Radon i hus – tänk på detta innan du köper hus med radon

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Tänk på detta när du köper hus med radon
Så åtgärdar du förhöjda radonhalter
Så mycket kostar det
Tänk på detta när du köper hus med radon
Så åtgärdar du förhöjda radonhalter
Så mycket kostar det

Har drömmen om husköp börjat knaka i fogarna på grund av en radonupptäckt? Då är du inte ensam. Bland hus som är byggda före 1970-talet är det inte helt ovanligt att radonhalterna är något förhöjda. Här får du reda på allt du behöver veta om radonhalter i bostäder samt vad du behöver tänka på när du överväger att köpa ett hus med radon.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som är både luktfri, färglös och fri från smak. Den bildas naturligt genom sönderfall av radioaktiva ämnen och kan tränga in i byggnader genom sprickor och hål i husgrunden och väggarna. Radonhalterna varierar beroende på var du bor, med vilket material ditt hus är byggt och hur din ventilation ser ut.

Vart kommer radon i hus från?

Radon i hus kan komma från:

  • Byggnadsmaterial, exempelvis blåbetong
  • Hushållsvattnet
  • Marken under och runt huset.

Den absolut vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter i ett hus är att radon har trängt in i huset från marken under och runt huset.

Vad är en förhöjd halt av radon i hus?

Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Alla halter med ett värde över 200 Bq/m³ räknas som förhöjt. Idag räknar man med att cirka 250 000 villor i Sverige har förhöjda radonvärden.

Är det farligt att bo i radonhus?

Att bo i ett hus med förhöjda radonhalter under en längre tid kan öka risken för vissa lungsjukdomar – framförallt lungcancer. Det brukar dock ta runt 15 år att utveckla lungcancer om du bor i ett hus med radon, och risken sägs öka om du dessutom är rökare. Som tur är finns det en hel del du kan göra för att sänka radonhalten till en nivå under gränsvärdet – läs om åtgärder lite längre ner i artikeln.

Vem ska utföra radonmätningen?

För dig som bor i hus och villa, är det ditt eget ansvar att mäta husets radonhalter. I enstaka fall kan kommunen begära en kontroll, då kommuner enligt miljöbalken har tillsynsansvar för människors hälsa i bostäder.

Bor du i bostadsrätt är det din bostadsrättsförening som har ansvar både för mätningen av radon och radonsaneringen. Hör med din förening eller kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om du är nyfiken på när en mätning senast gjordes.

Om du bor i hyresrätt är det din hyresvärd som ansvarar för radonmätning och eventuell sanering.

Att tänka på vid köp av hus med radon

Först och främst: radon räknas inte som ett dolt fel. Säljaren har alltså ingen skyldighet att mäta radonhalterna innan försäljning. Denne har heller ingen skyldighet att berätta för dig som köpare om radonhalten i huset är förhöjd.

Du har undersökningsplikt

Köper du ett hus har du undersökningsplikt. Det innebär exempelvis att det är upp till dig som köpare att försäkra dig om att det inte finns förhöjda halter av radon i huset. Fråga säljaren om en mätning har blivit utförd och be om att få ta del av resultatet.

Om radonmätning och kostnad för radonbesiktning och sanering tas fram innan köpekontraktet skrivs finns det möjlighet att reglera saneringskostnaden mellan säljare och köpare. Prata med er mäklare!

Läs också: Gå på visning – checklista

Genomför en snabbmätning

Att genomföra en 100% tillförlitlig radonbesiktning kan ta flera månader. Om du misstänker att huset du vill köpa har förhöjda halter av radon, kan du fråga säljaren om det är okej att genomföra en snabbmätning. Snabbmätningen utförs med hjälp av små dosor som placeras i huset under 10 dagar. Detta kan åtminstone ge dig ett hum om hur radonsituationen ser ut.

Genomför en tillförlitlig radonbesiktning

Vill du säkerställa exakt radonhalt i huset du vill köpa behöver du genomföra en längre radonbesiktning. Detta går till på samma sätt som en snabbmätning, men tar ofta 2-3 månader att genomföra. En sådan mätning krävs om du vill ha ett exakt radonvärde.

På Svensk Radonförening kan du söka efter företag som genomför både radonmätning, radonbesiktning och radonsanering.

