Likvidavräkning – den slutgiltiga betalningen vid en bostadsaffär

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är en likvidavräkning?
Det ska en likvidavräkning innehålla
Skillnaden mellan bostadsrätt och fastighet
Vad är en likvidavräkning?
Det ska en likvidavräkning innehålla
Skillnaden mellan bostadsrätt och fastighet

Dagen då du får tillträde till din nya bostad sker vanligen likvidavräkningen, den slutgiltiga betalningen i affären. Här går vi igenom vad likvidavräkning innebär och hur den skiljer sig åt beroende på vilken slags bostad du köper.

Vad innebär likvidavräkning?

Likvidavräkning är en procedur som oftast sker på tillträdesdagen. Då träffas köparen, säljaren och mäklaren för att granska och justera betalningen för affären. Eftersom alla bostadsköp i Sverige kräver en handpenning som ska betalas senast tio dagar efter köpet, skiljer sig ofta den slutgiltiga summan från slutbudet på bostaden.

Syftet med likvidavräkningen är att säkerställa att den slutgiltiga köpeskillingen blir korrekt och att köparens bank överför rätt belopp till säljarens bank.

Vad granskas i en likvidavräkning?

Genom att noggrant granska likvidavräkningen kan skillnader mellan förväntade och faktiska belopp identifieras i tid. Ofta handlar det om att säkerställa avtalade tillägg eller avdrag i affären, samt att räntor eller andra ekonomiska faktorer tas i beaktning. En noggrant genomförd likvidavräkning säkerställer att den ekonomiska transaktionen sker på ett korrekt sätt, vilket skapar trygghet i processen.

Rent praktiskt skickar mäklaren en detaljerad transaktionsöversikt till köparens bank. Därefter tar köparens bank kontakt med säljarens bank för att få information om eventuella lån som ska återbetalas.

Läs också: Likviditet

Hur skiljer sig likvidavräkning mellan bostadsrätt och fastighet?

En likvidavräkning kan skilja sig åt beroende på vilka kostnader köpet medför. När du köper en bostadsrätt är det oftast färre saker att tänka på än om du köper en fastighet, som exempelvis en villa.

Likvidavräkning bostadsrätt

Tillträdesdagen är en faktor som ofta påverkar likvidavräkningen vid köp av bostadsrätt. Om tillträdet sker mitt i en månad innebär det att säljaren som vanligt får betala månadsavgiften till bostadsrättsföreningen. Det blir då köparens ansvar att återbetala hälften av avgiften till säljaren – något som också justeras i likvidavräkningen. Fördelen med att sätta tillträdesdatumet mitt i månaden är att banken normalt har snabbare behandlingstid då. Trycket är alltid som högst i månadsskiftet.

Likvidavräkning fastighet

Vid en likvidavräkning för en fastighet görs en jämförelse mellan köpesumman och säljarens krav samt eventuella utestående belopp såsom bolån, pantbrev och andra kostnader. En vanlig post rör fastighetsavgiften, som betalas på årsbasis. När du köper ett hus är fastighetsavgiften för året många gånger redan betald, vilket innebär att den behöver justeras i likvidavräkningen.

Köpebrev eller kvitto

En annan väsentlig skillnad mellan bostadsrätt och fastighet är kvittensen vid likvidavräkningen. När du köper en bostadsrätt får du ett vanligt transaktionskvitto på köpet. Men när du köper en fastighet upprättas istället ett så kallat köpebrev, vilket ska undertecknas av både säljaren och köparen. Köpekontraktet gäller dock också som bevis. Du behöver kvittensen för att kunna ansöka om lagfart.

Mall för att göra en likvidavräkning

De allra flesta bostadsaffärer genomförs med hjälp av en fastighetsmäklare. Det innebär att det finns standardiserade processer för samtliga delar som rör kontrakt och pappersarbete rörande affären, inklusive likvidavräkningen. Samtidigt är det din uppgift att se över innehållet innan du skriver på något och pengarna betalas ut.

Och om affären mot förmodan genomförs utan mäklare är det extra viktigt att ha koll på vad som gäller. Här är några saker som alltid ska finnas med i en likvidavräkning:

1. Personuppgifter

Det är viktigt att inkludera både köparens och säljarens fullständiga namn och adress i likvidavräkningen. Personuppgifterna hjälper till att identifiera parterna och fastställa deras rättsliga ansvar. Om det finns flera köpare eller säljare bör även deras andelar i köpet anges.

2. Information om bostaden

Detaljerad information om fastigheten, oavsett om det är en bostadsrätt eller ett hus, ska finnas med. Adress, fastighetsbeteckning, yta, antal rum och eventuella särskilda egenskaper eller tillägg är typiska saker som kan ingå.

3. Köpeskillingen

Den totala köpeskillingen är det belopp som överenskommits mellan köparen och säljaren som betalning för fastigheten. Det är viktigt att tydligt ange denna summa i likvidavräkningen för att undvika missförstånd eller tvister i framtiden.

4. Summan som ska räknas av

Summan som ska räknas av kan inkludera kontantinsatsen som köparen betalar direkt och avgifter som mäklararvode, lagfartskostnader eller andra transaktionsrelaterade kostnader. Genom att specificera dessa belopp i likvidavräkningen blir det tydligt hur den totala köpeskillingen fördelas.

5. Datum och ort för upprättandet av likvidavräkningen

Det är viktigt att ha med datum och geografisk plats för upprättandet av likvidavräkningen. Detta hjälper till att fastställa när och var dokumentet har skapats och kan vara användbart i framtiden som referens.

6. Köparens och säljarens namnunderskrifter

Avslutningsvis ska både köparen och säljaren underteckna likvidavräkningen. Därmed bekräftar parterna att de tagit del av och godkänt innehållet i likvidavräkningen.

Om du säljer eller köper utan mäklare

Att använda en mäklare säkerställer att allt i bostadsaffären går rätt till, och du sparar mycket tid och kraft. Men samtidigt är det en stor utgift för säljaren. Det går även att anlita en mäklare för ett så kallat skrivuppdrag, där bland annat upprättandet av kontrakt och likvidavräkning ingår. Ett skrivuppdrag kostar cirka 5 000–25 000 kronor.

Läs mer: Sälja bostad privat

Vanliga frågor och svar – Likvidavräkning

Vad betyder likvidavräkning?

Likvidavräkning är ett avtal som granskas av både köpare och säljare, oftast i närvaro av en mäklare, vid tillträdesdagen. Ofta har vissa delbetalningar, som handpenningen, redan blivit reglerade vilket gör det extra viktigt att granska summorna som ska överföras.

Vad ska en likvidavräkning innehålla?

Vanligtvis innehåller en likvidavräkning uppgifter som namn och personnummer, bostadsinformation, köpeskilling, summan som ska räknas av, datum och ort samt underskrifter från säljaren och köparen.

Vad kostar ett skrivuppdrag?

För att försäkra att allt går rätt till vid en bostadsaffär kan ni köpa ett skrivuppdrag. Det inkluderar alla köpehandlingar inklusive likvidavräkningen och kostar från 5 000 kronor och uppåt. Om affären sker via en fastighetsmäklare ingår dessa delar i mäklararvodet.

Vad vill banken ha på tillträdesdagen?

Inför den slutgiltiga transaktionen vid en bostadsaffär vill banken se likvidavräkningen och köpebrevet om det gäller en fastighet. Vanligtvis är allt redan förberett och bokat av mäklaren och banken.

Våra partners