0770 22 01 80

Bruttolön – din lön innan skatt och avdrag

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i år
0 kr/mån
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

kr

           
Lånetid

år

Tryggt och säkert
Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Sambla arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Vad är bruttolön?
Reducerad bruttolön kan ge förmåner
Så påverkar bruttolönen din kreditvärdighet
Vad är bruttolön?
Reducerad bruttolön kan ge förmåner
Så påverkar bruttolönen din kreditvärdighet

Ordet brutto kommer ursprungligen från latinets brutus som betyder rå och syftar på att någonting är orört. Din intjänade lön före skatt och avdrag kallas därför för bruttolön. Här går vi igenom hur bruttolönen räknas ut och vad du kanske inte visste att den inkluderar.

Vad är bruttolön?

Det finns många olika löneformer, men den helt klart vanligaste är månadslön. När folk talar om bruttolön menar de oftast sin månadslön före skatt. Men det är inte helt korrekt då även andra avgifter ska räknas med.

Vid löneförhandlingar är det alltid bruttolönen som diskuteras. Om du har en månadslön på 40 000 kronor innebär det bruttolönen innan de olika avdragen görs. När skatt och sociala avgifter dragits återstår det du faktiskt får ut – din nettolön.

Ingår arbetsgivaravgifter i bruttolönen eller inte?

Utöver din avtalade lön måste din arbetsgivare betala arbetsgivaravgift. Den är 31,42 % av din bruttolön.

Om du tjänar 40 000 kronor i månaden betalar alltså din arbetsgivare in 12 568 kronor extra till Skatteverket (40 000 x 1,3142). 52 568 kronor i månaden är den verkliga kostnaden för att ha dig som anställd.

Arbetsgivaravgiften är rent skattetekniskt en del av bruttolönen, men du som arbetstagare märker egentligen aldrig av den.

Behöver jag själv betala in skatt och avgifter från min bruttolön?

Pengarna som sätts in på ditt konto om du är anställd är din nettolön. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skatt och avgifter från bruttolönen kommer in till Skatteverket. Men för att slippa kvarskatt när du deklarerar kan det vara en god idé att dubbelkolla att allt stämmer.

Om du är egenföretagare är det däremot ditt ansvar att betala in skatter och avgifter.

Vad ingår i bruttolön?

Alla tänkbara inkomster räknas in i din bruttolön:

 • månadslön
 • semesterersättning
 • övertidsersättning
 • sjuklön.

Bruttolönen täcker också in de avgifter som finns i ditt lönebesked som anställd. Förutom preliminärskatten, arbetsgivaravgiften och de sociala avgifterna kan det handla om olika avdrag och ersättningar från arbetsgivarens sida. Dessutom räknas olika slags jobbförmåner in i bruttolönen.

Vad är ett bruttolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag innebär att din bruttolön reduceras – alltså blir mindre – mot att du istället får en förmån, exempelvis en tjänstebil, extra pension eller semester. Detta är något både du och din arbetsgivare potentiellt kan tjäna på.

Arbetsgivaravgifterna minskar för din arbetsgivare och förutsatt att förmånen är skattefri minskar din totala skatt eftersom bruttolönen sänks. Din skatt baseras dels på hur hög din bruttolön är, men även på andra faktorer som vi går igenom nedan.

Kom ihåg att ett bruttolönavdrag är negativt om du planerar att ta ett bolån. Då vill du på papperet tjäna så mycket som möjligt.

Hur räknar man ut sin bruttolön?

Att beräkna bruttolön är enkelt, då bruttolönen är din nettolön plus skatt och avgifter. Om din nuvarande bruttolön är 30 000 kronor för heltid och du går ner i arbetstid till 80 %, multiplicerar du summan med 0,8 för att räkna ut din nya bruttolön:

30 000 x 0,8 = 24 000 kronor

Om du vill kan du lägga till arbetsgivaravgiften på 31,42 % på beloppet, då den också ingår även om du inte märker av den.

Hur räknar man ut sin nettolön?

Det vanliga, och för många mer intressanta, är att istället beräkna nettolönen utifrån din bruttolön. Det gör du enkelt på Skatteverkets hemsida i tjänsten Räkna ut din skatt. För att räkna ut din lön netto behöver du ange:

1) din bruttolön

2) vilken kommun du bor i

3) om du är medlem i Svenska kyrkan.

De aktuella skattesatserna hämtas automatiskt och skatten avrundas till närmaste heltal. Det du ska dra av från bruttolönen är alltså skatt, sociala avgifter samt arbetsgivaravgifter.

De faktorer som påverkar din nettolön är:

 1. Kommunalskatten
  Olika kommuner har olika hög skatt. År 2023 har Österåkers kommun landets lägsta kommunalskatt på 28,98 % medan Dorotea ligger i topp med 35,15 %.
 2. Om du är medlem i Svenska kyrkan
  Många missar att medlemskapet i Svenska kyrkan kräver en skatteavgift. Storleken på skatten beror på hur mycket du tjänar och var du bor, men ligger i genomsnitt på 1 % av årsinkomsten.
 3. Om du ska betala statlig inkomstskatt
  Om du har en årslön brutto på mer än 540 000 kronor måste du betala en extra statlig inkomstskatt på 20 % på den del som överstiger gränsen.
 4. Om du är student
  Som student får du tjäna omkring 20 000 kronor brutto under ett kalenderår utan att behöva skatta. Den exakta gränsen för hur mycket du får tjäna varierar från år till år. Kom ihåg att pengar från CSN inte räknas som inkomst.

Vad innebär ackumulerad bruttolön?

Summan av vad du tjänat totalt vid en viss tidpunkt under inkomståret kallas för ackumulerad bruttolön, vanligen förkortat ack bruttolön. Skatten du betalat under året kallas för ackumulerad skatt. Båda posterna finns med i ditt lönebesked varje månad.

Varför anges bruttolön när lönenivåer jämförs?

När du jämför lönestatistik mellan olika yrken är det alltid bruttolönen som anges. Det beror främst på att nettolönen för samma typ av jobb kan skilja sig åt då olika kommuner har olika skattesatser.

Hur påverkar bruttolönen min vardag?

Då det är nettolönen du ser på kontot kan det verka onödigt att prata om bruttolön, men egentligen är det precis tvärtom. Bruttolönen är den enskilt viktigaste faktorn för din kreditvärdighet och fungerar som beslutsunderlag när du vill låna pengar samt ansöker om ersättningar och bidrag från olika myndigheter.

Ju högre bruttolön du har, desto mer pengar får du i regel låna – oavsett vad du faktiskt får ut i nettolön. Tyvärr får du inte räkna in arbetsgivaravgiften när du anger din bruttolön för banken.

Vanliga frågor och svar – Bruttolön

Vad är den genomsnittliga bruttolönen i Sverige?
Medianlönen uppgick år 2021 till 33 200 kronor. Lönerna var högre i privat än i offentlig sektor.
Hur påverkas pensionen av bruttolöneavdrag?
Negativt. Avsättningen till din tjänstepension kommer från din bruttolön och ett avdrag mot en förmån sänker bruttolönen.
Vad räknas som inkomst när jag ska låna pengar?
Skattepliktiga inkomster från näringsverksamhet, kapital och inkomstslagen tjänst brukar ligga till grund för bankens bedömning. De tittar även på en rad andra faktorer, exempelvis befintliga skulder och antal personer i hushållet.
Vad räknas som sociala avgifter?
Det finns sju olika sociala avgifter – sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsmarknadsavgift samt arbetsskadeavgift.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

img
img
img
img
img
img
Visa fler