Här är billigaste studentstäderna 2024

Till hösten börjar ett nytt läsår och tusentals studenter flyttar till nya städer för att påbörja sina studier. I Sverige har vi många populära studentstäder – men hur skiljer de sig åt kostnadsmässigt? Vi har tittat på vilken studentstad som är dyrast respektive billigast att bo i för att plugga!

Den 11 juli kommer antagningsbeskedet för många förväntansfulla blivande studenter. Samtidigt som många grubblar över vilken utbildning som passar dem bäst kan även studieorten göra stor skillnad – bland annat för plånboken.

Det visar sig när vi i vår senaste undersökning har tittat på var det är billigast respektive dyrast att plugga 2024. Vi utgick från Sveriges 10 största lärosäten och undersökte hur levnadskostnaderna skiljer sig åt i städerna de ligger i.

Så skiljer sig månadskostnaderna åt – stad för stad

Ladda hem tabellen som bild här.

Stad Månadshyra boende Månadskort kollektivtrafik Genomsnittlig matkasse Lunch (campus) Månadskort gym Medlemskap i studentkår (helår) Öl (studentpub)
Göteborg 5,446kr 626kr 1,309kr 120kr 285kr 200kr 40kr
Kalmar/Växjö 4,725kr 479kr 1,317kr 95kr 237kr 300kr 35kr
Karlstad 5,195kr 559kr 1,330kr 85kr 349kr 300kr 39kr
Linköping 4,480kr 529kr 1,392kr 69kr 399kr 150kr 45kr
Lund 4,597kr 468kr 1,375kr 45kr 269kr 720kr 35kr
Malmö 5,092kr 468kr 1,378kr 78kr 259kr 198kr 35kr
Stockholm 6,030kr 650kr 1,354kr 65kr 259kr 240kr 45kr
Sundsvall 5,203kr 821kr 1,350kr 99kr 267kr 400kr 59kr
Umeå 3,769kr 510kr 1,369kr 115kr 475kr 400kr 29kr
Uppsala 4,936kr 720kr 1,321kr 40kr 295kr 780kr 29kr
 • Boende – snitthyra för ett 1-rums studentboende
 • Kollektivtrafik – månadskort, studentpris om tillgängligt
 • Livsmedel – en genomsnittlig matkasse i stadens billigaste butik
 • Lunch – en dagens lunch på campus eller motsvarande
 • Gym – månadskostnad för gym kopplat till lärosätet
 • Öl – en standard öl hos studentkårens pub, eller motsvarande

Se längre ner på sidan för hur undersökningen gått till i detalj.

Hyran är dyrast i Stockholm – billigast i Umeå

För boende har vi tittat på genomsnittshyran för ett 1-rums studentboende – och föga förvånande är det Stockholm där det är dyrast att bo, med en snitthyra på 6030 kronor i månaden.

Betydligt billigare kan studenter vid Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö komma undan – men billigast av alla är Umeå, med en snitthyra på 3769 kronor.

Efter Göteborg sticker Sundsvall ut som den tredje dyraste staden för boende. Det kan förklaras av att 1-rumslägenheterna där i snitt är betydligt större än de som hyrs ut i till exempel Stockholm, Lund och Uppsala – där ett studentboende ofta rör sig om att hyra ett rum i ett större hus.

– Boende är ofta den största utgiftsposten man har månadsvis. Även om vi sedan tidigare vet att Stockholm är dyrare är det intressant att det kan skilja närmare tusenlappar varje månad i bara boende jämfört med vissa andra städer. Det kan innebära mycket pengar för någon som lever på CSN, säger Marcus Sätherström på Sambla.

Studentstaden med billigast öl

Att det finns många som tycker att en öl eller två ihop med sina kursare är en viktig del av studietiden är ingen hemlighet. I nästan alla städer finns kår- eller nationspubar med studentvänliga priser – men var är egentligen ölen billigast?

Vår undersökning visar att både Umeå och Uppsala kan erbjuda en öl för endast 29 kronor – och många av de andra städerna har också öl mellan 35 och 40 kronor. Sticker ut gör Sundsvall som i nuläget inte har någon egen kårpub, utan ordnar studentkvällar hos en extern aktör.

Så skiljer sig maten och kollektivtrafiken åt

Även mat och kollektivtrafik är något som brukar vara en stor utgiftspost för studenter. När vi jämför månadskort hos kollektivtrafiken för studenter sticker Skånetrafiken i Lund och Malmö ut som billigast, med ett månadskort på 468 kronor.

Även här sticker Sundsvall ut som dyrast. Då en rabatt visserligen finns för de under 26 år finns ingen särskild studentrabatt att nyttja.

– I några av de mindre städerna kanske inte månadskort för kollektivtrafik är lika aktuellt då man hellre går eller cyklar – men visst är det relevant att jämföra skillnaderna i vilka möjligheter studenter ges att åka billigt kollektivt, säger Marcus Sätherström.

