Ränta på lönekonto – så fungerar det

Sedan en tid tillbaka har flera storbanker börjat att erbjuda ränta på deras lönekonton. Det innebär att du du kan få ränta på ditt “vanliga” bankkonto där lönen kommer in, och inte behöver flytta pengarna till ett speciellt sparkonto.

Men i jämförelse med sparkonton är räntan dock mycket låg. Det lönar sig därmed att flytta pengarna till ett sparkonto eller helst binda dem i minst tre månader.

Hos oss kan du jämföra flera sparkonton med inlåningsränta och hitta det bästa för dig.

Listan uppdaterad 14 maj 2024.

Aktör

Rörlig ränta Fast ränta 1 år
4,30% Läs mer
4,30% 4,10% Läs mer
4,15% 4,30% Läs mer
4,10% Läs mer
4,00 % Läs mer
3,90% 3,80% Läs mer
3,85% Läs mer
3,80% Läs mer
3,75% 4,20% Läs mer
3,75% 3,95% Läs mer
lunar logga 3,75% Läs mer
3,70% 3,90% Läs mer
3,60% Läs mer
3,60% Läs mer
3,50% 3,70% Läs mer
ica banken logga 2,70% Läs mer
4,30% Läs mer

Många banker har ränta på lönekonto

I juni 2023 införde Handelsbanken ränta på deras lönekonto. De var först ut bland storbankerna och det skulle inte dröja länge förrän ytterligare banker följde efter. Under samma månad meddelade exempelvis Swedbank att de införde ränta på deras lönekonto. Detta via en höjning från 0 % till 0,25%.

I början av 2024 hade alla storbanker 0,25 % i ränta på deras lönekonton. Det fanns däremot mindre banker som erbjöd högre nivåer. Ett exempel är Marginalen Bank som vid samma tillfälle gav 3,00 % i ränta.

Därför ger bankerna ränta på lönekonto

Att storbankerna inte erbjudit ränta på lönekonton sedan 2008 beror på nivån på styrräntan, som tidigare hette reporäntan. Det är denna ränta som påverkar både in- och utlåningsräntan för bankerna mot Riksbanken.

Bankerna får ränta hos Riksbanken

Om styrräntan är hög kommer bankerna att få ränta på det kapital de sätter in hos Riksbanken. Därmed kan de även ge sparränta till sina kunder. Under perioder då styrräntan är låg kommer de däremot inte få någon ränta vilket även återspeglas i sämre villkor för kunderna.

I slutet av 2008 sänktes reporäntan till 0 % vilket resulterade i att ingen storbank längre erbjöd ränta på lönekontot. Sedan dess har reporäntan, och därefter styrräntan, varit mycket låg. Detta fram till 2022 då flera höjningar infördes. I början av 2024 var styrräntan på 4 %, vilket bör ses som den primära orsaken till att alla storbanker återinfört ränta på lönekontot.

Räntan betalas ut vid årsskiftet

Det vanligaste är att bankerna betalar ut intjänad ränta vid årsskiftet. I samband med denna utbetalning beräknar banken hur stor skatt som ska betalas på ränteintäkten. I Sverige är skattenivån på 30 % och denna summa betalar bankerna automatiskt till Skatteverket.

Räkneexempel på ränta på lönekonto:

Beräkning av sparränta sker per dag och utifrån belopp som sitter på kontot. Anna har i genomsnitt 10 000 kronor på sitt lönekonto under årets alla månader. I början av månaden är det närmare 20 000 kronor och i slutet av månaden närmare 0 kronor. Men i genomsnitt per dag är det 10 000 kronor.

Eftersom hon har 0,25 % ränta på lönekontot ger det en sparränta på 25 kronor efter 12 månader. Av dessa betalar banken 30 % i skatt varpå en utbetalning kommer att ske, i slutet av året, på 17,50 kronor till Annas lönekonto.

Sparkonto ger högre ränta än lönekonto

Även om flera banker ger ränta på lönekontot så är det fortfarande betydligt lägre räntenivå än på bankernas sparkonton. Detta oavsett om rörlig eller bunden sparränta väljs. Det finns alltså en fördel att flytta över pengar från lönekontot till ett sparkonto. Detta förutsatt att pengarna inte förväntas användas inom några veckor.

Ett exempel kan visas från Swedbank som i december 2023 erbjöd 0,25 % i ränta på lönekontot. Vid samma tillfälle erbjöds 2,10 % på dess E-sparkonto med rörlig ränta. Dessa konton går det att sätta in pengar till, och ta ut pengar från, ett fritt antal gånger och utan krav på belopp. Genom att flytta över pengarna till ett E-sparkonto gick det alltså att få betydligt högre ränta.

Läs också: Medellön i Sverige 2024

Fasträntekonto ger fortfarande högst ränta

Att binda pengarna på ett fasträntekonto ger generellt högre ränta än om de placeras på ett sparkonto med rörlig ränta. Däremot är pengarna bundna under bindningstiden och förväntas inte tas ut under denna period. Hos de flesta banker går det visserligen att ta ut pengarna i förtid men då avgiften är hög bör pengar enbart placeras på fasträntekonto, eller placeringskonto som det ibland kallas, som med säkerhet inte behövs under bindningstiden.

Kortare bindningstid på fasträntekonton

Förr var bindningstiden som kortast på 1 år, vilket gjorde att de som behövde pengarna efter ett par månader var tvungna att välja rörligt sparkonto. Men allt fler banker erbjuder nu fasträntekonto med bara 3 månaders bindningstid. Ett bra alternativ som ger högre ränta med en kort bindningstid. Skillnaden på räntenivån är ofta väldigt stor.

Ett exempel är att Nordea erbjöd 0,25 % på sina lönekonton i början av 2024. Samma månad gick det att få 2 % på ett sparkonto med rörlig ränta. Med alternativet fasträntekonto med 3 månaders bindningstid gavs däremot 3,80 %.

Samtidigt hade andra banker över 4 % i ränta, så det lönar sig att jämföra.

Lönekonto eller sparkonto? Så kan du tänka

För kunder hos storbankerna är det alltså smart att inte ha mer pengar än nödvändigt på lönekontot. Även om det erbjuds ränta är den betydligt lägre än på ett sparkonto. Behövs inte pengarna inom tre månader nås ännu bättre sparränta. Oavsett är det viktigt att jämföra då skillnaden i nivån på sparräntan kan vara relativt stor mellan bankerna.

Vanliga frågor – Ränta på lönekonto

Vilka banker har ränta på lönekonto?

Sedan slutet på 2023 erbjuder nu alla storbanker – och många mindre nischbanker – ränta på vanliga lönekonton. Hos mindre banker kan det var betydligt högre ränta på lönekonton än hos storbankerna.

Kan man ha sparkonto som lönekonto?

Har du ett sparkonto med fria uttag och ingen bindningstid kan du teoretiskt ha ett sparkonto som lönekonto.