0770 22 01 80

Skatteåterbäring 2023

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Lån att samla: 310 000 kr

Om du har fler än ett syfte för lånet, ange det huvudsakliga syftet. "Tjänster" kan vara t.ex. bröllop, fest eller städuppdrag
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Tryggt och säkert
Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Sambla arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Så får du skatteåterbäringen i början av april
Viktiga datum kring inkomstdeklaration
Då betalas skatteåterbäring ut
Så får du skatteåterbäringen i början av april
Viktiga datum kring inkomstdeklaration
Då betalas skatteåterbäring ut

När kommer skatteåterbäringen 2023?

Det som främst avgör när skatteåterbäringen betalas ut är hur deklarationen har lämnats in samt om du gjort några ändringar i den eller inte. Efter att deklarationen har lämnats in granskas och registreras den av Skatteverket varpå ett besked skickas ut som påvisar slutgiltig skatt. Därefter betalas pengarna ut.

 

Villkor vid deklaration Datum skatteåterbäring betalas ut
Digital deklaration, utan ändringar, som lämnas in senast 30 mars. 5 – 6 april 2023
Digital eller pappersdeklaration som lämnas in senast 2 maj, eller om du har gjort någon ändring. 8 – 9 juni 2023
Deklaration via redovisningsbyrå samt lämnas in senast 15 juni. Även personer som har fått anstånd med deklarationen. 10 – 11 augusti 2023
Du som inte är skatteregistrerad i Sverige eller inte fått besked om slutgiltig skatt tidigare. 6 – 9 december 2023

Se längre ned för alla viktiga datum.

Vad är skatteåterbäring?

Med skatteåterbäring menas att en person har betalat in för mycket skatt under året, vilket visas på inkomstdeklarationen, och att Skatteverket därmed kommer att återbetala överstigande belopp. Personer som kommer att ”få tillbaka på skatten” kommer alltså att få skatteåterbäring.

När skickas deklarationen ut?

Redan första veckan i mars skickas inkomstdeklarationen ut digitalt till de som använder den digitala brevlådan Kivra. Till de personer som inte använder Kivra kommer deklarationen skickas i pappersformat mellan 15 mars och 15 april.

Skatteåterbäring eller restskatt?

På deklarationen finns en sammanställning över bland annat skattepliktiga inkomster samt inbetald skatt under föregående kalenderår.

Skatteåterbäring

Om totala summan för inbetald skatt överstiger beloppet som personen förväntats betala kommer Skatteverket återbetala mellanskillnaden. Det är detta som kallas skatteåterbäring, med andra ord återbäring av inbetald skatt.

Restskatt

Om totala summan för inbetald skatt är lägre än beloppet personen förväntats betala kommer istället en extra skatteinbetalning behöva ske. Detta kallas för restskatt eller kvarskatt, med andra ord att resterande del av förväntad skatt behöver betalas. Denna ska vara hos Skatteverket innan mitten av november 2023.

Viktiga datum för skatteåterbäring 2023

Följande datum är viktiga att ha kontroll på för att få eventuellt återbäring så tidigt som möjligt samt undvika straffavgifter.

13 februari

Vid kvarskatt, på över 30 000 kronor för inkomståret 2021, ska kvarskatten vara Skatteverket tillhanda 13 februari. Om inte betalning sker uppstår en kostnadsränta på 1,25 % på det belopp som överstiger 30 000 kronor.

Sista dagen att skaffa digital brevlåda – 5 mars

För att kunna få deklarationen digitalt i början av mars måste du skaffa den digitala brevlådan Kivra. Du måste skaffa digital brevlåda innan 5 mars 2023 för att få deklarationen digitalt.

6–10 mars

Under dessa dagar skickar Skatteverket ut digitala deklarationer till personer med digital brevlåda.

13 mars

Detta datum måste eventuell kvarskatt, enligt besked om slutskatt från december 2022, vara Skatteverket tillhanda.

15 mars

Första dagen som deklarationen kan skrivas under och skickas in digitalt.

15 mars – 15 april

Inkomstdeklarationen, i pappersformat, skickas till folkbokföringsadressen till de som inte använder Kivra.

30 mars

För att kunna få skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera senast den 30 mars. Det krävs i så fall även att några ändringar inte har skett.

2–3 april

Slutskattebesked distribueras till personer som skickat in digital deklaration senast 30 mars. Någon dag senare skickas sedan skatteåterbäringen ut. För personer utan digitala brevlåda kommer besked distribueras inom 1 – 3 veckor till personens folkbokföringsadress. Utbetalningen kommer ändå att ske kring den 5 – 8 april vilket innebär att utbetalning kan ske före detta besked nått personen.

15 april

Sista dagen som deklarationer i pappersformat distribueras.

2 maj

Sista dagen för inlämning av deklaration. Om deklarationen lämnas in senare uppstår förseningsavgifter.

