Uppskov – att skjuta upp skatten vid en bostadsförsäljning

När du säljer en privatbostad tillkommer reavinstskatt på 22 %. Om du uppfyller vissa krav har du dock rätt att skjuta upp skatten. Att göra uppskov, som det kallas, kan många gånger gynna dig ekonomiskt. Här går vi igenom vad som gäller.

tick Uppskov nu räntefritt
tick Så påverkar det bolånet
tick Då måste du betala reavinsten

Uppskov – att skjuta upp skatten vid en bostadsförsäljning

När du säljer en privatbostad tillkommer reavinstskatt på 22 %. Om du uppfyller vissa krav har du dock rätt att skjuta upp skatten. Att göra uppskov, som det kallas, kan många gånger gynna dig ekonomiskt. Här går vi igenom vad som gäller.

tick Uppskov nu räntefritt
tick Så påverkar det bolånet
tick Då måste du betala reavinsten

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Så fungerar uppskov

I Sverige betalar du vinstskatt på alla bostadsförsäljningar där du får ut mer pengar än du gav för bostaden. Skatten kallas reavinstskatt och är alltid 22 % på privatbostäder.

Om du har för avsikt att köpa en ny bostad kan du ansöka om uppskov på skatten för att istället använda pengarna som kontantinsats till ditt nya bostadsköp. Ju högre kontantinsats du har, desto lägre blir ditt bolån, vilket alltid är positivt.

Vad krävs för att få uppskov?

Du ansöker om uppskov hos Skatteverket. Villkoren för att du ska kunna få uppskov är följande:

 • Uppskovsbeloppet måste vara minst 50 000 kronor.
 • Din sålda bostad och den du köper måste vara en privatbostad i antingen Sverige eller ett EES-land.
 • Din sålda bostad måste ha varit ditt permanentboende och din folkbokföringsadress.
 • Den nya bostaden måste vara köpt året innan eller året efter försäljningen av din tidigare bostad. Om du köper 2023 måste du alltså ha sålt din gamla bostad tidigast 1 januari 2021 och senast 31 december 2024.
 • Du måste ha bott i den gamla bostaden i minst ett år innan du skriver på kontraktet för bostaden du köper. Har du ägt bostaden länge måste du ha bott där i minst tre av de senaste fem åren. Tiden du bor i din gamla bostad innan nästa ägare flyttar in räknas inte.
 • Du måste flytta in i din nya bostad senast 2 maj andra året efter att du sålt din gamla bostad. Säljer du 2023 kan du alltså vänta till 2 maj 2025 med att flytta in.

Hur länge gäller ett uppskov?

Ditt uppskov gäller till den dag du säljer din bostad. När du säljer återinförs uppskovet, men du kan skjuta upp det igen hur många gånger som helst så länge du köper privatbostäder. Då läggs ditt tidigare uppskov ihop med den nya vinsten och blir din totala vinst för den nya försäljningen.

När måste jag betala uppskovet?

Om du säljer din bostad och väljer att flytta till en hyresrätt måste du omgående betala all uppskjuten reavinstskatt. Om det finns ett uppskov när bostadsägaren dör, får dödsboet inte skjuta upp reavinstskatten på nytt utan måste betala direkt.

Är uppskov alltid bra?

I dagsläget är svaret ja, eftersom det är helt gratis. Den tidigare uppskovsräntan är nämligen borttagen sedan 1 januari 2021. Det innebär att du numera “lånar räntefritt” från Skatteverket när du gör uppskov.

Möjlighet till uppskov i efterhand

Om du sålt inom de tre senaste åren och valt att betala in reavinstskatten direkt, kan du korrigera din tidigare deklaration och få tillbaka vinstskatten – ett retroaktivt uppskov. Om du vill begära uppskov för försäljningar längre tillbaka än 2021 måste du dock betala uppskovsränta.

Vad är ett slutligt uppskov?

Ett slutligt uppskov kan du få om du köpt en minst lika dyr eller dyrare bostad än den du säljer. Ditt slutliga uppskov kan du ha kvar till den dag du säljer din nya bostad. Vid varje ny försäljning kan du välja att skjuta på skatten och ta med uppskovet, förutsatt att du ska köpa ett nytt boende. Du kan när som helst betala tillbaka hela eller delar av uppskovet.

Du ansöker om ett slutligt uppskov om:

 • Du har köpt din nya bostad året före eller samma år som du säljer din befintliga bostad.
 • Din nya bostad är en fastighet du redan äger och där du utfört renoveringsarbeten mellan 1 januari året före och 2 maj året efter det år du sålt din gamla bostad.
 • Inflyttning i din nya bostad sker senast 2 maj året efter att du sålt din gamla bostad.

Slutligt uppskov med del av vinsten

Ditt slutliga uppskov måste vara minst 50 000 kronor. Undantaget är om du tvingats sälja eller om du säljer på grund av en olägenhet,  exempelvis flygbuller, då du kan få uppskov från 10 000 kronor och uppåt. Du kan välja om du vill göra uppskov med hela eller endast delar av reavinstskatten. Den del du inte gör uppskov med måste du skatta för det år du deklarerar försäljningen.

Vad är ett preliminärt uppskov?

Det finns situationer då du kan behöva ansöka om ett så kallat preliminärt uppskov innan du får ditt slutliga. Följande gäller för att söka om preliminärt uppskov:

 • Du har inte köpt någon ny bostad i slutet av försäljningsåret men planerar att köpa en innan 31 december nästkommande år.
 • Du har köpt en ny bostad samma år som du sålt men inflyttningen kommer att ske efter 2 maj året därpå.
 • Du har sålt din gamla bostad och köpt en fastighet som kommer att kräva renoveringsutgifter mellan 2 maj året efter försäljningen och 2 maj året därpå. När du räknar in utgifterna blir ditt slutliga uppskov högre.
 • Du har sålt på grund av betydande samhällsförflyttning, vilket exempelvis innebär flytt av bostäder till följd av markdeformationer. Du måste då planera att köpa en ny bostad senast sju år efter försäljningen av din gamla bostad.

Det preliminära uppskovet får inte vara mindre än 50 000 kronor. Du beviljas uppskov på hela vinstbeloppet och kan inte välja ett mindre belopp, vilket skiljer ett preliminärt från ett slutligt uppskov.

Hur fungerar uppskov vid köp av billigare bostad?

Om du gör en vinst vid en bostadsförsäljning och väljer att köpa en billigare bostad än den du sålde, får du endast göra uppskov med en del av kapitalvinsten. Resterande del av vinsten måste du skatta för det år du deklarerar försäljningen.

Ett räkneexempel:

Vid köp av billigare bostad räknar du ut uppskovet enligt följande modell:

Vinst x inköpspris / försäljningspris

Om du säljer en lägenhet för 2 000 000 kronor, gör en vinst på 200 000 kronor och köper en ny bostad för 1 500 000 kronor kan du som mest få uppskov med 150 000 kronor.
(200 000 x 1 500 000 / 2 000 000 = 150 000).

Hand som håller i mynt

Uppskov och privatlån kan hjälpa med kontantinsatsen

Vinst från en försäljning räknas som inkomst av kapital. All typ av inkomst ökar dina chanser att få bra lånevillkor från bankerna. Genom att kombinera uppskovet på reavinstskatten med ett privatlån till bra ränta kan du öka kontantinsatsen till din nya bostad. Via oss ansöker du snabbt och enkelt om privatlån från över 40 banker och långivare med en och samma ansökan.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta ett privatlån till lägsta möjliga ränta!

Vanliga frågor och svar – Uppskov

Vad innebär det att göra uppskov?

Uppskov innebär att du skjuter upp reavinstskatten vid en bostadsförsäljning. Den tidigare räntan på uppskov togs bort 2021, vilket betyder att det nu är gratis oavsett hur länge du har uppskovet.

Finns det något beloppstak för uppskov?

Ja, sedan 2020 får uppskovsbeloppet per bostad inte överstiga 3 000 000 kronor.

Kan jag begära uppskov i efterhand?

Ja, du kan öppna dina deklarationer sex år tillbaka i tiden och ansöka om uppskov. Du kommer dock behöva betala retroaktiv ränta fram till och med inkomståret 2020.

Kan jag begära omprövning av uppskov?

Från försäljningsåret har du sex år på dig att begära omprövning om uppskov. Skatteverket har en digital omprövningstjänst där du skickar in din ansökan.

Våra partners