Medellön i Sverige – så hög är den 2024

• Medel- och medianlönen i Sverige
• Skillnader i medellön
• Yrken med högst medellön

Medellön, även kallat genomsnittslön, är den totala summan av lönerna i en grupp delat med antalet individer i gruppen. När SCB (Statistiska centralbyrån) räknar ut medellöner tittar de på lön före skatt och omvandlar deltidslöner till heltid. 

I Sverige i dag är medellönen 38 300 kronor. Här tittar vi närmare på medellönen i Sverige och hur den skiljer sig beroende på kön, ålder och utbildningsnivå.

Hoppa direkt till:

Se också vår huvudsida för lönestatistik!

Vad är en medellön?

Medellönen är summan av samtliga löner i en grupp delat med antal löntagare i gruppen. Ekvationen gäller oavsett om det handlar om ett företag med fem anställda eller om hela Sveriges befolkning. Ett annat sätt att räkna är att ange medianlönen, vilket är lönen i mitten av lönespannet.

Ett räkneexempel:

Du arbetar på ett företag med 20 anställda och vill räkna ut medellönen. Era gemensamma löner före skatt blir 600 000 kronor. 600 000 / 20 = 30 000. Medellönen på ditt företag är alltså 30 000 kronor.

Vad är medellönen i Sverige?

Den senaste statistiken – från Statistiska centralbyrån (SCB) från 2023 – visar att medellönen i Sverige uppgår till 38 300 kronor. Könsskillnaden är tydlig, då medellönen för kvinnor ligger på 36 200 kronor medan männen tjänar i genomsnitt 40 200 kronor. Medellönen avser lön före skatt, alltså bruttolön.

Läs också: Nettolön

Hur skiljer sig medianlön från medellön?

Medianlönen är den lön som ligger exakt i mitten av spannet när du sorterar lönerna från lägsta till högsta eller vice versa. När en liten andel individer sticker ut med antingen låga eller höga löner, är medianlönen ett bättre mått än medellönen vars värde kan vara missvisande. Medianen visar helt enkelt den typiska lönen för yrkesgruppen och ger många gånger en mer rättvisande bild än medellönen.

Medianlönen i Sverige

Medianlönen ligger i nuläget på 34 200 kronor, något under medellönen i Sverige. För män är medianlönen 35 500 kronor och för kvinnor 33 000.

Ålder och löneutveckling

Åldersperspektivet på löneutvecklingen är också intressant. Åldersgruppen 18–24 år har den lägsta medelinkomsten i Sverige. Mellan åldrarna 20 och 30 ökar lönen betydligt, för att sedan nå sin höjdpunkt mellan 40 och 50 års ålder. Efter 50 års ålder syns en nedgång i medellönen. Löneutvecklingen ger en bra bild av förutsättningarna på dagens arbetsmarknad.

Stora skillnader beroende på arbetsort

Stockholms län har landets högsta medellön, men också högst levnadskostnader och bostadspriser. Andra län med hög medelinkomst är exempelvis Uppsala och Södermanland.

Har kan du läsa mer om hur du beräknar din årsinkomst.

Vilka yrken har högst respektive lägst medellön?

Enligt 2022 års siffror från SCB har chefer inom bank, finans och försäkring på den högsta nivån en medellön på 150 100 kronor. Den lägsta medellönen på 23 400 kronor har hemservicepersonal, följt av yrkesgrupper som bärplockare och cafébiträden.

Högst medellön topp 3

 1. Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1: 150 100 kronor i månaden
 2. General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.: 102 400 kronor i månaden
 3. Mäklare inom finans: 99 200 kronor i månaden.

Lägst medellön topp 3

 1. Övrig hemservicepersonal m.fl.: 23 400 kronor i månaden
 2. Bärplockare och plantörer m.fl.:  23 500 kronor i månaden
 3. Kafé- och konditoribiträden: 24 900 kronor i månaden

Läs också:
Lön för sjuksköterskor
Lön för förskollärare

Vanliga frågor och svar – Medellön

Vilken lön räknas som medelklass?

En svensk medelinkomst ligger i spannet 20 000–40 000 kronor. Medellönen i landet är 38 300 kronor (2022). Men även andra faktorer, som bakgrund och sociala faktorer, brukar användas för att definiera medelklass.

Vad är en bra lön för en 30-åring?

Vad en bra lön är kan bara du själv avgöra. Genomsnittslönen för en 30-åring i Sverige är 28 000 kronor, men många i den åldern har betydligt högre – eller lägre — lön än så.

Vilka yrken är bäst betalda?

Medellönen bland svenska yrkesgrupper är högst hos toppchefer inom finans, bank och försäkring. År 2022 var deras medellön 150 100 kronor.

Vad räknas som en bra lön år 2024?

Om du likställer en bra lön med en hög inkomst brukar vissa säga att gränsen går vid 51 158 kronor i månaden. Där går nämligen gränsen från medelinkomsttagare till höginkomsttagare.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Varför är det viktigt att veta medellönen?

Medellön fungerar som ett lönemått för en specifik grupp och ger en fingervisning om vad lönerna normalt ligger på. Det är exempelvis viktigt att känna till medellönen för olika yrkesgrupper när du ska börja studera, söker jobb eller ska löneförhandla.

Läs mer: 10 tips inför lönesamtal

Hur förklaras löneskillnaden mellan män och kvinnor?

Medellönen kan också spegla orättvisor på arbetsmarknaden. År 2022 tjänade kvinnor i genomsnitt 90 % av mäns löner i Sverige. En betydande faktor bakom löneskillnaden mellan könen är att kvinnor i högre grad arbetar inom sektorer där lönenivåerna är lägre.

Skillnad även när man tar hänsyn till yrke och utbildning

Efter att ha justerats för skillnader i yrkesval och utbildning med så kallad standardvägning, återstår en oförklarad löneskillnad på 5 %. Trots att mycket har gjorts för att minska löneklyftorna mellan män och kvinnor, finns det alltså fortfarande faktorer som inte kan förklaras med tillgängliga metoder.

Större löneskillnader mellan könen i privat sektor

För att se lönestatistiken delas arbetsmarknaden upp i olika sektorer. Löneskillnaderna är mindre i den offentliga sektorn än i den privata. Män tjänar bäst i privat sektor, med en medellön på 51 200 kronor. För kvinnor är det tvärtom – de tjänar minst i den privata sektorn med en medellön på 28 600 kronor.

Utbildningsnivå och medellön

Ju mer utbildning du har, desto högre blir generellt sett din lön. Statistik från SCB visar att en person med forskarutbildning tjänar mer än dubbelt så mycket som en person som endast har kortare grundskoleutbildning – 59 000 kronor kontra 27 300 kronor.

Forskarutbildade tjänar också betydligt mer än de som har högskoleutbildning på grundnivå. Värt att nämna i sammanhanget är att kvinnor är mer välutbildade än män i Sverige – ändå tjänar män bättre.

Vilka yrken har en bra medellön?

Även om högre studier bevisligen kan leda till hög lön, vill många hitta en kortare utbildning som ger möjlighet till en snabb och välbetald anställning. I Sverige finns det många tvååriga utbildningar till yrken som ger ingångslöner på 30 000–40 000 kronor i månaden. Här är några av dem:

 • Programmerare
 • Lokförare
 • Pilot
 • Redovisningsekonom
 • Försäkringsrådgivare
 • Byggnadsingenjör
 • Säljare

Hur mycket ska man tjäna för att vara medelklass?

Klasstillhörighet handlar inte bara om inkomst, utan även om faktorer som bakgrund, social kontext och kulturellt kapital. Men strikt ekonomiskt brukar man säga att medelklassen utgörs av personer med 80–120 % av medianhushållsinkomsten i landet.

Medianinkomsten i Sverige är 356 900 kronor – så mellan 285 5200 och 420 280 kronor borde enligt denna modellen räknas som medelklass.

Men dessa sätt att räknas bör tas med en nypa salt. Förr i tiden var det väldigt enkelt att dela in klasser efter inkomst, men nu är det mer komplicerat då yrken ökat eller tappat i status. Exempelvis tjänar en elektriker ofta mer än en lärare i dag.

 

Jämför lån med oss

Se om vi kan sänka din ränta

ANSÖK GRATIS

Små glapp mellan medel- och höginkomsttagare

Att definiera en låg inkomst är enkelt, då det räknas som allt under 10 000 kronor i månaden. Skillnaden mellan att vara medelklass och höginkomsttagare är inte lika självklar. I Sverige krävs endast 51 158 kronor i månaden för att räknas som höginkomsttagare, vilket inte är långt från medellönen.

Den snäva ekonomiska skillnaden suddar ut gränserna och gör det svårt att tydligt definiera medelklassen. Dessutom ger den relativt låga gränsen för att vara höginkomsttagare en felaktig bild av vad det innebär att ha en hög inkomst.

Vad tjänar en 30-åring i medellön?

En genomsnittlig 30-åring tjänar ungefär 28 000 kronor i Sverige – alltså cirka 10 000 kronor under medellönen. Vid 30 års ålder har de flesta passerat de tidiga stadierna av sin karriär och håller på att bygga upp sin expertis och sitt nätverk. Statistik visar att inkomsten oftast ökar i takt med arbetslivserfarenhet och ökat ansvar.

Är 40 000 kronor en bra lön?

Hur pass bra en lön är beror på din utbildning, vilken typ av arbete du utför och din erfarenhet och expertis. Men då medellönen i Sverige är 38 300 kronor får 40 000 kronor generellt anses som en bra lön, inte minst om det handlar om ingångslön.

Och gör du karriär på din arbetsplats och kommer upp i en lön på över 50 000 kronor i månaden, hör du till de rikaste 10 procenten i Sverige.