4 maj

Vid kvarskatt på under 30 000 kronor behöver Skatteverket ha skatteinbetalningen tillhanda detta datum. Om inte pengarna finns på skattekontot uppstår räntekostnad från 5 maj.

4 – 10 maj

Skatteåterbäring betalas ut till personer som har deklarerat senast 2 maj och inte fått återbäringen tidigare.

5 – 9 juni

Skatteåterbäring betalas ut till personer som har gjort ändringar och tillägg samt deklarerat mellan 30 mars och 2 maj.

Mitten av augusti

Utbetalning sker till personer som fått hjälp med deklaration via redovisningsbyrå eller fått anstånd efter att själv ansökt om detta.

14 november

Nu drar Skatteverket pengarna från ditt skattekonto om du har fått restskatt. Du kan betala in tidigare för att undvika ränta på skatten samt vara helt klart med deklarationen.

6 – 9 dec

Utbetalning till personer som tidigare inte deklarerat eller saknat skatteregistrering i Sverige.

Få skatteåterbäring redan i april

Följande punkter måste vara uppfyllda för att skatteåterbäringen ska kunna betalas ut till personens bankkonto så fort som möjligt, alltså i början av april 2023.

  • Konto anmält till Skatteverket

Genom att anmäla konto till Skatteverket kan återbäringen betalas ut direkt till personens bankkonto. Anmälan sker enklast genom att logga in på Skatteverkets hemsida eller app men ytterligare ett alternativ är att fylla i en pappersblankett. Bankkonto kan även anges efter att deklarationen har lämnats in.

Om bankkonto inte anmäls till Skatteverket kommer pengarna att finnas kvar på personens skattekonto. Efter anmälan av bankkonto kommer utbetalning ske efter 2 – 3 bankdagar. Det är även möjligt att få utbetalning via utbetalningsavi och önskas detta behöver Skatteverket kontaktas.

  • Digital deklaration

Det är enbart vid digital deklaration som skatteåterbäring kan ske i början av april. Med digital deklaration menas att den godkänns via appen, Skatteverkets hemsida, sms eller telefon. Om det sker via app eller Skatteverkets hemsida behövs E-legitimation. Vid telefon eller sms används den kod som går att hitta på deklarationen.

  • Senast 30 mars

Deklarationen måste vara signerad och inskickad senast 30 mars.

  • Inte med ändringar

Deklarationen får inte ha några ändringar om skatteåterbäring ska kunna ske tidigt. Här hittar du 30 skatteavdrag du kan göra 2022.

  • Digital brevlåda

Det finns inget krav på digital brevlåda för att kunna få skatteåterbäringen i april. Personer som fått sin deklaration i pappersformat kan fortfarande deklarera digitalt och uppfylla punkterna ovan. Däremot sker distribution, i pappersformat, mellan 15 mars och 15 april och deklarationen måste vara inskickad digitalt senast 30 mars för att återbäringen ska kunna betalas ut tidigt. Att skaffa Kivra ökar alltså chansen rejält att kunna uppfylla punkterna ovan.

Hur får man skatten utbetald?

Du får skatten utbetald till ditt bankkonto som du har kopplat, alternativt så kan du få det på en utbetalningsavi. Kom ihåg att skatteåterbäring inte betalas ut om summan är under 100 kr. I detta fall kommer pengarna att finnas kvar på skattekontot.

Vanliga frågor och svar - Skatteåterbäring

När får man reda på skatteåterbäring?
I din deklaration som börjar skickas ut i början av mars får du reda på om du får skatteåterbäring eller inte. Detta är dock preliminärt och gäller enbart om inte några justeringar genomförs.
Var ser jag skatteåterbäring?
På inkomstdeklarationen som börjar att skickas ut 2 mars står det om personen har skatteåterbäring eller restskatt, dvs. om skatt ska fås tillbaka eller behöver betalas.
När måste jag deklarera senast 2023?
För att inte straffavgifter ska uppstå måste du deklarera senast 2 maj 2023.
 Jag förväntas inte deklarera – kan jag ändå få skatteåterbäring?
Om du inte förväntas deklarera avgör födelseår när eventuell skatteåterbäring sker. Är du född 2003 eller senare sker utbetalning i början av april. Är du född 2002 eller tidigare sker utbetalning i mitten av augusti. 
Vad menas med ”preliminärt skattebesked”?
På deklarationen framgår preliminärt skattebesked, dvs. belopp att betala eller få tillbaka. Det är preliminärt utifrån att personen har möjlighet att manuellt ange avdrag och ändra på förifyllda uppgifter. När Skatteverket har godkänt deklarationen skickas slutgiltigt skattebesked ut.
Kan jag få skatteåterbäring om jag har skuld hos Kronofogden?
Vid skuld hos Kronofogden kommer eventuell skatteåterbäring först automatiskt gå till att minska eller helt återbetala denna skuld. Finns det sedan pengar över kommer dessa betalas ut som skatteåterbäring.