0770 22 01 80

Lån till jordbruksfastighet

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

Räntan i exemplet är en 3 månaders rörlig ränta och sätts individuellt. För ett bolån på 1 580 000 kr med 40 års löptid, nominell ränta på 6,7%, engångsavgift 2 000 kr och månatlig avgift på 60 kr skulle den effektiva räntan beräknas till 6,82%. Månadskostnaden storlek skulle bli 9 164 kr och inkludera både ränta och amortering. Totalt belopp att betala blir 4 398 943 kr under 40 år (9 164kr x 480 månadsbetalningar). Din individuella situation kan påverka den effektiva räntan.

Regler för lån till jordbruksfastighet
Högre kontantinsats än på bolån
Att tänka på inför köp

Att äga en jordbruksfastighet och bedriva verksamhet kan både främja biologisk mångfald, göra samhällsnytta och vara ekonomiskt lönsamt. Men för att få lån till en jordbruksfastighet gäller speciella regler. Här går vi igenom vad som räknas som en jordbruksfastighet och vad du bör tänka på inför köpet.

Vad är en jordbruksfastighet?

En jordbruksfastighet är en fastighet avsedd för produktion eller aktiviteter relaterade till jordbruk. Det kan exempelvis handla om ett landområde där du ska bedriva odlingsverksamhet, hålla boskap eller sköta skog.

För att en fastighet ska räknas som en jordbruksfastighet måste en viss markandel vara avsatt för jordbruksproduktion, men du kan ändå köpa en jordbruksfastighet med det huvudsakliga syftet att ha den som bostad. I dagsläget räknas en fastighet med två hektar mark eller mer som jordbruksfastighet.

Vilka typer av fastigheter räknas som jordbruksfastighet?

Jordbruksfastigheter kommer i alla möjliga storlekar, från mindre familjeägda gårdar till stora jordbruk med flera hundra hektar mark. De flesta jordbruksfastigheter ligger på landsbygden, men de förekommer också i städer och i samhällen.

Här är några vanliga exempel på jordbruksfastigheter:

Lantgårdar

Många drömmer om att driva företag från en gård på landet. En lantgård är en samling beboeliga byggnader som utgör hjärtat i en jordbruksfastighet.

Åkermarker

En åkermark är ett landområde avsett för odling av exempelvis raps, bönor och spannmål. Marken kan vara både bevattnad och torr, beroende på vilka grödor som ska produceras. För åkermark kan du få gårdsstöd från Jordbruksverket. Det delas ut om du har fyra hektar jordbruksmark eller mer, förutsatt att marken brukas och sköts. Till jordbruksmark räknas förutom åkermark även betesmark och slåtteräng.

Skogsmarker

En skogsmark är ett jordbruksområde täckt av skog eller träd. Här kan du exempelvis producera timmer, ved, biomassa eller papper.

Betesmarker

En betesmark är till för betande djur, men kan också användas för att producera hö. Marken sköts med bete, putsning eller avslagning.

Vinodlingar

Mark som är avsedd för att odla vindruvor och producera vin.

Frukt- och grönsaksodlingar

Mark som är avsedd för odling av olika slags fruktträd eller grönsaker.

Djurfarmar

En djurfarm är en jordbruksfastighet med syfte att föda upp djur. Kor, grisar, får och kycklingar hör till de vanligaste i Sverige.

Övriga anläggningar

Jordbruksfastigheter kan också utgöras av lager, mejerier, stall eller andra anläggningar avsedda för produktion.

Hur fungerar lån till jordbruksfastighet?

När du köper en jordbruksfastighet får du låna upp till 75% av fastighetens värde. Den resterande delen måste du finansiera med en kontantinsats. Att banken kräver så pass hög kontantinsats beror på att jordbruksfastigheter är stora investeringar som ofta är svåra att helt finansiera genom lån.

Om du tagit över en gård och vill utveckla verksamheten kan du också låna på fastigheten, precis som när du utökar bolånet på din privatbostad.

Inget amorteringskrav på jordbruksfastigheter

Jordbruksfastigheter har inget amorteringskrav, oavsett hur mycket du lånar. Däremot har banken rätt att göra en egen amorteringsplan utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Individuella lösningar

Bankerna erbjuder flera olika finansieringslösningar för dig som vill köpa jordbruksfastighet, däribland vanliga hypotekslån och en kombination av räntederivat och lån. Precis som med bolån kan du välja mellan fast och rörlig ränta. Återbetalningstiden går ofta att anpassa efter dina behov.

Bankens bedömning

När du ska köpa en jordbruksfastighet gör banken sin bedömning både utifrån din ekonomi och fastighetens värde. Om marken eller skogen inte anses vara en bra säkerhet, påverkar det villkoren för ditt lån.

Det kan vara klokt att ta hjälp av en expert inom jordbruk för att bedöma fastighetens potential och att göra en grundlig undersökning av den innan ett eventuellt köp. Med expertdokumentation får du också bättre förutsättningar att förhandla med banken.

Krav på handlingar

Då många köp av jordbruksfastigheter innebär att en verksamhet ska bedrivas, vill banken ofta komplettera din ansökan med specifika handlingar. Dessa kan inkludera såväl bokslut och anställningsbevis som en ekonomisk budget, en skogsbruksplan och en beskrivning av verksamheten du tänker bedriva.

Finansiera kontantinsatsen

Om du saknar sparkapital till kontantinsatsen på minst 25 %, finns det möjlighet att finansiera den med ett privatlån. Detta förutsätter dock att det finns utrymme för ytterligare lån. Eftersom en jordbruksfastighet ofta kommer med stora kostnader är det extra viktigt att försöka få så bra ränta som möjligt på privatlånet till kontantinsatsen.

Via oss kan du jämföra privatlån från över 40 banker och långivare med en och samma ansökan.

Kostnader kan tillkomma

När du tar lån till en jordbruksfastighet är det viktigt att ha en god och genomtänkt ekonomisk plan. Förutom att du ska ha råd med själva lånet och ett eventuellt privatlån till kontantinsatsen, behöver du ta hänsyn till omkostnader kring köpet. Exempelvis tillkommer ofta advokatkostnader och besiktningskostnader. Om du behöver speciella tillstånd för att få köpa fastigheten kan det också innebära extra kostnader.

7 saker att tänka på när du ska köpa en jordbruksfastighet

När du köper en jordbruksfastighet blir du automatiskt egen företagare. Det gör att du bland annat kan göra avdrag för elkostnader, installation av solceller och gröna lösningar.

På många sätt kan en jordbruksfastighet alltså vara en smart och lönsam investering – både för dig själv och för samhället. För att göra en så bra och säker affär som möjligt bör du överväga följande:

1. Vad ska jordbruksfastigheten användas till?

Ska du ha fastigheten som fritidsbostad eller aktivt bedriva skogsbruk, jordbruk eller djurhållning? Se till att fastigheten verkligen passar för ändamålet.

2. Vilken typ av mark består fastigheten av?

Är det skogsmark, betesmark eller kanske en kombination av marktyper? Vad innebär det i form av möjligheter och begränsningar för ditt ändamål?

3. Hur är skicket på byggnaderna?

Utgörs fastigheten främst av bostadshus eller lager och andra byggnader ämnade för arbete? Kommer köpet kräva att du måste renovera om för att det ska passa ändamålet? Ta med renoveringskostnaderna i din budget redan från början för att undvika problem senare!

4. Vilka tillstånd behövs?

Behövs det bygglov på marken eller något speciellt tillstånd för djurhållning? Kom ihåg att ett jordbruk med över 100 djurenheter ska anmälas till kommunen, samt att 200 djurenheter eller mer kräver tillstånd.

5. Finns det miljöfarliga ämnen i marken?

Tidigare fastighetsägare kan ha bedrivit en verksamhet som efterlämnat miljöfarliga ämnen i vatten och mark. Undersök jordbruksfastighetens historik noga!

6. Hur ser de ekonomiska möjligheterna för jordbruksfastigheten ut?

Undersök om priset för fastigheten är rimligt i förhållande till möjligheterna till att bedriva en lönsam verksamhet.

7. Finns det juridiska aspekter som begränsar användandet?

Undersök om det finns servitut eller andra speciella avtal som påverkar hur du får använda din fastighet.

