Bostadsbubbla – vad är det och vad händer när den spricker?

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Allt du behöver veta om bostadsbubbla
Så uppstår en bostadsbubbla
Detta händer när den spricker
Allt du behöver veta om bostadsbubbla
Så uppstår en bostadsbubbla
Detta händer när den spricker

I en tid av osäkerhet på bostadsmarknaden börjar begreppet bostadsbubbla ofta nämnas i diverse sammanhang. Men vad är en bostadsbubbla egentligen, befinner vi oss i en nu och vad händer när en bostadsbubbla spricker? Det kikar vi på här. 

Vad är en bostadsbubbla?

En bostadsbubbla innebär att bostadspriserna har stigit snabbt och nått nivåer som inte är rimliga. Med rimliga menar vi att priserna på bostäder inte står i rimlig proportion till bland annat hushållens inkomster och räntor.

Att det kallas för just en bostadsbubbla är för att prisökningen som sker inte är hållbar över tid. Bubblan kommer alltså förr eller senare att spricka.

Hur uppstår en bostadsbubbla?

Det finns flera faktorer som kan få en bostadsbubbla att uppstå. När dessa olika faktorer sammanfaller kan de skapa en miljö där bostadspriserna stiger både snabbt och ohållbart = en bostadsbubbla har bildats. Här listar vi två vanliga anledningar till att en bostadsbubbla uppstår.

1. Utbud och efterfrågan i obalans

Den vanligaste anledningen till att en bostadsbubbla uppstår är att efterfrågan på hus och bostadsrätter är högre än utbudet, vilket gör att konkurrensen om de bostäder som är ute till försäljning blir väldigt stor. Detta leder i sin tur till att priserna stiger.

2. Låga bolåneräntor är en bidragande faktor

En annan faktor som ofta sker i kombination med det låga utbudet är att bolåneräntorna sjunker, vilket gör det billigare att låna pengar. När fler människor kan låna stora summor pengar kan fler människor betala mer för den bostad de vill köpa vilket i sin tur leder till att priserna sticker iväg.

Ju längre tid detta pågår desto större blir bubblan.

Är vi i en bostadsbubbla 2024?

Det är väldigt svårt att veta om vi faktiskt befinner sig i en bostadsbubbla, och det är inte förrän efter att bostadsbubblan spricker som man säkert kan säga att man befunnit sig i en.

Tecken på att man befinner sig i en bostadsbubbla är:

  • Att bostadspriserna stigit snabbt
  • Att skuldsättningen bland hushållen har ökat
  • Att belåningsgraden på bostäder är hög
  • Att utbudet på bostadsmarknaden har minskat

Dyra bostadspriser som minskat med cirka 13 % det senaste året och ett minskat utbud på bostadsmarknaden kan vara tecken på att vi befinner oss i en bubbla just nu, men enligt experter på Boupplysningen är dessa tecken ännu inte tillräckligt starka för att säga att vi faktiskt skulle befinna oss i en bostadsbubbla. Deras analys är alltså att vi inte befinner oss i en bubbla just nu.

Det händer när bostadsbubblan spricker

Det är när en bostadsbubbla spricker som säkert kan säga att man faktiskt befunnit sig i en. När den spricker börjar bostadspriserna sjunka kraftigt för att tillslut plana ut till en normal prisnivå. Detta leder i sin tur till att värdet på bostäder sjunker vilket gör att flera hushåll riskerar att förlora pengar.

Ibland spricker bubblan direkt och leder till snabba nedgångar och ibland pyser den ihop långsamt.

Utbudet minskar

När bubblan spruckit börjar både köpare och säljare dra sig bort från bostadsmarknaden. Säljarna kommer att göra en förlust på bostadsaffären om de säljer efter det kraftiga prisfallet vilket leder till ett kraftigt minskat utbud.

Landets ekonomi kan påverkas

Om räntan höjs i samband med prisfallen kan enskilda hushåll drabbas hårt av dyra månadsavgifter. Sker detta i samband med en lågkonjunktur kan det leda till att många hushåll blir högt skuldsatta eller tvingas sälja. Detta kan i sin tur sätta hård press på landets ekonomi då staten kan behöva gå in och stötta hushållen när de inte längre kan betala sina lån.

Då kan en bostadsbubbla spricka

Anledningen till att bostadsbubblan spricker är att bostadspriserna minskar kraftigt vilket ofta sker på grund av en oro på bostadsmarknaden och stigande räntor på bolånen.

Återhämtning efter en bostadsbubbla

När prisfallet nått sin absoluta botten börjar det sakta men säkert vända. Köparna kommer tillbaka till marknaden och säljarna börjar återigen kunna sälja för utgångspris. Återhämtningen kan dock ta många år.

Vanliga frågor och svar – Bostadsbubbla

När var den senaste bostadsbubblan?

Den senaste bostadsbubblan i Sverige sprack 2008 och skedde i samband med den stora bostadskraschen i USA. När bostadsbubblan sprack sjönk bostadspriserna med upp till 20% mellan 2007 och 2008.

Hur blir bostadsmarknaden 2024?

Läget under 2024 är fortsatt osäkert. Experterna tror dock att bostadspriserna under 2024 kommer att vara fortsatt stabila med risk för ett visst prisfall. Sedan 2022 har priserna sjunkit med cirka 10-13%.

Våra partners