Existensminimum - Sambla förklarar

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad existensminimum är
Så beräknas existensminimum
Undvik skuld hos Kronofogden
Vad existensminimum är
Så beräknas existensminimum
Undvik skuld hos Kronofogden

Existensminimum är det belopp som en person har kvar att leva på när Kronofogden utför löneutmätning eller skuldsanering – det som krävs för ens existens.

Beloppet ska därmed räcka till allt från mat och boende till kläder, mediciner och resor. Det är Kronofogden som beräknar storleken och detta avgörs bland annat av personens civilstånd, boendekostnad och om det finns barn i familjen.

Förbehållsbelopp eller existensminimum

Förbehållsbelopp och existensminimum är två begrepp som ofta förväxlas. De har däremot två olika betydelser:

Förbehållsbelopp

När Kronofogden genomför löneutmätning och skuldsanering beräknar de hur stort belopp som personen får behålla av sin lön. Det är detta som är förbehållsbeloppet. Det är även förbehållsbelopp som används i lagtexten. Se exempelvis Utsökningsbalk 1981:774.

8 § Vid utmätning av lön skall kronofogdemyndigheten bestämma dels hur mycket som högst får innehållas vid varje avlöningstillfälle (utmätningsbeloppet), dels förbehållsbeloppet.

Existensminimum

Existensminimum är inte någon juridisk term utan används enbart i vardagligt tal för att beskriva den totala summa som en person har att leva på när utmätning och skuldsanering sker av Kronofogden.

Beloppet för existensminimum kan därmed vara förbehållsbeloppet samt eventuella bidrag såsom barnbidrag och bostadsbidrag.

Räkna ut existensminimum

Existensminimum beräknas utifrån personens boendekostnad samt normalbeloppet som gäller. Dessa tillsammans kommer vara det belopp som krävs för att du och din familj ska fungera, alltså ett existensminimum.

1. Boendekostnad – Hyra och värme

Boendekostnaden för hyresrätt är hyra och värme. Äger personen sin bostad, alltså en bostadsrätt eller villa, sker individuell bedömning och både räntor och driftskostnader kan ingå.

2. Normalbelopp – Belopp som ska täcka vardagsutgifterna

Normalbeloppet ska täcka exempelvis mat, el, försäkringar, kläder och hygienprodukter. Detta belopp justeras en gång per år av Kronofogden och grundar sig på KPI (Konsumentprisindex) som sammanställs av SCB (Statistiska Centralbyrån).

Går den allmänna prisbilden upp i samhället kommer även summan för normalbeloppet att ökas. Normalbeloppet beräknas även utifrån om personen bor själv eller har partner och barn – se beräkning nedan.

Hur stort är normalbeloppet?

Följande nivåer av normalbelopp gäller från den 1 januari 2024 och är hämtade direkt från Kronofogden. Tidigare år visas som exempel på hur justeringar påverkar beloppet över tid.

Boendesituation 2023 2024
Ensamstående vuxen 5 717 kr 6 090 kr
Två vuxna som bor tillsammans 9 445 kr 10 061 kr
Barntillägg för barn upp till 6 år 3 055 kr 3 255 kr
Barntillägg för barn 7-10 år 3 667 kr 3 906 kr
Barntillägg för barn 11-14 år 4 279 kr 4 558 kr
Barntillägg för barn 15 år eller äldre 4 889 kr 5 208 kr

Nytt från och med den 1 juni 2022 är att barn delas in i fyra ålderskategorier (i stället för som tidigare två) vid uträkning av förbehållsbelopp.

Finns det extra tillägg?

Utöver boendekostnad och normalbelopp kan ansökan om tillägg för extra kostnader ske. Det gäller exempelvis kostnader för:

  1. Mediciner – upp till högkostnadsskyddet
  2. Barnomsorg
  3. Resor till och från arbetsplatsen
  4. Specialkost vid exempelvis allergier – krävs läkarintyg
  5. Glasögon
  6. Specialisttandvård

Övriga inkomster – Exempel barntillägg och bostadstillägg

Om en familj får inkomst via underhållsbidrag, barnbidrag och/eller studiebidrag kommer denna summa räknas bort från det uträknade normalbelopp. Även bostadstillägg och bostadsbidrag dras av från det belopp som räknas fram.

Läs också: Bolån som ensamstående

Exempel – Att leva på existensminimum

Anna lever ensam med sina två barn, 5 och 8 år, i en lägenhet med hyra på 6 500 kr. Hennes skuldsituation har resulterat i att hon ansökt, och fått beviljat, skuldsanering av Kronofogden. Under fem år ska hon nu leva på existensminimum varpå alla hennes skulder kommer att bli avskrivna.

Kronofogden beräknar i detta läge hur stort belopp hon får behålla av sin inkomst, det vill säga förbehållsbeloppet. Utöver förbehållsbeloppet har hon inkomst från barnbidrag och underhållsstöd.

