Lönestatistik Sverige 2024 – så ser lönerna ut

Funderar du på att byta yrkesbana? Eller undrar du om du får rätt lön sett till din erfarenhet? Att ha koll på lönestatistik kan vara bra av flera anledningar. Här har vi samlat den senaste lönestatistiken för Sverige.

Lönestatistik hjälper dig att jämföra löner

Att se lönestatistiken inom ett visst yrke hjälper dig att jämföra snittlöner och få bättre förståelse för snittlöner inom olika branscher.

Här har vi sammanställd lönestatistik uppdelat på flera olika sätt att mäta – du kan direkt hoppa till avsnittet som intresserar dig mest:

Statistik över medellönen i Sverige

Den bredaste lönestatistiken man kan titta på är den totala genomsnittliga medellönen i Sverige. Så här ser det ut enligt de senaste siffrorna från SCB, som avser bruttolön för löneåret 2022:

 • Medellön för kvinnor: 36 200 kronor
 • Medellön för män: 40 200 kronor
 • Total medellön i Sverige: 38 300 kronor

Här kan du läsa mer om medellön och medianlön!

Medianlönen i Sverige

I vissa fall kan det vara mer rättvist och relevant att titta på medianlön i stället för medellön. Minns du skillnaden? Tittar man på medellön tar man den totala summan för alla löner i en grupp och delar den på antalet personer. Men tittar man i stället på medianlön tar man lönen som är exakt i mitten av alla löner, när de är “uppradade” från lägst till högst.

 • Medianlön för kvinnor: 33 000 kronor
 • Medianlön för män: 35 500 kronor
 • Total medianlön i Sverige: 34 200 kronor

Eftersom det finns några relativt få höginkomsttagare som driver upp medellönen kraftigt kan det vara mer talande att titta på statistiken för medianlönen.

Lönestatistik inom olika sektorer – skillnad löner på privat och offentlig sektor

Genom SCB kan du även se lönestatistik för olika sektorer – och se skillnaden på löner för anställda inom privat och offentlig sektor.

Lönerna gäller för samtliga yrken och utbildningsnivåer. Det är grundmedellönen före skatt som redovisas.

 

Sektor Kön Snittlön i kronor
Statlig sektor män 41 800
kvinnor 40 200
Kommunal sektor män 32 700
kvinnor 32 400
Regionsektorn män 45 000
kvinnor 37 700
Totalt snitt för offentlig sektor män 37 400
kvinnor 34 600
Privatanställda arbetare män 30 200
kvinnor 26 200
Privatanställda tjänstemän män 49 700
kvinnor 42 600
Totalt snitt för privat sektor män 38 800
kvinnor 35 100

Läs också: Nettolön – så räknar du ut lön efter skatt

Lönestatistik beroende på utbildningsnivå

En annan faktor som brukar göra att lönerna skiljer sig åt är utbildningsnivå. Här kan du se statistik över hur grundlönen skiljer sig åt beroende på vilken nivå av utbildning du har. Lönerna gäller det totala snittet över samtliga sektorer.

 

Kön Utbildningsnivå Snittlön i kronor
Män Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 26 700
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 31 200
Gymnasial utbildning, högst 2 år 34 400
Gymnasial utbildning, 3 år 33 800
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 40 000
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 49 800
Forskarutbildning 60 200
Kvinnor Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 24 600
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 26 300
Gymnasial utbildning, högst 2 år 29700
Gymnasial utbildning, 3 år 29 300
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 34 200
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 41 900
Forskarutbildning 55 800

 

Lönestatistik beroende på ålder

Undrar du hur din lön står sig jämfört med andra i din ålder? På den här grafen från SCB får man en bra överblick över löneutvecklingen i snitt över ålder.

Grafen visar årsinkomst i snitt, och vi kan se hur den ökar kraftigt mellan 20 och 30 års ålder för att sedan plana ut något. Allra högst lön har man i snitt runt 50 års ålder – sedan börjar kurvan dala.

Snittlöner i olika åldrar

Här har vi delat inkomsterna från grafen ovan på 12 för att få ut månadslönen i snitt:

 • Snittlön 20 år
  • Män: 8 850 kronor
  • Kvinnor: 9 380 kronor
 • Snittlön 30 år
  • Män: 30 830 kronor
  • Kvinnor: 24 160 kronor
 • Snittlön 40 år
  • Män: 35 780 kronor
  • Kvinnor: 29 400 kronor
 • Snittlön 50 år
  • Män: 38 500 kronor
  • Kvinnor: 32 390 kronor
 • Snittlön 60 år
  • Män: 34 580 kronor
  • Kvinnor: 29 690 kronor

Läs mer: 10 tips inför lönesamtal

Lönestatistik över olika yrken

Funderar du på att byta karriärbana? Då är det alltid nyttigt att ha lite koll på löneläget. På SCB:s sajt kan du söka på lönestatistik över mängder med olika yrken. Här har vi plockat ut de högsta och lägsta samt några av de yrken som är mest eftersökta gällande lön.

Topp 5 yrken med högst lön

Yrke Månadslön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 150 100 kronor
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 102 400 kronor
Mäklare inom finans 99 200 kronor
Verkställande direktörer m.fl. 90 100 kronor
Specialistläkare 86 400 kronor

 

Topp 5 yrken med lägst lön

Yrke Månadslön
Övrig hemservicepersonal 23 400 kronor
Bärplockare och plantörer 23 500 kronor
Kafé- och konditoribiträden 24 900 kronor
Marknadsundersökare och intervjuare 24 900 kronor
Övriga servicearbetare 25 000 kronor

 

Snittlönerna hos vanligt sökta yrken

Här är snittlöner för några av de yrken som svenskarna oftast söker på lönestatistik om. Siffrorna är ett snitt över samtliga åldrar och anställning i alla olika sektorer.

 • Advokat
  • Män: 60 000 kronor
  • Kvinnor 55 700 kronor
 • Grundskollärare
 • Polis
  • Män: 38 500 kronor
  • Kvinnor: 39 400 kronor
 • Sjuksköterska
  • Män: 42 200 kronor
  • Kvinnor: 40 900 kronor
 • Läkare (specialist):
  • Män: 86 900 kronor
  • Kvinnor: 85 900 kronor

Vanliga frågor och svar – Lönestatistik

Vad tjänar en 40-åring i snitt?

Medianlönen för en 40-årig man är 35 780 kronor i månaden – och för en 40-årig kvinna 29 400 kronor i månaden.

Vad är en hög lön?

Medellönen i Sverige är 38 300 kronor, vilket innebär att allt över det är högre än snittet. Vissa menar att gränsen för en hög lön går vid brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket kräver en lön på 51 158 kronor i månaden.

Vad är det bäst betalda jobbet i Sverige?

Enligt de senaste siffrorna från SCB är det chefer inom bank, finans och försäkring som har den allra högsta månadslönen – med ett snitt på 150 100 kronor i månaden.

Hur många svenskar tjänar över 100 000 i månaden?

Det är endast ungefär 1 % av den svenska befolkningen i åldern 20 och uppåt som tjänar över 100 000 kronor i månaden. 1 % av den gruppen innebär ungefär 80 000 personer.