30 avdrag i deklarationen 2024 – få koll och spara tusenlappar

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

kr

           
Lånetid

år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med NaN års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på NaN betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

30 tips på avdrag för deklarationen 2024
Det har du rätt att dra av som privatperson
Avdrag påverkar din inkomst
30 tips på avdrag för deklarationen 2024
Det har du rätt att dra av som privatperson
Avdrag påverkar din inkomst

Om du har digital brevlåda får du din deklarationsblankett redan i början av mars i år. Det är alltså hög tid att kolla upp vilka deklarationsavdrag du har rätt att göra. Här går vi igenom de viktigaste – och kanske några du aldrig hört talas om.

Den stora fördelen med avdrag i deklarationen är så klart att du får betala mindre i skatt. För löntagare är det inte lika krångligt som det kan vara för företagare. Om du inte har så många avdrag behöver du bara fylla i ett par rader samt kontrollera att alla förtryckta uppgifter i deklarationen stämmer. De uppgifter som förs in automatiskt inkluderar ofta många av de avdrag du har rätt att göra.

Vad kan man dra av på skatten?

Underskott av kapital? Wifi hemma? Det finns mängder av saker du har rätt att dra av – inte bara som företagare utan även som privatperson och löntagare. Exakt vilka avdrag du får göra beror bland annat på din boendesituation och på din arbetsform. Det är exempelvis mycket lättare att köpa och dra av teknik om du har en enskild firma än om du har en fast tjänst på ett kontor. Men även där finns en gråzon!

Många avdrag är så ovanliga att de knappast är relevanta för gemene man. De mindre vanliga posterna handlar om alltifrån utgifter för att plocka kottar till omkostnader för att bedriva valkampanjer. Vi har därför begränsat våra avdragstips till saker vi tror kan vara av intresse för de allra flesta.

Läs också: Betala restskatt

Våra 30 tips på avdrag för inkomståret 2023/2024

1. Räntor

Bortsett från CSN-lån, har du rätt att göra avdrag på de räntor du betalat under året. Kontrolluppgifterna lämnas av banker och kreditinstitut direkt till Skatteverket, så beloppen är redan förifyllda i inkomstdeklarationen. Du kan även begära avdrag för ränta där kontrolluppgift saknas. Då måste du själv fylla i informationen om lånet och långivaren under “Övriga Upplysningar”. Läs mer om ränteavdrag för privatlån.

Läs också: Skattejämka bolån

2. Allmänna avdrag

Till allmänna avdrag räknas bland annat

 • pensionssparande som inte betalas av arbetsgivaren
 • underhållsbidrag till före detta maka eller make
 • utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter som beräknats på inkomst du skattat för i Sverige.

3. Grundavdrag

Grundavdraget, som beror på hur hög din inkomst är, sker automatiskt i din deklaration. För att vara berättigad till ett helt grundavdrag måste du ha bott hela inkomståret i Sverige. För varje månad du bott utomlands reduceras avdraget med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp. Låter det krångligt? Ingen fara – grundavdraget kalkyleras per automatik.

4. Arbete hemma

Rätten till avdrag för arbete hemma har varit en het fråga ända sedan pandemin, då allt fler människor börjat använda hemmet som arbetsplats. Därmed har också kraven på att få dra av kostnader ökat. Trots detta har myndigheterna valt att inte införa några nya förmåner.

Oförändrat schablonavdrag och hårda krav på hemmakontor

Det vanliga schablonavdraget för arbete hemma under minst 800 timmar per år förblir oförändrat. För villa är avdraget 2 000 kronor och för bostadsrätt/hyresrätt 4 000 kronor. Du får alltså inte göra extra deklarationsavdrag för inköp av möbler, frukt, kaffe eller liknande – oavsett hur mycket du jobbat i vardagsrummet.

Det kan tyckas orimligt och orättvist, men reglerna för vad som anses vara ett riktigt hemmakontor eller arbetsrum är lika hårda för 2023/2024 som innan pandemin.

För att skatteavdrag utöver schablonavdraget ska beviljas gör Skatteverket exempelvis gällande att

 • arbetsgivaren inte får tillhandahålla någon annan arbetsplats
 • arbetsrummet uteslutande måste användas till arbete
 • arbetsrummet måste vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen eller vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Läs också: Nya skatteregler och lagar

5. Internet

Har du ett hemmakontor som är godkänt av Skatteverket? Då kan du faktiskt få avdrag för internetkostnaden. Dock endast med 50 %.

6. ROT och RUT

Om du äger en bostad får du göra rot-avdrag i deklarationen. Rot syftar på hantverkstjänster av alla dess slag. Hur stort avdrag du har rätt till beror på hur mycket skatt du betalar under året. Skatten måste kunna täcka ditt avdrag.

Det högsta rot-beloppet är 75 000 kronor. Vid delat ägande av bostaden kan även ROT-beloppet delas upp enligt önskemål. Arbetet måste ske inne i bostaden eller på exteriören av ditt hus. Tomtarbeten räknas oftast inte till ROT.

Höjt maxbelopp på rotavdrag från 2024

Rut, hushållsnära tjänster, är också avdragsgillt. Det kan handla om alltifrån hemstädning till reparationer av vitvaror – vilket är något av en nyhet. Nytt för 2023 är att rutavdraget även omfattar tvätt av textilier och kläder, möblering och bostadstillsyn.

Rutavdraget är på 75 000 kronor och nytt för 2024 är att rot- och rutavdraget inte räknas ihop. Du kan alltså totalt göra avdrag på 150 000 kronor per person för rut- och rotarbete.

Du får högst dra av 30 % av arbetskostnaden på rot och 50 % på rut.

7. Arbetsredskap

Om din arbetsgivare inte kan förse dig med en dator eller surfplatta som behövs i jobbet, har du rätt att själv köpa en och göra avdrag på hela beloppet. Inköpet måste kunna styrkas med kvitto.

8. Resor

Av förklarliga skäl har få människor rest utomlands i vidare utsträckning de senaste åren. Men du kan fortfarande göra avdrag för resor i tjänsten, även om du bara rört dig inom Sverige. Reseavdragen ser likadana ut för anställda som för företagare. Avdraget för traktamenten vid tjänsteresor är 240 kronor per dygn. Under avresedagen och hemresedagen brukar beloppet vara 120 kronor.

9. Färdmedel – resor till jobbet

Har du använt din egen bil i tjänsten eller till jobbet? Då kan det vara möjligt för dig att göra reseavdrag. Här är kraven för att göra avdrag för resor till jobbet:

 • Du ska ha mer än 5 kilometer till bostaden. Om det kollektivtrafik saknas räcker 2 kilometer
 • Du ska tjäna minst 2 timmar per dag på att ta bilen jämfört med att åka kommunalt
 • Du får bara göra avdrag för den del av beloppet som överstiger 11 000 kronor.

Så mycket kan du dra av

Hur mycket reseavdrag du kan göra beror på ditt transportmedel:

 • Egen bil: 25 kronor per mil
 • Förmånsbil: 12 kronor per mil
 • Förmånsbil som drivs helt med el: 9,50 kronor per mil
 • Motorcykel eller A-traktor: 12,50 kronor per mil
 • Egen båt: faktisk kostnad
 • Resor med egen bil på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning: faktiskt kostnad upp till 50 kronor per mil.

Åker du kollektivt till jobbet? Då får du dra av alla utgifter som överstiger 11 000 kronor.

10. Cykel

Ja, faktiskt! Du har rätt att dra av 350 kronor per år om du cyklar till din arbetsplats.

11. Dubbelt boende

Har du flyttat i arbetet? Då kan du få avdrag för dubbel bosättning. Kravet är att det är minst 50 kilometer mellan den gamla boendeorten och den nya arbetsorten, samt att du övernattar.

Du har även rätt att göra avdrag för mindre utgifter och måltider första månaden, antingen enligt schablon eller genom att ange de exakta utläggen. Om din familj också flyttat till arbetsorten gör du istället avdragen för ert gamla boende. Avdrag för dubbelt boende får generellt göras i två år, därefter krävs synnerliga skäl.

12. Mobiltelefon

Använder du din privata mobiltelefon till jobbsamtal? Då får du göra avdrag för den arbetsrelaterade delen. Du måste dock själv stå för abonnemanget.

13. Telefon och porto

Arbetsrelaterade utlägg för telefon och porto är avdragsgillt. Det är viktigt att du kan styrka samtliga poster.

14. Trängselskatt

Vid tjänsteresor eller transport till och från jobbet med egen bil kan du göra avdrag för trängselskatten. För den som pendlar med bil kan det bli stora belopp på ett år.

15. Uthyrning av bostad

Om du äger en bostad har du rätt till schablonavdrag för uthyrning på max 40 000 kronor per år. Med andra ord är det skattefritt att hyra ut upp till 40 000 kronor – allt däröver räknas som kapitalinkomst. Utöver schablonavdraget får du även göra avdrag på hyresintäkter med 20 %. Reglerna gäller per uthyrd bostad.

16. Kapitalinkomst

Inkomster som inte kommer från tjänst eller näringsverksamhet räknas som inkomst av kapital. Hit räknas exempelvis utdelning på aktier och värdepapper, vinst från bostadsförsäljningar och uthyrning av bostäder. Inkomst av kapital beskattas med 30 %.

Vid ett underskott, alltså en kapitalförlust, minskas skatten med 30 % av beloppet upp till 100 000 kronor och med 21 % på allt däröver. Ränteavdraget på alla lån är en form av underskott av kapital. Denna statliga ”rabatt” läggs in automatiskt i din deklaration.

17. Arbetssökande

Om du är arbetslös kan du beviljas avdrag för resor till och från arbetsförmedlingen, samt för utgifter som är direkt kopplade till ditt arbetssökande. Det kan handla om exempelvis telefon, porto och papperskopior på CV och betyg.

18. Utbildning

Ibland kräver ett jobb fortbildning. Då kan du göra avdrag för kursavgifter, studiematerial, levnadsomkostnader och liknande. Resor du gör som gagnar jobbet, men som kanske inte är direkt relaterade till dina uppgifter, kan också vara avdragsgilla.

19. Bostadsförsäljning

Vid försäljningen av en privatbostad beskattas vinsten med 22 %. Gör du 100 000 kronor i vinst blir alltså skatten 22 000 kronor. Vid en förlust får du göra skatteavdrag på 50 % av beloppet.

Uppskov av skatt i samband med försäljning

För att kunna få uppskov vid en bostadsförsäljning som skedde 2022 måste din nya bostad vara köpt någon gång mellan 1 januari 2022 och 31 december 2023.

20. Förbättringsutgifter

Många som säljer en bostad gör avdrag för förbättringar. Avdraget gäller för förbättringar fem år tillbaka i tiden innan försäljningen och räknas av när du anger kapitalvinsten i deklarationen.

Reglerna för grundförbättringar och underhåll skiljer sig åt. Det senare, som inkluderar målning, tapetsering och liknande, är betydligt enklare att få avdrag för än exempelvis en ombyggnation.

21. Parkering

Om du använt din privata bil för att ta dig till och från jobbet under minst 160 dagar på ett och samma kalenderår, får du göra parkeringsavdrag för samtliga av dagarna.

22. Advokat- och rättegångskostnader

Har du haft advokatkostnader relaterade till en uppsägningstvist eller ett avgångsvederlag? Då är de avdragsgilla i deklarationen.

23. Tidskrifter och facklitteratur

Böcker, facklitteratur och tidskrifter är avdragsgilla om de tydligt kan kopplas till din verksamhet eller ditt jobb. Se däremot upp med dags- och kvällstidningar!

24. Flyttkostnader

Från och med 1 augusti 2016 kan du nyttja RUT-avdrag även när du ska flytta. Det gör att du endast behöver betala 50 % av såväl flyttstädning som flyttning av bohag. År 2023 får RUT-avdraget uppgå till max 75 000 kronor per person.

25. Grön teknik

Funderar du på att installera så kallad grön teknik i hemmet? Från 1 januari 2021 får du en skattereduktion på 50 % för arbetskostnad och material. Avdraget görs direkt på fakturan och företaget begär en utbetalning av Skatteverket. Det är alltså inget du behöver tänka på när du deklarerar. Det fungerar snarlikt systemet med RUT och ROT.

26. Idrottsutövare

Idrottsutövare som får inkomster från idrottsverksamhet de utövar kan få vissa avdrag för utgifter som uppkommer i samband med idrotten. Bland annat kan följande avdrag göras:

 • Avdrag för redskap och specialutrustning.
 • Avdrag för resor.

27. Gåvor

Från och med 2022 utökades skattereduktionen för gåvor, från 6 000 till 12 000 kronor.

28. Hund

Om en hund som bor hos dig registreras som tjänstehund har du rätt till avdrag. Schablonbeloppet för 2021 är 1 904 kronor per månad och 2022 höjdes det till 1 932 kronor.

29. Hobbyverksamhet

Allt betalt arbete du utför på uppdrag av någon annan räknas egentligen som skattepliktig verksamhet. Däremot kan du ha en hobby som genererar inkomster trots att det bara är en fritidssyssla utan vinstintresse. För såväl utgifter som underskott kan du då göra avdrag i deklarationen. Det handlar vanligtvis om resekostnader eller startavgifter för att kunna delta i evenemang.

30. Bärplockning

Älskar du att plocka bär eller kottar? Då kan du tjäna upp till 12 500 kronor per år skattefritt på att sälja dem. Belopp däröver är skattepliktiga. Men du får även dra av kostnader för bärplockning om de överstiger 12 500 kronor.

Är skatteavdrag i deklarationen alltid bra?

Svaret är nej! Skatteavdrag är definitivt på gott och ont. För varje avdrag du gör sänks också din deklarerade inkomst. Att eftersträva stora skatteavdrag är ingen bra strategi om du exempelvis planerar att köpa en bostad inom överskådlig framtid. Eller om du behöver låna pengar. Då vill du istället kunna uppvisa en så hög årsinkomst som möjligt, gärna flera deklarationer i rad.

Samtidigt skulle pengarna du sparar på avdrag i deklarationen kunna ersätta summan du tänkt låna. Men tumregeln är att goda resultat lönar sig i längden.

Inkomstkrav när du lånar via Sambla

För att låna pengar via Sambla krävs en månadsinkomst på minst 8 400 kronor. Om du har en fast anställning kan du förmodligen göra många avdrag i deklarationen och ändå möta våra kriterier. Men ett lågt resultat i deklarationen påverkar din kreditvärdighet på mer än ett sätt.

Mer om alla avdrag för privatpersoner hittar du i Skatteverkets lexikon.

Är fackavgiften avdragsgill 2024?

Varje år tillkommer vissa avdrag och andra tas bort. Fackavgiften är en sak som har tagits bort. Sedan april 2019 är fackavgiften inte längre avdragsgill.

Vanliga frågor och svar - Avdrag på deklarationen

Hur mycket får jag dra av för hemmakontoret?

Om du har ett godkänt hemmakontor får du dra hela avgiftskostnaden för den delen av bostaden. Du får även dra av merkostnaderna för ytterligare uppvärmning, el, städning och liknande. Övriga utgifter har ett avdragstak på 5000 kronor.

Får jag göra avdrag i efterhand?

Ja. Du kan ändra i deklarationen sex år efter det aktuella inkomståret.

Får jag göra avdrag för vitvaror?

Om du byggt om, byggt nytt, byggt till eller ändrat planlösningen får du göra avdrag på hela summan. Samma sak gäller för ny utrustning. Reglerna gäller för hela tiden du bott i bostaden, det finns alltså ingen femårsgräns.

Får jag dra av pengar för flyttfirman?

Du kan numera få RUT-avdrag för flytthjälp. Detta inkluderar packning, lastning och flytt av bohag mellan bostäder men inte kostnader för exempelvis kartonger, magasinering och flyttbil. Du kan alltså dra av kostnaden för jobbet men inte för materialet.

Kan jag göra avdrag på fackavgifter?

Möjligheten till skattereduktion för fackföreningsavgift infördes 1 juli 2018 men avskaffades igen 1 april 2019.