Köpa hus med radon – åtgärder

Om du har bestämt dig för att köpa ett hus som har bevisat höga radonhalter behöver du vidta vissa åtgärder för att minska nivåerna. Vanliga åtgärder är installation av radonsug eller ventilationssystem samt tätning av sprickor och hål. Vilka åtgärder som krävs beror på varifrån radonet kommer.

Radon från marken – radonsug eller radonbrunn

Vid markradon kan det i enklare fall räcka med att du tätar sprickor och andra otätheter i huset. Vanligt är dock att du behöver installera en sug som gör att markluften under huset inte sugs in i huset. Den vanligaste åtgärden är att installera en så kallad radonsug och radonbrunn.

Radon från byggnadsmaterial – installera ventilsystem

Om den förhöjda radonhalten kommer från byggnadsmaterialet krävs det i enklare fall bara att du ökar luftomsättningen i huset. Detta gör du genom att installera något typ av frånluftssystem eller genom att installera ventiler. Om väggarna är gjorda av blåbetong kan dessa även tätas med radontapet.

Radon från hushållsvatten – radonavskiljare

Om den förhöjda radonhalten beror på hushållsvattnet, räcker det ofta med att installera en radonavskiljare. Detta gör att nästan allt radon försvinner.

Kostnader vid köp av hus med radon

Hur mycket en radonsanering kostar beror på husets storlek, hur förhöjda radonhalterna är samt varifrån radonet kommer. Själva besiktningen brukar i regel inte kosta en förmögenhet – du kan ofta komma undan under tusenlappen. Saneringen kan i sin tur gå på allt från 20 000 kronor till 100 000 kronor beroende på omfattning och radonhalt. Hör av dig till en saneringsfirma för att få exakt pris för just ditt hus.

Kostnad för radon från marken

En fingervisning är att du för en normalstor villa där radonkällan kommer från marken, behöver lägga mellan cirka 25 000 till 50 000 kronor för installationen av en radonsug.

Kostnad för radon från byggnadsmaterialet

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet och du vill åtgärda problemet genom att installera ett frånluftssystem eller ventiler, får du räkna med att betala minst 20 000 kronor. Ibland krävs det dock fler och dyrare åtgärder än så.

Kostnad för radon från hushållsvattnet

Att installera en radonavskiljare är i regel billigare än sanering för radon från mark och byggnadsmaterial. En radonavskiljare kostar mellan cirka 10 000 kronor och 30 000 kronor.

På Svensk Radonförening kan du söka efter företag som genomför både radonmätning, radonbesiktning och radonsanering och på så sätt få reda på exakt hur mycket en eventuell sanering skulle kosta för ditt hus.

Hur kan man finansiera en radonbesiktning?

I regel är det du som husägare som får finansiera radonsaneringen. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt är det i sin tur bostadsrättsföreningen eller hyresvärden som betalar för saneringen.

Radonbidrag

Tidigare fanns det möjlighet för dig som fastighetsägare att ansöka om radonbidrag inför en radonbesiktning och sanering. Sedan 2022 går det inte längre att ansöka om detta bidrag.

Rotavdrag

Du har möjlighet att ansöka om rotavdrag, alltså ett skatteavdrag, för att genomföra en radonsanering. Detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Ta lån för att sanera radon

Har du inte möjlighet att finansiera hela saneringen själv – eller helt enkelt inte vill eller kan betala hela summan på en gång, är alternativet att ansöka om privatlån. Ett privatlån kan nämligen användas till nästan vad som helst.

Vi kan hjälpa dig att hitta privatlånet med lägst ränta, och ansöka om lån för upp till 600 000 kronor.

Vill du ansöka om bolån eller privatlån? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar – Radonhus

Kan man bo i ett hus med radon?

Att bo i ett hus med radon i många år kan ha negativ effekt på din hälsa och i värsta fall leda till utvecklandet av lungcancer. Därför bör du hålla koll på radonvärdet i ditt hus och radonsanera om värdet är över 200 Bq/m³.

Vad kostar det att åtgärda radon?

Priset för en radonsanering skiljer sig kraftigt. Kommer radonet från marken – vilket är den vanligaste anledningen – kan du behöva lägga allt mellan 25 000 kronor till 50 000 kronor för en sanering i en normalstor villa.

Hur ofta ska jag mäta radon i hus?

Det finns ingen lagstiftning som reglerar när en radonmätning bör göras. Rekommendationen är dock att man som husägare bör göra en radonmätning var 10:e år eller i samband med husrenovering.

Våra partners