Investeringssparkonto (ISK) fördelar & nackdelar

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Så fungerar ISK
Smidigt att spara i aktier & fonder
Sambla förklarar allt om ISK
Så fungerar ISK
Smidigt att spara i aktier & fonder
Sambla förklarar allt om ISK

Om du någon gång har varit intresserad av börsen eller pratat med någon om börsvärlden, har du säkert hört talats om investeringssparkonto, eller ISK som det också förkortas. Ett investeringssparkonto är en typ av konto som du kan handla värdepapper som aktier och fonder i utan att själv behöva deklarera dina affärer. Investeringssparkontot är en väldigt vanlig sparform bland svenskar idag!

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny typ av sparkonto i Sverige, nämligen investeringssparkontot (ISK). Syftet med investeringssparkontot är att underlätta för alla som vill köpa aktier och fonder men som inte är experter på deklarering.

Du öppnar ett investeringssparkonto i en bank och eftersom du med kontot kan köpa aktier och fonder utan att behöva deklarera dina affärer, blir det mycket lättare för gemene man att börja spara på börsen. Dessutom kan man med ett investeringssparkonto köpa och sälja värdepapper utan att behöva utlösa skatt vid varje affär, någonting som syftar till att främja sparande bland befolkningen.

Vad kan jag spara i med ett ISK?

Du kan inkludera alla kontanter och värdepapper (aktier, fonder, certifikat, warranter, obligationer, premieobligationer och teckningsoptioner etc.) som är noterade på en börs eller handelsplattform i ditt ISK-sparande. De pengar du har på ditt investeringssparkonto kan du ta ut helt fritt och det belopp du tar ut beskattas inte.

Läs även: 20 tips för att spara pengar i vardagen

Vad kan jag inte spara i med ett ISK?

Det som inte kan ingå i ditt sparande på investeringssparkontot är bland annat onoterade värdepapper. Du kan inte heller köpa aktier där du eller dina närstående äger mer än tio procent av företagets röster eller kapital.

Beskattning av ISK

Det speciella med ett investeringssparkonto är att det schablonbeskattas. Det betyder att du betalar 30% i skatt på en viss procentsats per år (en så kallad schablonintäkt) som är baserad på ditt kontos värde, istället för att betala 30 % i kapitalvinstskatt per försäljning och utdelning, vilket är fallet med ett vanligt depå/aktie- & fondkonto.

Hur du räknar ut schablonskatten på ditt ISK steg för steg

 1. Ta fram det genomsnittliga värdet på ditt ISK genom att summera värdet på ditt ISK i början av varje kvartal, addera alla insättningar under året och dela summan med fyra. Vi antar att summan blir 180 000 kr.
 1. Få fram schablonintäkten genom att ta det genomsnittliga värdet på ditt ISK som togs fram i steg 1 och multiplicera det värdet med statslåneräntan den 30 november föregående år, plus 1 procentenhet. Det genomsnittliga värdet på ditt ISK multipliceras som lägst med 1,25 %. Om vi antar att statslåneräntan den 30 november föregående år var 0,25% blir alltså din schablonintäkt 180 000 kr x 1,25% = 180 000 kr x 0,0125 = 2250 kr.
 1. Till sist ska du beräkna skatten och eftersom schablonintäkten beskattas med 30% liksom andra kapitalvinster, blir skatten 0,30 x 2250 kr = 675 kr.

Denna skatt räknas ut åt dig

Du behöver dock inte räkna ut denna skatt själv eftersom detta beräknas av den bank i vilken du har ditt investeringssparkonto. De skickar det sedan till Skatteverket, varav det finns förtryckt i din deklaration. Denna beskattningsform innebär därmed att du slipper krånglet med att själv redovisa varje kapitalvinst och kapitalförlust i deklarationen! Ditt ISK beskattas varje år, oavsett om ditt värde på kontot har ökat eller minskat.

Varför är ISK så populärt idag?

Idag använder sig närmare 2,5 miljoner svenskar av ett investeringssparkonto för att spara på börsen. Det faktum att man med ett investeringssparkonto inte själv behöver deklarera sina affärer är troligtvis den största anledningen till att investeringssparkontot har blivit så populärt bland svenskar. Dessutom behöver du inte heller betala 30% i vinstskatt på dina vinster, något som du skulle behöva med ett vanligt depå/aktie- & fondkonto.

Fördelar med ISK

 • Du slipper själv deklarera dina affärer
 • Du behöver inte betala vinstskatt på dina kapitalförsäljningar
 • Möjlighet att delta och rösta på bolagsstämmor för de bolag du har investerat i
 • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin
 • Minderåriga personer kan öppna ett investeringssparkonto, vilket möjliggör barnspar

Nackdelar med ISK

 • Dina affärer beskattas även om du har negativ avkastning under året
 • Du kan inte göra skatteavdrag om du har sålt värdepapper med förlust
 • Utbudet av värdepapper att investera i är normalt mindre jämfört med ett vanligt depåkonto
 • Om du vill ta in värdepapper du har i ett annat sparande till ditt investeringssparkonto så utlöses skatt
 • Investeringssparkonto kan endast ägas av privatpersoner

Vanliga frågor om ISK

För vem passar ISK?

Ett investeringssparkonto passar för privatpersoner som är långsiktiga med sitt sparande. Investeringssparkontot är ett bra val om du tror att din avkastning under året kommer att bli högre än brytgränsen som i år (2021) är 1,27 %. Det bästa sättet att veta huruvida ett investeringssparkonto är det bästa valet för dig är alltså genom att ha koll på brytgränsen samt försöka uppskatta din avkastning under året.

Vilka kan ha ett ISK?

Endast privatpersoner kan öppna ett investeringssparkonto och för att kunna öppna ett ISK måste man bo och skatta i Sverige. Dessutom kan minderåriga personer öppna ett investeringssparkonto och därmed möjliggörs även sparande för barn. Dock kan inte företag öppna investeringssparkonto och ett ISK kan inte heller samägas av flera personer.

Kan jag ha flera ISK?

Det går bra att öppna flera investeringssparkonton om du till exempel vill kunna separera ditt sparande och ha både ett pensionskonto, utdelningsportfölj, långsiktig och kortsiktig portfölj etc. Det kostar ingenting att ha flera ISK och det innebär inte heller någon skattemässig skillnad. Dessutom kan du oftast flytta pengar, aktier eller fonder mellan dina investeringssparkonton i en bank utan att det blir någon skatteeffekt.

Hur skiljer sig ett ISK mot en Kapitalförsäkring?

Trots att sparformerna ISK och Kapitalförsäkringar har flertalet likheter som att båda kontotyperna är schablonbeskattade, du slipper deklarera, du kan belåna ditt innehav och du sparar på dessa konton helt gratis, så finns det också några skillnader mellan sparformerna som kan vara bra att känna till. Delvis har du endast rösträtt på bolagsstämmor för aktier som du har på ett ISK, men inte för de du har på en Kapitalförsäkring. Dessutom kan du med en Kapitalförsäkring välja en förmånstagare, medan pengarna på ett ISK tillfaller ditt dödsbo. Du kan dessutom flytta värdepapper till ett ISK samt flytta hela ditt ISK mellan olika banker, medan en Kapitalförsäkring endast tillåter insättning och uttag av pengar.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler