Insättningsgaranti – din trygghet i sparandet

Den statliga insättningsgarantin ersätter dina insatta pengar, och intjänad ränta, utifall din bank skulle gå i konkurs. Det är en garanti som innebär att du exempelvis inte kan förlora pengar som är placerade på svenska bank- och sparkonton.

Här kan du läsa mer om insättningsgarantin, när den gäller och hur stort belopp du kan bli ersatt för.

Letar du efter ett bra sparkonto med insättningsgaranti? Hos oss kan du jämföra sparräntor och hitta sparkontot med bäst ränta. Alla sparkonton i vår jämförelse omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Listan uppdaterad 14 maj 2024.

Aktör

Rörlig ränta Fast ränta 1 år
4,30% Läs mer
4,30% 4,10% Läs mer
4,15% 4,30% Läs mer
4,10% Läs mer
4,00 % Läs mer
3,90% 3,80% Läs mer
3,85% Läs mer
3,80% Läs mer
3,75% 4,20% Läs mer
3,75% 3,95% Läs mer
lunar logga 3,75% Läs mer
3,70% 3,90% Läs mer
3,60% Läs mer
3,60% Läs mer
3,50% 3,70% Läs mer
ica banken logga 2,70% Läs mer
4,30% Läs mer

Så fungerar insättningsgarantin

Om du har pengar placerade på ett konto hos en bank eller ett finansiellt institut i Sverige omfattas kontot automatiskt av den statliga insättningsgarantin. Det gäller exempelvis för bankkonton, sparkonton, fasträntekonton och placeringskonton samt klientmedelskonton.

1. Konkurs eller resolution för banken

Om banken, där pengarna förvaras, går i konkurs träder insättningsgarantin in. Detsamma gäller om Finansinspektionen beslutar om att garantin ska träda in av andra orsaker. Det kan exempelvis ske om Riksgälden tar över en krisdrabbad bank. Ett sådant övertagande kallas för resolution.

Gäller alla bankens kunder

Insättningsgarantin gäller för bankens alla kunder. Därmed omfattas exempelvis privatpersoner, företag, organisationer och dödsbon. Det finns däremot vissa undantag såsom exempelvis värdepappersbolag, pensionsförsäkringsbolag, statliga myndigheter, kommuner och landsting.

2. Riksgälden betalar ersättning till dig

När statlig insättningsgaranti träder i kraft kommer Riksgälden att kontakta samtliga berörda kunder hos banken. Det krävs alltså inget eget agerande för att ersättningen ska kunna betalas ut.

Utbetalning av ersättning ska ske inom sju dagar från att beslut har tagits om att insättningsgarantin ska gälla. I första hand betalas ersättning till ett annat bankkonto men om detta inte är möjligt skickas en utbetalningsavi. Ersättningen måste vara på minst 25 kronor för att en utbetalning ska ske.

Läs också: Inlåningsränta

Hur mycket täcker insättningsgarantin?

Insättningsgarantin gäller för 1 050 000 kronor per person och bank eller finansiellt institut. En person som har två miljoner, fördelat på två olika banker, kan alltså få ersättning för hela det förlorade beloppet om dessa två banker går i konkurs.

Om två personer står på samma konto kommer beloppet beräknas per person. I detta fall kan alltså totalt 2 100 000 kronor ersättas från kontot vid eventuell konkurs.

Det totala beloppet som ersätts är insatt belopp samt eventuell ackumulerad sparränta och avkastning fram till att banken försattes i konkurs. Skulle kontoinnehavaren ha en skuld till banken kommer denna skuld inte påverka ersättningsbeloppet.

Undantag och tilläggsbelopp

Det går att ansöka om undantag för begränsningen på 1 050 000 kronor. Undantaget gäller på upp till 5 000 000 kronor och kan beviljas om insättningar skett till kontot utifrån vissa specifika livshändelser.

Det kan exempelvis vara att en bostad har sålts och att säljaren fått in pengar från försäljningen några dagar innan banken gick i konkurs. Andra orsaker är exempelvis arv, försäkringsutbetalning och ersättning från arbetsgivare vid uppsägning.

Läs också: Ränta på ränta

Banker med insättningsgaranti

Samtliga banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag omfattas automatiskt av den statliga insättningsgarantin i Sverige. Detta förutsatt att företagen har tillstånd från Finansinspektionen att ta emot kundernas kapital – vilket är ett krav för att få driva bankverksamhet.

Även om företaget skulle få ett indraget tillstånd från Finansinspektionen så omfattas redan insatt kapital av garantin. Med ett indraget tillstånd får företaget däremot inte ta emot mer kapital från sina kunder. Via Riksgäldens sökfunktion går det att se banker och finansiella institut som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs också: Ränta på lönekonto

Historiska nivåer och höjningar av insättningsgarantin

Insättningsgarantin infördes 1996 och var då på 250 000 kronor. Sedan dess har flera förändringar skett, både gällande ersättningsnivån och vilka konton som omfattas. Detta fram till att Sverige idag följer en standard som gäller hos samtliga EU-länder.

År 1996 – 250 000 kronor

När insättningsgarantin infördes i Sverige, år 1996, var nivån på 250 000 kronor per person och bank eller finansinstitut. Garantin administrerades då av Insättningsgarantinämnden.

År 2008 – 500 000 kronor

År 2008 övergick verksamheten till Riksgäldens ansvar. Samma år bröt en internationell finanskris ut och Riksgälden valde att höja beloppsgränsen till 500 000 kronor. Dessutom ändrades reglerna så att även bundet sparande omfattades av garantin.

År 2009 – 50 000 Euro

I mitten av 2009 anpassades insättningsgarantin till en EU-lagstiftning. Ersättningen blir nu ett belopp som motsvarar 50 000 euro. Ett lägsta belopp anges till 500 000 kronor.

År 2010 – 100 000 Euro

Från och med den sista december 2010 gäller att alla EU-medlemsstater ska ha en insättningsgaranti som motsvarar 100 000 Euro. Tidigare hade länderna kunnat erbjuda bättre, men inte sämre, villkor än regelverket från EU. Men med denna ändring sattes exakt samma nivå över alla medlemsländer.

År 2021 – 1 050 000 kronor

Den första januari 2021 beräknades beloppet på 100 000 euro motsvara 1 050 000 kronor. Det var då en höjning från tidigare 950 000 kronor.

När kommer insättningsgarantin höjas?

Beloppet för insättningsgarantin i SEK beräknas med ett intervall på fem år. Nästa uträkning kommer därmed att ske i början av 2026. Det som avgör nivån är valutakursen mellan svenska kronan och euro. Är skillnaden, mot nuvarande 1 050 000 kronor, större en ett belopp som motsvarar 5 000 euro ska Riksgälden ändra ersättningsnivån för insättningsgarantin i SEK.

Vanliga frågor – Insättningsgaranti

Har alla banker insättningsgaranti?

Ja, alla banker har tillstånd från Finansinspektionen och omfattas därmed av statlig insättningsgaranti.

Hur hög är insättningsgarantin 2024?

År 2024 är insättningsgarantin på 1 050 000 kronor per person och bank eller finansiell intuition. Nästa gång beloppet ändras är första januari 2026.

Har ISK insättningsgaranti?

Likvida medel i ett ISK omfattas av statlig insättningsgaranti. Däremot gäller garantin aldrig för värdepapper.

Gäller insättningsgarantin på utländska bankkonton?

Konton hos utländska banker, samt utländska filialer i Sverige, omfattas inte av svensk insättningsgaranti. Dessa omfattas istället av insättningsgarantin i det land som banken är registrerad i.