Boendekostnad Belopp
Hyra 6 500 kr
Normalbelopp Belopp
Ensamstående vuxen 6 090 kr
Barntillägg 5 åring 3 255 kr
Barntillägg 8 åring 3 906 kr
Avdrag för barnbidrag x2 -2 650 kr
Avdrag för underhållsbidrag x2 -3 346 kr
Totalt förbehållsbelopp 13 093 kr

Det är alltså 13 093 kronor som Anna får behålla från sin nettolön, detta är hennes familjs existensminimum. Resten av lönen kommer att gå till att betala av skulder.

Läs också: Lönestatistik 2024

Existensminimum beräknas vid

Kronofogden beräknar förbehållsbelopp och existensminimum vid:

1. Utmätning

Om en skuld inte återbetalas kan långivaren ansöka om betalningsföreläggande och utmätning via Kronofogden. Det vanligaste är att detta sker via löneutmätning vilket innebär att arbetsgivaren betalar ut lön till arbetstagaren, upp till förbehållsbeloppet, varpå resterande del betalas till Kronofogden. Kronofogden betalar i sin tur vidare dessa belopp för att lösa skulderna.

Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge löneutmätning kan pågå. Det vanligaste är att det pågår till skulderna är återbetalda eller att personen beviljats skuldsanering. Under denna tid lever alltså personen på existensminimum för att så snabbt som möjligt betala tillbaka skulderna.

2. Skuldsanering

Ansökan om skuldsanering kan ske om skulderna är så stora att de inte förväntas kunna hanteras under flera år framöver. Ansökan sker till Kronofogden och blir ansökan beviljad avgör Kronofogden hur stor del av skulderna som behöver betalas samt under hur lång tid detta ska ske.

En person som i detta läge redan lever på existensminimum behöver inte betala tillbaka något på skulderna. De skulder som Kronofogden anser att personen inte kommer kunna återbetala blir istället avskrivna.

Det vanligaste är att skuldsaneringen sker under fem år. Under dessa år får personen behålla inkomst upp till existensminimum medan resterande inkomst används för att återbetala skulder.

Viktigt att agera i förväg

Att få skuld hos Kronofogden, löneutmätning och därmed leva på existensminimum skapar en mycket begränsad tillvaro. För att undvika denna situation är det viktigt att direkt agera om skulderna inte kan hanteras.

1. Kontakta de du har skuld till

Har du skulder du inte kan hantera bör du i första hand kontakta de du är skyldig pengar. I vissa fall kan de exempelvis erbjuda uppskov med betalning eller skapa en avbetalningsplan. Långivare kan även ge längre amorteringstid vilket därmed minskar månadskostnaden.

2. Skuldfinansiering

Skuldfinansiering innebär att ett större lån tecknas med målet att lösa samtliga övriga lån och krediter. Detta lån har ofta lägre ränta än de mindre lånen och krediterna, samt kan läggas upp med betydligt längre amorteringstid. Resultatet kan bli en mycket lägre månadskostnad vilket gör att skuldsituationen blir mer hanterbar.

Med en lånejämförelse via Sambla jämförs över 40 banker och långivare. Flera av dessa hjälper även till att betala av befintliga lån hos andra långivare utan att du själv behöver få in pengarna på kontot.

Vanliga frågor - Existensminimum

Vad ska existensminimum räcka till?

Existensminimum förväntas räcka till alla dina levnadskostnader. Detta så som hyra, mat, försäkringar, resor osv. Det är därmed viktigt att snabbt minska sina kostnader och anpassa ekonomin efter den nivån.

Hur mycket får man i existensminimum?

Som ensamstående vuxen är beloppet 5016 kronor och 8287 kronor för två vuxna som bor ihop. Tillägg för barn upp till 6 år är 2662 kronor och för barn från 7 år är beloppet 3064 kronor. Utöver detta tillkommer boendekostnad.

Kan normalbeloppet ändras under samma år?

Ja, för det första beräknas normalbeloppet om en gång per år utifrån konsumentprisindex. För det andra påverkas beloppet av dina övriga inkomster. Det är alltså viktigt att meddela ekonomiska förändringar till Kronofogden. Detta exempelvis avslutade studier som därmed innebär att studiebidrag inte längre betalas ut.

Är existensminimum på samma belopp som försörjningsstödet?

Nej, det är på ett lägre belopp än försörjningsstödet. Existensminimum beräknas vid utmätning och skuldsanering medan försörjningsstöd ges av kommunen till personer som tillfälligt inte har möjlighet att försörja sig själv.

Kan kostnaden för underhållsbidrag ingå i förbehållsbeloppet?

Ja, underhållsbidrag är en av de kostnader som det är möjligt att få tillägg för.

Kan en löneutmätning överklagas?

Ja, om du anser att Kronofogden har tagit fel beslut kan detta överklagas. Ansökan skickas till Kronofogden och frågan avgörs av Tingsrätten. Däremot gäller beslutet om utmätning fram till att Tingsrätten har avgjort frågan. Pengarna sätts i detta fall över till ett speciellt konto hos Kronofogden i väntan på beslut.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler