Lån till jordbruksfastighet

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Regler för lån till jordbruksfastighet
Högre kontantinsats än på bolån
Att tänka på inför köp
Regler för lån till jordbruksfastighet
Högre kontantinsats än på bolån
Att tänka på inför köp

Att äga en jordbruksfastighet och bedriva verksamhet kan både främja biologisk mångfald, göra samhällsnytta och vara ekonomiskt lönsamt. Men för att få lån till en jordbruksfastighet gäller speciella regler. Här går vi igenom vad som räknas som en jordbruksfastighet och vad du bör tänka på inför köpet.

Vad är en jordbruksfastighet?

En jordbruksfastighet är en fastighet avsedd för produktion eller aktiviteter relaterade till jordbruk. Det kan exempelvis handla om ett landområde där du ska bedriva odlingsverksamhet, hålla boskap eller sköta skog.

För att en fastighet ska räknas som en jordbruksfastighet måste en viss markandel vara avsatt för jordbruksproduktion, men du kan ändå köpa en jordbruksfastighet med det huvudsakliga syftet att ha den som bostad. I dagsläget räknas en fastighet med två hektar mark eller mer som jordbruksfastighet.

Läs också: Bolån med eget företag

Vilka typer av fastigheter räknas som jordbruksfastighet?

Jordbruksfastigheter kommer i alla möjliga storlekar, från mindre familjeägda gårdar till stora jordbruk med flera hundra hektar mark. De flesta jordbruksfastigheter ligger på landsbygden, men de förekommer också i städer och i samhällen.

Här är några vanliga exempel på jordbruksfastigheter:

Lantgårdar

Många drömmer om att driva företag från en gård på landet. En lantgård är en samling beboeliga byggnader som utgör hjärtat i en jordbruksfastighet.

Åkermarker

En åkermark är ett landområde avsett för odling av exempelvis raps, bönor och spannmål. Marken kan vara både bevattnad och torr, beroende på vilka grödor som ska produceras. För åkermark kan du få gårdsstöd från Jordbruksverket. Det delas ut om du har fyra hektar jordbruksmark eller mer, förutsatt att marken brukas och sköts. Till jordbruksmark räknas förutom åkermark även betesmark och slåtteräng.

Skogsmarker

En skogsmark är ett jordbruksområde täckt av skog eller träd. Här kan du exempelvis producera timmer, ved, biomassa eller papper.

Betesmarker

En betesmark är till för betande djur, men kan också användas för att producera hö. Marken sköts med bete, putsning eller avslagning.

Vinodlingar

Mark som är avsedd för att odla vindruvor och producera vin.

Frukt- och grönsaksodlingar

Mark som är avsedd för odling av olika slags fruktträd eller grönsaker.

Djurfarmar

En djurfarm är en jordbruksfastighet med syfte att föda upp djur. Kor, grisar, får och kycklingar hör till de vanligaste i Sverige.

Övriga anläggningar

Jordbruksfastigheter kan också utgöras av lager, mejerier, stall eller andra anläggningar avsedda för produktion.

Hur fungerar lån till jordbruksfastighet?

När du köper en jordbruksfastighet får du låna upp till 75% av fastighetens värde. Den resterande delen måste du finansiera med en kontantinsats. Att banken kräver så pass hög kontantinsats beror på att jordbruksfastigheter är stora investeringar som ofta är svåra att helt finansiera genom lån.

Om du tagit över en gård och vill utveckla verksamheten kan du också låna på fastigheten, precis som när du utökar bolånet på din privatbostad.

Inget amorteringskrav på jordbruksfastigheter

Jordbruksfastigheter har inget amorteringskrav, oavsett hur mycket du lånar. Däremot har banken rätt att göra en egen amorteringsplan utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Individuella lösningar

Bankerna erbjuder flera olika finansieringslösningar för dig som vill köpa jordbruksfastighet, däribland vanliga hypotekslån och en kombination av räntederivat och lån. Precis som med bolån kan du välja mellan fast och rörlig ränta. Återbetalningstiden går ofta att anpassa efter dina behov.

Bankens bedömning

När du ska köpa en jordbruksfastighet gör banken sin bedömning både utifrån din ekonomi och fastighetens värde. Om marken eller skogen inte anses vara en bra säkerhet, påverkar det villkoren för ditt lån.

Det kan vara klokt att ta hjälp av en expert inom jordbruk för att bedöma fastighetens potential och att göra en grundlig undersökning av den innan ett eventuellt köp. Med expertdokumentation får du också bättre förutsättningar att förhandla med banken.

Krav på handlingar

Då många köp av jordbruksfastigheter innebär att en verksamhet ska bedrivas, vill banken ofta komplettera din ansökan med specifika handlingar. Dessa kan inkludera såväl bokslut och anställningsbevis som en ekonomisk budget, en skogsbruksplan och en beskrivning av verksamheten du tänker bedriva.

Finansiera kontantinsatsen

Om du saknar sparkapital till kontantinsatsen på minst 25 %, finns det möjlighet att finansiera den med ett privatlån. Detta förutsätter dock att det finns utrymme för ytterligare lån. Eftersom en jordbruksfastighet ofta kommer med stora kostnader är det extra viktigt att försöka få så bra ränta som möjligt på privatlånet till kontantinsatsen.

Via oss kan du jämföra privatlån från över 40 banker och långivare med en och samma ansökan.

Kostnader kan tillkomma

När du tar lån till en jordbruksfastighet är det viktigt att ha en god och genomtänkt ekonomisk plan. Förutom att du ska ha råd med själva lånet och ett eventuellt privatlån till kontantinsatsen, behöver du ta hänsyn till omkostnader kring köpet. Exempelvis tillkommer ofta advokatkostnader och besiktningskostnader. Om du behöver speciella tillstånd för att få köpa fastigheten kan det också innebära extra kostnader.

7 saker att tänka på när du ska köpa en jordbruksfastighet

När du köper en jordbruksfastighet blir du automatiskt egen företagare. Det gör att du bland annat kan göra avdrag för elkostnader, installation av solceller och gröna lösningar.

På många sätt kan en jordbruksfastighet alltså vara en smart och lönsam investering – både för dig själv och för samhället. För att göra en så bra och säker affär som möjligt bör du överväga följande:

1. Vad ska jordbruksfastigheten användas till?

Ska du ha fastigheten som fritidsbostad eller aktivt bedriva skogsbruk, jordbruk eller djurhållning? Se till att fastigheten verkligen passar för ändamålet.

2. Vilken typ av mark består fastigheten av?

Är det skogsmark, betesmark eller kanske en kombination av marktyper? Vad innebär det i form av möjligheter och begränsningar för ditt ändamål?

3. Hur är skicket på byggnaderna?

Utgörs fastigheten främst av bostadshus eller lager och andra byggnader ämnade för arbete? Kommer köpet kräva att du måste renovera om för att det ska passa ändamålet? Ta med renoveringskostnaderna i din budget redan från början för att undvika problem senare!

4. Vilka tillstånd behövs?

Behövs det bygglov på marken eller något speciellt tillstånd för djurhållning? Kom ihåg att ett jordbruk med över 100 djurenheter ska anmälas till kommunen, samt att 200 djurenheter eller mer kräver tillstånd.

5. Finns det miljöfarliga ämnen i marken?

Tidigare fastighetsägare kan ha bedrivit en verksamhet som efterlämnat miljöfarliga ämnen i vatten och mark. Undersök jordbruksfastighetens historik noga!

6. Hur ser de ekonomiska möjligheterna för jordbruksfastigheten ut?

Undersök om priset för fastigheten är rimligt i förhållande till möjligheterna till att bedriva en lönsam verksamhet.

7. Finns det juridiska aspekter som begränsar användandet?

Undersök om det finns servitut eller andra speciella avtal som påverkar hur du får använda din fastighet.

Är du det minsta osäker – anlita en fastighetsmäklare eller jurist som kan jordbruksfastigheter så att köpet genomförs tryggt och säkert. Det är en engångskostnad som garanterat kommer betala sig i längden!

Vanliga frågor och svar – Lån till jordbruksfastighet

Hur mycket kan man låna till jordbruksfastighet?

Du får låna upp till 75 % av fastighetsvärdet, resterande del måste finansieras med en kontantinsats. Förutsatt att lånekalkylen håller kan det vara möjligt att ta ett privatlån till kontantinsatsen.

Vilka banker ger lån till jordbruksfastighet?

Storbankerna har speciella lån till jordbruksfastighet. När du ansöker gör banken en bedömning av fastighetens värde och du lämnar ett pantbrev för fastigheten som säkerhet för lånet.

Krävs det tillstånd när en privatperson köper en jordbruksfastighet?

Om jordbruksfastigheten ligger i ett omarronderingsområde (ett område där ägosplittringen är stor) eller i glesbygd behövs ett förvärvstillstånd. Det kan dock finnas speciella regler kring en specifik fastighet, så det gäller att göra noggranna efterforskningar innan du skriver under avtalet.

Är det amorteringskrav på jordbruksfastigheter?

Det statliga amorteringskravet på bolån gäller inte för jordbruksfastigheter. Banken har dock rätt att bedöma amorteringsnivå utifrån dina ekonomiska förutsättningar när du lånar pengar.

Våra partners