Taxeringsvärde – det samlade värdet av en fastighet

Alla hus och fastigheter har ett taxeringsvärde, vilket anger det samlade värdet för tomten och byggnaden. Taxeringsvärdet är viktigt av flera anledningar – inte minst om du ska använda din fastighet som säkerhet för att utöka bolånet. Här går vi igenom allt du behöver veta.

tick Vad är taxeringsvärde?
tick Så påverkar det lånen
tick Så hög blir fastighetsavgiften

Taxeringsvärde – det samlade värdet av en fastighet

Alla hus och fastigheter har ett taxeringsvärde, vilket anger det samlade värdet för tomten och byggnaden. Taxeringsvärdet är viktigt av flera anledningar – inte minst om du ska använda din fastighet som säkerhet för att utöka bolånet. Här går vi igenom allt du behöver veta.

tick Vad är taxeringsvärde?
tick Så påverkar det lånen
tick Så hög blir fastighetsavgiften

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är ett taxeringsvärde?

Byggnadsvärdet och tomtvärdet utgör tillsammans taxeringsvärdet för en fastighet. Saknas bebyggelse beräknas taxeringsvärdet endast på tomten. Taxeringsvärdet avgör hur mycket du som fastighetsägare ska betala i antingen fastighetsskatt eller fastighetsavgift. Det kan också ha stor påverkan på hur mycket du kan få i bolån när du vill köpa en fastighet.

Vilka faktorer påverkar taxeringsvärdet?

Skatteverket bestämmer taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Sverige. Underlaget tas fram tillsammans med fastighetsvärderare och Lantmäteriet. Oavsett om det handlar om en fastighet med bostäder, en jordbruksfastighet eller en skogsfastighet, är riktmärket att taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde.

Vad är skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde?

Taxeringsvärdet är fastighetens samlade värde, medan marknadsvärdet är vad fastigheten förväntas vara värd på den öppna marknaden – alltså det estimerade försäljningspriset.

Så räknar Skatteverket fram taxeringsvärdet

För att få fram taxeringsvärdet räknar alltså Skatteverket fram marknadsvärdet utifrån:

 • Ortprismetoden
  Ortprismetoden innebär att faktiska försäljningssiffror från liknande fastigheter i området används. Ett riktvärde baserat på de två senaste årens försäljningar tas fram. Även yttre faktorer, exempelvis fastighetens läge och bullernivå, spelar in.
 • Tomtens värde
  Tomtvärdet baseras på faktorer som storlek, avloppskonstruktion, bebyggelsetyp, avstånd till vatten och snittvärderingen av en normalstor tomt i värdeområdet.
 • Byggnadsvärde
  Här tittar Skatteverket på fastighetstyp, in- och utvändig standard samt på fastighetens storlek.

Hur kan jag beräkna och kontrollera mitt taxeringsvärde?

Om du vill veta taxeringsvärdet på din egen fastighet eller en fastighet du funderar på att köpa, har Skatteverket en snabb och enkel tjänst som inte kräver identifiering – Söka taxeringsvärde. Du kan även beräkna din fastighets taxeringsvärde via Skatteverket. När du söker på en fastighet får du automatiskt upp vilken typ av fastighet det är, vilket också är avgörande för taxeringsvärdet.

Kontrollera taxeringsvärdet

Det händer att taxeringsvärdet är felaktigt, så om du känner dig tveksam är det viktigt att dubbelkolla att det verkligen stämmer. Ett för högt taxeringsvärde gör att du måste betala onödigt mycket i skatt, och ett för lågt taxeringsvärde försvårar dina chanser att få ta lån med fastigheten som säkerhet.

Begär ändring av taxeringsvärdet

På bostadsmarknaden kan priserna gå upp snabbt. Eftersom Skatteverket fastslår taxeringsvärdet vart tredje år, hinner de inte alltid med. När taxeringsvärdet behöver justeras måste du själv begära ändringen från Skatteverket. Detta gör du under “övriga uppgifter” i deklarationen. Om Skatteverket redan justerat och fyllt i de nya uppgifterna i deklarationen behöver du inte göra någonting. Du har alltid fem år på dig att överklaga Skatteverkets beslut om taxeringsvärde.

Vad är skillnaden mellan fastighetsavgift och fastighetsskatt?

