Bolån som föräldraledig – så fungerar det

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

kr

           
Lånetid

år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med NaN års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på NaN betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Bolån med föräldrapenning
Det gäller för sambos
Saker att tänka på när du ansöker
Bolån med föräldrapenning
Det gäller för sambos
Saker att tänka på när du ansöker

Föräldraledighet brukar innebära att privatekonomin försämras något. Då bolån är direkt förknippat med inkomst, påverkas också lånemöjligheterna när du är hemma med ditt barn. Här går vi igenom vad som gäller.

Vad är föräldrapenning?

Föräldrapenning är en statlig ersättning och räknas som inkomst under hela perioden du är föräldraledig. Om du har föräldrapeng sju dagar i veckan kan du få ut ca 80 % av din tidigare inkomst, men det finns också ett maxbelopp på 1 027 kronor per dag. Den som tjänar mycket pengar kommer alltså att få betydligt lägre inkomst under föräldraledigheten på grund av taket i föräldrapenningen.

Olika beloppsnivåer

Totalt betalas föräldrapenning ut i 480 dagar. 390 dagar är inkomstbaserade och de övriga 90 är på så kallad lägstanivå – 180 kronor per dag. Dagarna kan disponeras fritt mellan sambos.

För att vara berättigad till inkomstberäknad föräldrapenning på sjukpenningnivå ska du ha haft en årsinkomst på minst 82 300 kronor. Du måste också ha arbetat 240 dagar i följd före beräknad förlossning.

Om du arbetat mindre än 240 dagar i följd innan förlossningen får du istället 250 kronor per dag, alltså cirka 7 500 kronor i månaden. Samma belopp gäller om du inte haft någon inkomst alls tidigare.

Kan jag få bolån som föräldraledig?

Det korta svaret är ja. Föräldrapenning i sig utgör inget hinder för att få bolån. Situationen kan liknas vid att söka bolån utan fast anställning, vilket också är möjligt.

Banken gör alltid en kreditprövning som visar din inkomst och ekonomiska historik. Om siffrorna håller i bankens lånekalkyl, får du ta ett bolån – precis som vanligt.

Faktorer som påverkar bolånet

Om du ansöker om bolånet under föräldraledigheten utgår banken från den inkomst du har just då, det vill säga föräldrapenningen. Då den sannolikt är lägre än din vanliga inkomst, kommer det även att påverka hur stort bolån du kan få.

Banken gör sin bedömning utifrån många flera faktorer än så, men nuvarande inkomst är alltid den som väger tyngst. Antal barn i hushållet är också en faktor som alltid finns med i kalkylen. Under de första levnadsåren beräknas barn kosta extra mycket, vilket i kombination med försämrad inkomst påverkar din ekonomiska helhetsbild negativt.

Har du ett stabilt jobb som du sedan kommer tillbaka till kan självklart banken ta detta i beaktning. Läs mer om krav för bolån.

Måste jag berätta för banken att jag är gravid?

Du har ingen som helst skyldighet att berätta att ni väntar barn. Och så länge föräldraledigheten inte påbörjats kan du ansöka om ett bolån baserat på din vanliga inkomst. Här gäller det dock att tänka till.

När ekonomin kommer att förändras inom en snar framtid finns det risker med att ta ett stort bolån, även om lånebilden håller ur bankens perspektiv. Oavsett när och hur stort belopp du lånar, måste du alltid räkna på vad det kommer att kosta dig långsiktigt. När föräldraledigheten närmar sig är det extra viktigt att inte låna mer än du klarar ekonomiskt.

Ett lånelöfte är inget bolån

När du ansöker om ett bolån beviljas du tekniskt sett ett lånelöfte som gäller i tre eller sex månader. Lånelöftets belopp beräknas utifrån uppgifterna du lämnar när du gör din ansökan.

När det blir dags för affär omvandlar banken lånelöftet till ett riktigt bolån. Dock endast under förutsättning att det inte skett några drastiska förändringar i din ekonomi – exempelvis att du gått på föräldraledighet och fått minskad inkomst.

Om du planerar att köpa en bostad först när du gått på föräldraledighet, kan alltså banken dra tillbaka lånelöftet eller bevilja dig ett lägre lånebelopp.

Kom ihåg!

Föräldraledighet behöver inte betyda mer än en tillfällig nedgång i ekonomin, men ett barn kan också ändra din livs- och arbetssituation framåt. Exempelvis kan du vilja gå ner i arbetstid eller byta jobb. Kom ihåg att ta med alla tänkbara scenarion i beräkningen.

Läs också: Bolån som ensamstående

Hur påverkar ett barn hur mycket jag får låna?

Ett barn påverkar alltid lånemöjligheterna, då det innebär en kostnad och på så vis kommer att påverka din KALP-kalkyl. Andra faktorer som ligger till grund för bankens bedömning är exempelvis:

  • Inkomst
  • Arbetsform
  • Civilstånd
  • Befintliga lån
  • Eventuella betalningsanmärkningar
  • CSN

Jämför bolån via Sambla

Då din ekonomi redan är ansträngd vill du självklart få så bra villkor som möjligt på ditt bolån. Det bästa sättet att förhandla är att jämföra bolån. Det innebär att du skickar en och samma ansökan till ett stort antal banker samtidigt. Då de alla vill ha dig som kund, pressas räntan automatiskt ner.

Det gör att du kan få det bäst tänkbara bolånet utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Ett bra tillfälle att ha en medlåntagare

Om du har en sambo kan det vara en god idé att ansöka om bolånet ihop. Det innebär att era ekonomier slås samman i bedömningen, vilket ger bättre låneförutsättningar. Kanske kommer en av er att fortsätta jobba deltid eller till och med heltid? Det påverkar självklart er gemensamma ekonomi till det bättre.

Om du är själv med ditt barn kan du ändå ta hjälp av en medlåntagare. Det behöver nämligen inte vara någon du lever med, utan kan lika gärna vara en familjemedlem, släkting eller bekant som kan tänka sig att ansvara för lånet om du inte kan betala. Poängen är att medlåntagarens ekonomi ska vara så pass bra att det ökar dina möjligheter till ett bra bolån.

Viktigt att tänka på när ni tar bolån som sambos

Mätningar visar att åtta av tio sambos saknar testamente. Det innebär en risk när ni tar bolån och speciellt om det finns barn med i bilden. Om en förälder går bort är det nämligen barnet som får ärva. Det kan innebära att den efterlevande partnern måste belåna bostaden för att kunna betala arvet, eller i värsta fall tvingas sälja.

Med ett testamente kan barnets arv – den så kallade laglotten – reduceras till hälften. Bankerna erbjuder också olika livförsäkringar och låneskydd om olyckan skulle vara framme.

Samla befintliga smålån för att få bättre bolån

När du är föräldraledig och söker bolån är det bra att ha så få övriga lån som möjligt. Varje enskilt lån tickar ränta och medför kostnader i slutet av månaden. Genom att baka ihop dina krediter i ett större samlingslån slipper du dyra avgifter och kan istället lägga pengarna på att amortera.

I takt med att du betalar av skulden kan du få bättre räntevillkor, vilket också gör att du kan bli skuldfri snabbare. Ju färre och lägre lån du har, desto bättre blir dina ekonomiska förutsättningar att få ett bra bolån istället.

Vill du jämföra erbjudanden på samlingslån? Kontakta oss så ser vi tillsammans över dina möjligheter.

Vanliga frågor och svar – Bolån som föräldraledig

Måste jag ha haft fast anställning för att få bolån vid föräldraledighet?

Nej. En tillsvidareanställning är aldrig ett krav när du ansöker om bolån. Däremot påverkar inkomsten hur mycket du får låna. Under föräldraledigheten är det föräldrapenningen banken utgår ifrån.

Får jag låna mindre pengar med barn?

I princip får du låna hur mycket som helst, bara din ekonomi klarar bankens prövning. I bankens ögon innebär dock varje barn en ny kostnad, vilket påverkar helhetsbilden av din ekonomi.

Vad är KALP och hur påverkar det mig som föräldraledig?

KALP är en förkortning för ”kvar att leva på”. Modellen används av bankerna för att räkna ut vad du har kvar att leva på efter alla dina utgifter De räknar in boendekostnader, räntekostnader och övriga utgifter. Utifrån det kan de ta reda på hur stort belopp du klarar av att låna.

Har banken rätt att dra tillbaka mitt lånelöfte?

Ja. På sex månader kan mycket hända i din privatekonomi. Om de uppgifter du angett i din ansökan inte längre är gällande den dag du ska köpa en bostad, måste en ny kreditprövning göras. Om banken utgår från föräldrapenning som inkomst kan det komma att påverka villkoren för ditt bolån.

Våra partners