Billigast matkasse i Kalmar – billigast lunch i Uppsala

Utgår vi från Pensionärernas Riksorganisations (PRO) årliga prisundersökning gällande kostnaden för en genomsnittlig matkasse hittar vi billigast livsmedel på Ica Maxi i Kalmar.

Lunchen däremot är billigast Uppsala och Lund, där flera nationer kopplade till universitetet erbjuder billig lunch för studenter. Ofta krävs det dock att du är medlem i en av universitets nationer – vilket enligt vår undersökning blir något dyrare per år än de kårmedlemskap som finns i andra städer.

Totala sammanräkningen – här är den billigaste och dyraste studentstaden att bo i

Så vad kan vi dra för slutsatser av detta? Om vi räknar ihop alla vanliga utgiftsposter för en student kan vi få fram vilken stad som totalt sett är billigast att bo och plugga i.

Förutom fasta månadskostnader för boende, kårmedlemskap, gym och kollektivtrafik har vi räknat så här:

 • 2 större matkassar i månaden
 • Lunch på campus eller hos en nation 2 dagar i veckan
 • 2 öl i veckan hos studentpuben

 

Stad Månadshyra boende Månadskort kollektivtrafik Livsmedel per månad Lunch per månad Månadskort gym Studentkår per månad Öl per månad Totala utgifter
Stockholm 6,030kr 650kr 2,708kr 520kr 259kr 20kr 360kr 9,193kr
Göteborg 5,446kr 626kr 2,618kr 960kr 285kr 17kr 320kr 8,963kr
Sundsvall 5,203kr 821kr 2,700kr 792kr 267kr 33kr 472kr 8,938kr
Karlstad 5,195kr 559kr 2,660kr 680kr 349kr 25kr 312kr 8,450kr
Malmö 5,092kr 468kr 2,756kr 624kr 259kr 17kr 280kr 8,118kr
Uppsala 4,936kr 720kr 2,642kr 320kr 295kr 65kr 232kr 7,889kr
Växjö/Kalmar 4,725kr 479kr 2,634kr 760kr 237kr 25kr 280kr 7,823kr
Lund 4,597kr 468kr 2,750kr 360kr 269kr 60kr 280kr 7,409kr
Umeå 3,769kr 510kr 2,738kr 920kr 475kr 33kr 232kr 7,308kr
Linköping 4,480kr 528,50kr 2,784kr 552kr 399kr 13kr 360kr 7,196kr

 

Enligt vår uträkning är det alltså i Linköping som studenterna kan leva allra billigast, med totala utgifter på knappt 7 200 kronor i månaden. Detta kan jämföras med Stockholm där en student kan räkna med att spendera närmare 9 200 kronor månadsvis.

Till 2024 höjdes nivån på studiemedel hos CSN, där en heltidsstuderande kan få 13 156 kronor i månaden inklusive bidrag och lån.

– Vår uträkning exkluderar ju visserligen saker som försäkring, kläder och nöjen men visar ändå på vilka stora skillnader det kan göra i plånboken beroende på var du bosätter dig, säger Marcus Sätherström och fortsätter:

– Det kanske inte är det som avgör var man väljer att plugga, men visst kan det ekonomiska vara en faktor att ha i åtanke. Vissa vill ju till exempel se till att kunna lägga undan pengar på ett sparkonto även under studietiden och visst underlättar det då om man kan få betydligt lägre månadsutgifter.

Metod:

 • Boende: Vi har tittat på genomsnittspriset för ett 1-rums studentboende (rum eller lägenhet) i den aktuella kommunen på Bostadsportal.se. I de fall utbudet av studentlägenheter varit för litet har vi utgått från alla 1-rumsboenden. Datan hämtades i mars 2023.
 • Kollektivtrafik: Priset som redovisas är studentpris för månadskort inom den aktuella kommunen.
 • Livsmedel: Vi har utgått från den billigaste butiken i respektive kommun hos PRO:s prisundersökning för 2023. Då Sundsvall inte har någon butik med i PRO:s undersökning har vi tittat på Östersund, där Mittuniversitet också har campus.
 • Lunch: Vi har tittat på vad dagens lunch kostar på respektive campus. I Lund och Uppsala är även luncher hos nationer kopplade till universitet inkluderade. I städer med flera stora lärosäten har vi utgått från följande:
  • Göteborg – Göteborgs Universitet
  • Malmö – Malmö Universitet
  • Stockholm – Stockholms Universitet
 • Gym: Vi har utgått från de gym eller träningscenter som respektive lärosäte samarbetar med. Saknas ett sådant har vi tagit gymmet som ligger närmast campus. Priserna gäller för bindningstiden 12 månader.
 • Studentkår: Priset gäller för helår. För Lund och Uppsala räknar vi på priset för Studentlund och Uppsala Student – vilket även inkluderar pris för medlemskap i en nation. Priset på dessa kan variera något och vi har räknat på ett genomsnitt.
 • Öl: Priserna är hämtade från varje stads kår- eller nationspub, alternativt en pub som samarbetar med skolans studentkår.

Med reservation för eventuella ändringar i priser och kostnader.