Vilken typ av fastighet du äger avgör om du ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Fastighetsavgift

Fastighetsavgift betalas av ägare till hyreshus, ägarlägenheter och småhus. Till småhus räknas fastigheter som fristående villor, kedjehus, parhus, fritidshus och radhus men också obebyggda tomter där avsikt att bygga finns. Du betalar inte fastighetsavgift om du bor i bostadsrätt.

Om du äger en fastighet med småhus utan taxeringsvärde – alla bostäder där byggnadsvärdet understiger 50 000 kronor – baseras taxeringsvärdet och fastighetsavgiften helt på tomtvärdet.

Takbelopp för fastighetsavgift 2024

Ju högre taxeringsvärde din småhusfastighet har, desto högre avgift måste du betala. Den kommunala fastighetsavgiften år 2023 är 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde. Du behöver dock aldrig betala mer än takbeloppet per bostadsbyggnad, som i år ligger på 9 287 kronor – en höjning med cirka 400 kronor från 2022.

Innan de nya reglerna infördes 2008 kunde husägare få betala 1 % per år i fastighetsskatt. Ett hus värt 5 000 000 kronor innebar alltså en årskostnad på 50 000 kronor endast i skatt. En extremt stor skillnad mot dagens nivåer.

Fastighetsskatt

Statlig fastighetsskatt ska betalas av ägare till fastigheter som innehåller icke färdigställda bostäder. Om du exempelvis äger ett hyreshus betalar du fastighetsskatt på 0,4 % av taxeringsvärdet för:

 • obebyggd tomtmark
 • bostäder som är under uppförande
 • tomtmark med arrende – alltså en byggnad som ägs av någon annan
 • tomtmark med bostadsbyggnader som har ett byggnadsvärde under 50 000 kronor.

För lokaler med tillhörande tomtmark betalar du 1 % i fastighetsskatt. För själva bostäderna i hyreshuset betalar du istället kommunal fastighetsavgift.

Kom ihåg! Det är alltid den som äger fastigheten 1 januari som är skyldig att betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift för inkomståret som påbörjats.

Läs också: Lån till jordbruksfastighet

Taxeringsvärde och bolån

Taxeringsvärdet är främst ett underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift, men det kan också påverkar din fastighetsförsäkring, dina möjligheter att låna pengar med fastigheten som säkerhet och amorteringen på ditt bolån.

Låna med fastigheten som säkerhet

När taxeringsvärdet höjs kan du använda fastigheten som säkerhet för att låna pengar. Om du vill flytta eller utöka ditt nuvarande bolån kan vi hjälpa dig få en bättre ränta. Vi samarbetar med flera bolånebanker – och genom bara en kostnadsfri ansökan hos oss kan vi hjälpa dig att hitta det mest förmånliga bolånet för just dig.

Få ner amorteringsgraden

Om du lånar till mer än 70 % av bostadens värde måste du amortera 2 % per år. Men om marknadsvärdet på din bostad ökar blir också taxeringsvärdet över, vilket gör att du procentuellt lånat mindre pengar och amorteringskravet kan förändras.

Jämför och flytta lån vid omförhandling

När ditt taxeringsvärde ökar måste du betala mer i fastighetsavgift, men å andra sidan blir din fastighet värd mer. Det gör att du får lägre belåningsgrad och kan omförhandla boräntan. I samband med detta rekommenderar vi att du jämför bolån för att hitta den bästa räntan utifrån dina individuella förutsättningar. Behöver du flytta ditt bolån? Vi hjälper dig gärna!

Vanliga frågor och svar – Taxeringsvärde

Vad betyder taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det samlade värdet av fastighetens tomt och byggnader. Taxeringsvärdet ska vara 75 % av fastighetens marknadsvärde.

Är ett högt taxeringsvärde bättre än ett lågt?

Det beror på dina behov. Ett högt taxeringsvärde innebär att din fastighet är värd mer pengar, vilket ökar din kreditvärdighet hos banken och påverkar hur mycket ersättning du kan få vid försäkringsskador. Ett lågt taxeringsvärde gör att du inte behöver betala lika hög fastighetsavgift.

Går ett taxeringsvärde att överklaga?

Ja, efter Skatteverkets beslut om fastighetstaxering har du fem år på dig att överklaga. Normalt uppdateras taxeringsvärdet av din fastighet vart tredje eller vart sjätte år, men du kan själv anmäla förändrade värden.

Hur hög är fastighetsavgiften på nybyggnation?

Om du bor i en villa med värdeår 2012 eller senare, betalar du ingen fastighetsavgift under de första 15 åren. Detta för att främja nybyggnation.

Våra partners