Fasträntekonto – jämför sparkonton med fast ränta

Ett fasträntekonto är ett sparkonto med fast ränta och valbar bindningstid. När du öppnar kontot väljer du bindningstid – vilket avgör vilken ränta som banken erbjuder. Räntan är sedan fast över hela bindningstiden. Här kan du läsa mer om fasträntekonto, hur sparformen fungerar och hur du jämför olika fasträntekonton för att hitta det bästa för dig.

Letar du efter ett bra fasträntekonto? Hos oss kan du jämföra sparräntor och hitta sparkonton med bäst ränta.

Listan uppdaterad 14 maj 2024.

Aktör

Rörlig ränta Fast ränta 1 år
4,30% Läs mer
4,30% 4,10% Läs mer
4,15% 4,30% Läs mer
4,10% Läs mer
4,00 % Läs mer
3,90% 3,80% Läs mer
3,85% Läs mer
3,80% Läs mer
3,75% 4,20% Läs mer
3,75% 3,95% Läs mer
lunar logga 3,75% Läs mer
3,70% 3,90% Läs mer
3,60% Läs mer
3,60% Läs mer
3,50% 3,70% Läs mer
ica banken logga 2,70% Läs mer
4,30% Läs mer

Vad är ett fasträntekonto?

Som namnet anger är fasträntekonto ett sparkonto med fast ränta under hela bindningstiden. Du som öppnar kontot vet därmed i förväg hur stort belopp, i ränta, du kommer att få samt hur länge sparkapitalet är låst. Vanliga bindningstider brukar vara från 1 upp till 5 år.

Jämför fasträntekonto

Via vår jämförelsetjänst går det enkelt att jämföra och hitta bästa fasträntekontot utifrån bindningstid och räntenivå. Alla med insättningsgaranti.

För de flesta är hög ränta det viktigaste – men kom ihåg att även jämföra regler kring förtida uttag. Det gäller framförallt om det finns en viss risk att du behöver ta ut pengarna innan bindningstiden löpt ut. Du kan läsa mer om förtida uttag längre ner i artikeln.

Så fungerar ett fasträntekonto

Under följande rubriker presenteras vad som karaktäriserar ett fasträntekonto – eller placeringskonto som det ibland kallas – och som därmed skiljer det mot ett sparkonto med rörlig ränta.

Krav på belopp

I samband med att ett fasträntekonto öppnas behöver valfritt belopp överföras till det nya kontot. Det går alltså inte att öppna ett fasträntekonto utan att genomföra en överföring till det. Efter att det öppnats, och överföring har skett, kan inte heller mer pengar sättas in. Vill du spara mer pengar får du i stället öppna ytterligare fasträntekonto.

De flesta banker har ett lägsta belopp för att öppna ett konto. Det kan exempelvis vara på 5 000 kronor eller 10 000 kronor. Detta till skillnad mot sparkonto med rörlig ränta där insättning kan ske med valfria belopp.

Det kan även förekomma begränsning av hur stort maximalt belopp som får sättas in på kontot. Det brukar däremot vara relativt högt och något som få begränsas av.

Läs också: Ränta på lönekonto

Välj din bindningstid

När ett fasträntekonto öppnas väljs den bindningstid som pengarna ska vara låsta. Det kan exempelvis vara 3 månader, 1 år eller 5 år. Under denna period förväntas något uttag inte ske från kontot. Hos en del banker är det möjligt att göra uttag i förtid, mot en viss kostnad, medan det hos andra inte finns denna möjlighet. Läs mer om uttag i förtid längre ner i artikeln.

Räntan beror på bank och bindningstid

De olika bindningstiderna påverkar hur hög ränta som banken erbjuder. Generellt ger fasträntekonto bättre ränta än konton med rörlig ränta. Exakt hur stor ränteintäkt som kommer att uppnås presenteras i samband med att ett konto öppnas.

Utöver att jämföra flera bankers inlåningsränta kan det alltså vara smart att även jämföra räntenivån på olika lång bindningstid. Det är nämligen inte alltid som längst bindningstid ger högst sparränta.

Ta ut pengar från fasträntekonto i förtid – 5 olika alternativ

Fasträntekonto bör enbart användas om pengarna som placeras på kontot inte behöver användas under bindningstiden. Det kan däremot förekomma tillfällen då uttag måste ske i förtid. Om detta är möjligt, och vilken avgift som då uppkommer, skiljer sig relativt mycket mellan bankerna. Några exempel presenteras nedan:

1. Uttag är ej möjligt

Enstaka banker tillåter inte uttag alls från ett fasträntekonto. Enda möjligheten att nå sitt kapital, och ackumulerad ränta, är därmed att vänta ut bindningstiden.

2. Procent på beloppet

Ett alternativ är att banken tar ut en procentuell avgift på uttaget belopp. Det kan exempelvis vara 1 % eller 2% på det belopp som tas ut från kontot. De banker som tillämpar detta brukar även ha ett minsta belopp som måste betalas, exempelvis 100 kronor eller 1 000 kronor.

3. Ingen ackumulerad ränta

Ytterligare ett alternativ är att uttag i förtid alltid är möjligt men att banken i detta fall inte betalar ut den ackumulerade räntan. Med andra ord förloras den intjänade räntan.

4. Ränteskillnadsersättning

Det mest komplicerade alternativet är att banken tar ut en ränteskillnadsersättning vid förtida uttag. Avgiftsnivån avgörs därmed bland annat av fasträntekontots ränta, belopp, kvarvarande bindningstid och statslåneräntan.

5. Ett gratis uttag per år, sedan avgift

Ett av de bästa alternativen är om banken erbjuder exempelvis ett gratis uttag från fasträntekonto varje år utan kostnad. Sker uttag däremot vid fler tillfällen uppstår en kostnad utifrån något av de alternativ som presenteras ovan.

Fördelar med fasträntekonto

Fördelen med fasträntekonto är att räntenivån generellt är högre än på ett konto med rörlig ränta. Du vet även exakt hur stor ränteintäkt du kan räkna med över bindningstiden. Många anser dessutom att det är en fördel att pengarna är låsta och därmed inte kan användas till konsumtion.

Nackdelar med fasteräntekonto

Nackdelen med fasträntekonto är dess bindningstid. Pengarna blir låsta och om du har behov av att göra ett uttag i förtid behöver oftast en hög avgift betalas. En annan nackdel är att den totala ränteintäkten kan bli lägre än om rörlig ränta hade valts. Denna situation uppstår om banken höjer sina sparräntor under bindningstiden för fasträntekontot.

Vanliga frågor – Fasträntekonto

Vilken bank har bäst ränta på fasträntekonto?

Via vår jämförelsetjänst går det enkelt att jämföra ett flertal banker och deras fasträntekonton samt sparkonton utan bindningstid. Vilken bank som ger högst sparränta varierar över tid.

Vad blir sparräntan på 1 miljon kronor?

Om ett fasträntekonto ger 4 % kommer sparräntan bli cirka 40 000 kronor på ett år förutsatt att det finns 1 miljon kronor på kontot.

Vad påverkar bankernas ränta på fasträntekonton?

Det är Riksbankens styrränta som påverkar bankernas ut- och inlåningsränta. Dessutom påverkas nivån av bankernas prognoser om hur Riksbanken kommer att justera styrräntan de kommande åren.

Hur hög skatt är det på fasträntekonto?

Det är 30% skatt på kapitalvinster från alla sparkonton, inklusive fasträntekonton. Bankerna rapporterar automatiskt in eventuella ränteintäkter till Skatteverket, så någon manuell deklaration av dessa kapitalvinster behöver inte ske.