulden i det fall som gäldenären inte klarar av att återbetala skulden. Detta kallas vanligtvis för att gå i borgen.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler