Lönesamtal 2024 – 10 tips för en framgångsrik förhandling

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad innebär lönesamtal?
Tips och argument inför lönesamtalet
Skillnaden mot löneförhandling
Vad innebär lönesamtal?
Tips och argument inför lönesamtalet
Skillnaden mot löneförhandling

Under ett lönesamtal får du möjlighet att diskutera din lön och i bästa fall höja den. Men att föra ett lönesamtal är lite av en konst. Här delar vi med oss av 10 användbara tips inför mötet!

Vad är ett lönesamtal?

Ett lönesamtal sker vanligtvis en gång per år tillsammans med chefen som sätter din lön. Syftet med samtalet är att diskutera din löneutveckling utifrån prestation och annat som kan påverka lönen. Ett lönesamtal kan leda till att du får högre lön, men bör inte blandas ihop med en löneförhandling.

När har man lönesamtal?

När lönesamtalen sker kan variera beroende på arbetsplats, men om det finns ett kollektivavtal är datumet ofta förutbestämt. För anställda inleds lönesamtalen vanligtvis vid årsskiftet inom ramen för Avtalsrörelsen, som organiseras av Svenskt Näringsliv. Enligt Industriavtalet måste nya löneavtal vara färdiga senast den 31 mars 2023.

Vad är skillnaden mellan lönesamtal och löneförhandling?

Medan ett lönesamtal främst handlar om att titta på varför du har en viss lön och vad du kan göra för att höja den, går en löneförhandling ut på att argumentera för en viss lön. Löneförhandlingar sker i princip alltid när du byter jobb eller om du får en ny tjänst på din nuvarande arbetsplats. Det finns dock ingen regel som säger att du inte kan löneförhandla även under lönesamtalet.

Vad är en bra löneökning i procent?

Löneökning är direkt förknippat med bransch, arbetsgivare, arbetsroll och prestation. Men du bör kunna räkna med en årlig ökning på 2–4 %. Oavsett om det finns ett kollektivavtal eller inte, får en arbetstagare normalt löneökning en gång per år. En löneökning diskuteras ofta i samband med ditt lönesamtal.

10 tips inför ditt lönesamtal

För att ditt lönesamtal ska bli så givande som möjligt bör du förbereda dig noga innan. Här är 10 tips som kommer att hjälpa dig!

1. Läs på om lönesättningen

Om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal kan du ha rätt att få förutbestämd löneökning varje år. Då brukar höjningen sammanfalla med lönesamtalet, som också är en rättighet. Dina möjligheter att förhandla utanför kollektivavtalets bestämmelser är dock begränsade. Om kollektivavtal saknas har du ingen rätt till höjd lön, men har istället möjlighet att löneförhandla fritt under lönesamtalet.

Läs också: Vad är bruttolön?

2. Vässa argumentationen

Oavsett om du tänker försöka löneförhandla eller inte, är det bra att veta vad du vill ha sagt under lönesamtalet i förväg. Träna gärna på att lyfta fram dina argument eller funderingar på en kollega eller vän – att uppfattas som väl förberedd kommer alltid att gynna dig.

3. Utvärdera arbetsåret som gick

Gör en lista över dina prestationer under året. Ta med konkreta exempel på när du har nått eller överträffat dina mål. Fundera även på om dina arbetsuppgifter förändrats och om du fått mer ansvar – då kan det finnas goda skäl till att lönen ska höjas.

4. Visa ditt engagemang

Har du tagit på dig extra ansvar utöver de uppgifter som din arbetsroll kräver? Har du deltagit i seminarier och liknande som kan gynna din arbetsplats på sikt? Engagemang kan handla om alltifrån att styra upp företagsfester till att leda interna projekt. Berätta om allt sådant under ditt lönesamtal!

5. Ta hjälp av lönestatistiken

Om individuell lönesättning tillämpas på din arbetsplats kan det vara bra att ha koll på aktuell lönestatistik. Om din lön ligger under medelsnittet för din arbetsroll eller yrkeskategori bör din chef kunna motivera varför. Tillsammans kan ni se över vad som kan göras för att din lön ska höjas.

Läs mer: Medellön i Sverige

6. Tänk längre än till lönen

En anställning kan innebära mängder av olika förmåner som inte har med lönen att göra. Finns det något du skulle vilja baka in i avtalet, som gratis mobiltelefon, friskvårdsbidrag, flextid eller möjlighet till betald vidareutbildning?

Lönesamtalet är ett perfekt tillfälle att ta upp specifika önskemål. Även om du inte får alla förmåner på en gång, kan det vara bra att ha nämnt dem inför en kommande löneförhandling.

7. Lyssna och lär

Lönesamtalet handlar både om att argumentera för sin sak och om att lyssna på chefens synpunkter. Se allt som konstruktiv kritik och försök att använda den för att utvecklas i din arbetsroll – det leder vanligtvis till högre lön i slutändan.

8. Var professionell

Oavsett hur du och din chef vanligtvis interagerar på jobbet är det viktigt att hålla lönesamtalet sakligt och proffsigt. Försök att få så konkreta svar som möjligt på om vad du behöver uppnå för att få din önskade lön. Hänvisa till aktuell lönestatistik i branschen och påpeka om din chefs argument inte håller.

Läs också: Vad är nettolön?

9. Ta fasta på det positiva

Även om allt inte är perfekt på din arbetsplats kan det vara värt att skapa en positiv stämning när du talar om lönen. Försök att se möjligheterna med jobbet och visa att du vill fortsätta bidra till de gemensamma målen. Om du framstår som samarbetsvillig ökar chansen att din chef ser dig som en tillgång och överväger en lönehöjning.

10. Tänk framåt

Avsluta gärna lönesamtalet med att berätta om dina framtidsmål på arbetsplatsen. Det lägger rätt grund för framtida diskussioner om löneutveckling.

Vad ska man absolut inte göra under ett lönesamtal?

Så länge du är påläst och saklig kommer lönesamtalet med all sannolikhet att gå bra. Det finns dock ett par klassiska fallgropar att undvika:

Jämför dig inte med andra

Undvik att ta upp kollegors löner, då det lätt kan få dig att framstå som oprofessionell. Det kan finnas goda skäl till att personen vid skrivbordet bredvid dig tjänar mer pengar än du.

Undvik känsloargument

Utgå från hur du kan bidra till verksamhetens behov och använd välgrundade argument snarare än att låta känslorna styra.

Ställ inga ultimatum

Det är viktigt att vara tydlig och ansvarsfull i kommunikationen. Hot om att sluta eller liknande vid utebliven löneökning kan få allvarliga konsekvenser. Ställ endast den typen av ultimatum om du verkligen menar det.

Vad händer efter ett lönesamtal?

Efter lönesamtalet kan du få reda på om din årsinkomst kommer att höjas eller inte – förutsatt att en löneökning över huvud taget är aktuell under ditt lönesamtal. Ibland behöver chefen tänka över det som diskuterats och återkomma med ett besked vid ett nytt möte, men det är viktigt att du får en motivering till beslutet.

Om du är missnöjd eller behöver fundera mer är det viktigt att du säger det. Och upplever du lönediskriminering på oklara grunder bör du ta hjälp av facket.

Vanliga frågor och svar – Lönesamtal

Vad innebär ett lönesamtal?

Under ett lönesamtal utvärderar din chef hur väl du har presterat på jobbet. Resultatet av samtalet påverkar vanligtvis det beslut som tas om din nya lön.

Kan chefen vägra att ha ett lönesamtal?

Lönesamtal är ingen lagstadgad rättighet, men många gånger skrivs både lönenivåer och lönesamtal in i kollektivavtal.

Vad är skillnaden på lönesamtal och löneförhandling?

Löneförhandlingar sker när du byter jobb eller om dina arbetsuppgifter förändras. Lönesamtal är istället regelbundna diskussioner med din chef under din anställning. Dessa samtal ligger dock ofta till grund för en löneökning.

Vad ska man undvika under ett lönesamtal?

Att jämföra sig med andra på arbetsplatsen, använda känsloargument eller ställa ultimatum brukar inte rekommenderas. Sakliga och välgrundade argument skapar rätt förutsättningar för en löneökning.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler