Så går en budgivning till – regler och förlopp

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Så fungerar en budgivning
Viktigaste reglerna att komma ihåg
Allt om förhandsbud, dolda budgivningar och kontraktskrivningar
Så fungerar en budgivning
Viktigaste reglerna att komma ihåg
Allt om förhandsbud, dolda budgivningar och kontraktskrivningar

Att ge sig in en budgivning på en bostad kan vara både pirrigt och lite svårt. Budgivningen är ett avgörande moment i en bostadsaffär – men det finns ingen lag som styr hur den ska gå till. I stället är det säljaren som till stor del bestämmer vad som gäller – men det finns ändå en del utgångspunkter som är bra att känna till. Här kan du lära dig allt om vad som gäller vid en budgivning!

Vill du ha bättre villkor på ditt befintliga bolån? Vi kan hjälpa dig att få ner räntan på ditt bolån – samt att utöka det.

För en förstagångsköpare kan det vara svårt att veta vilka regler som gäller vid en budgivning. Ett bostadsköp är en stor affär och självklart vill du vara säker på att du har koll på läget. Därför kan det låta lite knepigt när vi säger att det inte finns någon lag som reglerar hur budgivningen går till – men det finns ändå några generella sanningar och regler. Här är de som är viktigast att känna till.

3 viktigaste reglerna att känna till vid budgivning

1. Säljaren bestämmer över budgivning och försäljning

Vad gäller budgivning och försäljning av bostaden är i princip allt upp till säljande part. Säljaren bestämmer ihop med mäklaren hur budgivningen ska gå till och hur länge den ska pågå.

När som helst får säljaren ändra upplägget för budgivningen, eller avbryta försäljningen helt. Detta kan alltså även göras under pågående budgivning.

Det är också säljaren som bestämmer vem som får köpa bostaden och när. Trots att en öppen budgivning har hållits behöver inte säljaren sälja till den som lagt högsta budet. Ibland kan faktorer som när köparen kan flytta in eller vad köparen ska ha bostaden till avgöra vem som får köpa.

2. Ditt bud är inte bindande

När vi konstaterat hur mycket makt säljaren har i en budgivning kan det vara skönt att höra att du som potentiell köpare inte är helt maktlös.

Budet du lämnar i en budgivning är nämligen aldrig bindande, inte ens om det lämnas skriftligt. Det som binder köpet är när köparen och säljaren skriver på köpekontraktet – innan dess kan båda parter ändra sig utan att den andre kan ställa några krav.

– Såklart önskar både säljaren och mäklaren att indikationen med det budet som framförs ska vara att du är villig att köpa lägenheten för det priset om inget högre bud inkommer, säger Josefine Schöön, mäklare och franchisetagare hos HusmanHagberg Södermalm & Gamla Stan.

Läs också: Bostadsbubbla

3. Mäklaren ska framföra alla bud och föra budgivningslista

Mäklaren har vissa skyldigheter i samband med budgivning och bostadsförsäljning. Till att börja med ska mäklaren framför alla bud på bostaden till säljaren fram tills att köpekontraktet är påskrivet. Det gäller oavsett hur budet är framfört – man brukar säga att det ska vara säljaren som avgör om ett bud är intressant och inte mäklaren. Detta gäller även dolda bud.

Mäklaren är också skyldig att föra en budgivningslista över samtliga bud som inkommit till bostaden. Den ska innehålla:

  • Budgivarens namn och kontaktuppgifter
  • Budets belopp
  • Tidpunkt för när det lämnades
  • Eventuella villkor förknippade med budet.

När budgivningen är över meddelas samtliga budgivare och listan över buden ska lämnas till köparen och säljaren vid tillträdet. Avbryts mäklarens uppdrag utan att det blivit någon försäljning ska budgivningslistan ändå att lämnas till säljaren.

Nyfiken på om priset på bostaden stämmer överens med marknaden? Se också vår sida för utvecklingen av bostadspriser.

Så går en budgivning till – steg för steg

Okej, så nu har vi koll på vad som gäller rent regelmässigt för en budgivning. Men det kan såklart också vara skönt att veta hur de går till och vad du kan vänta dig som eventuell köpare. Så här brukar det se ut, steg för steg efter att en bostad blivit tillgänglig för försäljning:

1. Bud innan visning

Vissa gånger, speciellt om marknaden är het, kan de första buden på en bostad komma in redan innan visningen. En del budgivare gör detta för att de vill få till en snabb affär, och det är upp till säljaren om hen vill nappa på det. Precis som vi nämnde tidigare är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren.

2. Visning

Under visningen av bostaden kan spekulanter lämna sina kontaktuppgifter så att mäklare kan undersöka intresset efter visningen. Vid sällsynta fall händer det att bud inkommer även under själva visningen.

Läs mer: Gå på visning – checklista

3. Den “riktiga” budgivningen påbörjas

Det är efter visningen som mäklaren kontaktar spekulanterna för att se om de vill vara med i budgivningen. Mäklaren brukar då också kontrollera så att spekulanterna har ett lånelöfte klart. Som spekulant kan du i detta läge välja att vara med i budgivningen genom att lägga ett bud, eller om du vill bevaka budgivningen passivt. Vill du ha tips på hur du vinner en budgivning? Se vår text om strategier vid budgivning.

4. Spekulanter får meddelande om bud

När budgivningen sedan pågår brukar, så länge inte säljaren motsagt sig det, alla som anmält intresse för budgivningen få uppdateringar via en specifik sajt, mejl eller SMS. Ibland inkommer också ett dolt bud, vilket oftast betyder att någon lagt ett bud som hen vill ska vara hemligt för övriga spekulanter. Det är upp till säljaren om det dolda budet ska accepteras eller inte.

5. Säljaren väljer vinnande bud och bokar kontraktskrivning

När säljaren bestämt när, till vem och till vilken köpeskilling bostaden ska säljas till kan en kontraktskrivning bokas.

6. Eventuella sena bud och avhopp

Som vi nämnt tidigare är inget juridiskt bindande förrän köpekontraktet skrivits på och köparen kan fortfarande hoppa av om denne skulle ändrat sig. Mäklaren är också skyldig att framföra ytterligare bud som kommer in efter avslutad budgivning – och säljaren är fri att anta något av dessa.

7. Kontraktskrivning och överlämning av budgivningslista

När köpekontraktet är påskrivet av både säljare och köpare avslutas budgivningen definitivt. Då kan inte någon part ändra sig på grund av ett högre bud.

Det är också efter detta som budgivningslistan överlämnas till köpare och säljare med alla uppgifter kring bud och budgivare. Övriga spekulanter har endast rätt att veta att bostaden såldes till någon annan, de har inte rätt att få ut uppgifter om vilka andra som lagt bud.

Dold budgivning – det här gäller

Händelseförloppet som vi beskrev ovan syftar till en öppen budgivning, där buden är synliga för alla spekulanter. Men säljaren kan också besluta om en sluten budgivning. Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud – oftast skriftligt. Den som har lämnat ett bud på en sluten budgivning får inte information om övriga bud. Mäklaren redovisar sedan buden till säljaren som kan besluta om vem som ska få köpa bostaden.

Hur lägger jag bud vid en budgivning?

Som vi nämnt tidigare kan du som spekulant lämna bud på olika sätt. Mäklaren har skyldighet att framföra ditt bud även om du inte lämnat budet på det sätt som mäklaren eller säljaren sagt att de föredrar. Du kan lämna bud både skriftligt eller muntligt. Du kan också välja att inkludera villkor för ditt bud – till exempel hur länge ditt bud gäller.

Vad händer om jag vill dra mig ur en budgivning?

Det är helt fritt för dig att dra dig ur en budgivning när du vill, även om du har det högsta budet. Att lägga ett bud på en bostad är inte bindande. Att ta tillbaka ett bud brukar också kallas att man annullerar budet. Ett annullerat bud är ett bud som inte längre gäller.

När börjar budgivning efter visning?

De första buden brukar komma in några dagar efter visningen, efter att mäklaren kontaktat spekulanterna. Men det är fritt fram att komma med bud redan under visningen – eller innan den.

Förhandsbud – bud innan visningen

Ja, ett bud innan visning brukar kallas för ett förhandsbud. Säljaren är fri att godta ett förhandsbud och avsluta budgivningen innan visningen ägt rum. På bostadsannonser brukar det ofta stå “borttagen innan visning” om ett förhandsbud godtagits.

Obs! När marknaden är het kan det bli vanligare med förhandsbud, men vi tycker att du ska ha väldigt bra koll på marknaden och på bostadens värde för att lägga ett bud innan visning.

Hur länge pågår en budgivning?

Enkelt kan man säga att en budgivning pågår så länge säljaren vill att den ska pågå. Är säljaren nöjd med ett bud som inkommit bara någon dag efter visningen kan hen välja att anta det och sälja bostaden direkt. Samma gäller tvärtom – är inte säljaren nöjd med något av buden – eller om det finns många spekulanter kvar som fortsätter buda – kan hen låta budgivningen pågå länge.

En budgivning pågår alltså tills det sista budet är lagt och det bara finns en spekulant kvar.

Läs mer: Köpa eller sälja bostad först

Vad händer om jag vunnit en budgivning?

När du vunnit en budgivning är det dags för dig och säljaren att boka en tid för kontraktsskrivning så snart som möjligt. Det är först när kontraktet är påskrivet av er båda som köpet blir bindande, innan dess har du all rätt att annullera ditt bud och att dra dig ur. Men det är också bra att veta att säljaren är fri att ta emot och anta ett annat bud – fram tills dess att ni båda skrivit på kontraktet.

Känner du dig redo att börja buda på din drömbostad? Kontakta gärna oss för hjälp med ditt bolån!

Vanliga frågor och svar – Budgivning

Hur länge pågår en budgivning?

Det upp till säljaren hur länge hen vill att budgivningen ska pågå. Budgivningen avslutas när köpekontraktet är signerat av både köpare och säljare. Nya bud kan komma även om tid för kontraktskrivning är bokad.

Vad är skillnaden mellan öppen och dold budgivning?

Under en öppen budgivning får alla spekulanter veta vilka bud som läggs på bostaden. Under en dold budgivning får i stället alla spekulanter en viss tid på sig att lämna sitt bud, utan att veta något om andra bud. Det är säljaren som bestämmer om det ska vara öppen eller dold budgivning.

Kan jag ta tillbaka mitt bud?

Ja, ett bud är inte bindande för någon. Du ta tillbaka ditt bud när du vill fram till att köpekontraktet skrivits på.

Varför fick jag inte köpa bostaden trots att jag hade högst bud?

Även om man haft en öppen budgivning måste inte säljaren sälja till den som lagt det högsta budet. Säljaren bestämmer helt vem som får köpa, till vilket pris och när. Kanske påverkar andra villkor än bara priset – till exempel tillträdesdag.