Är du det minsta osäker – anlita en fastighetsmäklare eller jurist som kan jordbruksfastigheter så att köpet genomförs tryggt och säkert. Det är en engångskostnad som garanterat kommer betala sig i längden!

Vanliga frågor och svar – Lån till jordbruksfastighet

Hur mycket kan man låna till jordbruksfastighet?
Du får låna upp till 75 % av fastighetsvärdet, resterande del måste finansieras med en kontantinsats. Förutsatt att lånekalkylen håller kan det vara möjligt att ta ett privatlån till kontantinsatsen.
Vilka banker ger lån till jordbruksfastighet?
Storbankerna har speciella lån till jordbruksfastighet. När du ansöker gör banken en bedömning av fastighetens värde och du lämnar ett pantbrev för fastigheten som säkerhet för lånet.
Krävs det tillstånd när en privatperson köper en jordbruksfastighet?
Om jordbruksfastigheten ligger i ett omarronderingsområde (ett område där ägosplittringen är stor) eller i glesbygd behövs ett förvärvstillstånd. Det kan dock finnas speciella regler kring en specifik fastighet, så det gäller att göra noggranna efterforskningar innan du skriver under avtalet.
Är det amorteringskrav på jordbruksfastigheter?
Det statliga amorteringskravet på bolån gäller inte för jordbruksfastigheter. Banken har dock rätt att bedöma amorteringsnivå utifrån dina ekonomiska förutsättningar när du lånar pengar.

Mer om bolån och bostadsköp

Boendekostnad – här är allt som räknas in

Boendekostnad är alla de kostnader som uppstår i samband med att du hyr eller äger en bostad. Till exempel hyra, ränta och avgifter. Läs mer...

Gå på grannens visning – vad gäller?

Det är lätt att bli nyfiken och vilja gå på visning hos grannen. Det är ett vanligt fenomen, men vad gäller egentligen? Här går vi igenom hu...

Sälja hus och bostadsrätt privat – köpekontrakt

Funderar du på att sälja din bostad privat? Det kan ibland vara billigare. Läs vad som gäller när du säljer hus privat – och hur gör med köp...

Checklista inför tillträde

Inför tillträdet till nya huset eller lägenheten finns det mycket att tänka på. Här är en checklista på 12 saker du ska hinna med innan till...
Par i bil på väg till visning av lägenhet

Gå på visning – en checklista

Att gå på visning är spännande – men vad ska man tänka på och leta efter? Allt det och mycket anant har vi samlat ihop här. Samt en checklis...

Lån till jordbruksfastighet

Är du intresserad av ett lån för jordbruksfastigheter? Här är allt du behöver veta om denna typ lån, inklusive vad som räknas som en jordbru...

Tillträde för hus

Vad betyder tillträde och vad ska man tänka på som säljare och köpare? Allt det och mycket annat går vi igenom här - allt för att du ska var...

Bygga utekök – en guide

Vill du bygga ett utekök? Här är vår steg för steg-guide – inklusive viktiga tips för hur du kan bygga utekök billigare eller med lastpallar...

Byta fönster – kostnader och vad du bör tänka på

Fönsterbyte kan kosta olika beroende på vilken typ av fönster du vill byta till och hur mycket du kan göra själv. Läs mer om kostnaderna här...

Måla om huset – så mycket kostar det

Är det dags att måla om huset? Här går vi igenom kostnader och andra viktiga saker att tänka på inför en ommålning av husfasaden.
mamma och dotter försöjer elen i hemmet med solceller

5 Tips för en bättre vardagsekonomi

Har du också märkt att matpriserna stiger och elen blivit dyrare? Här är 5 knep på hur du kan spara pengar i vardagen och få en bättre ekono...

Undersökning visar – här är man bäst på att se över sin ekonomi

Sambla har genomfört en sammanställning över var i landet man är bäst på att samla sina lån och krediter – se resultatet här!

Bergvärme – så mycket kostar installation och drift

Funderar du på att installera bergvärme? Här kan du läsa om kostnad för både installation och drift – och räkna på hur mycket du kan spara.

Vad kostar dränering? Allt du behöver veta

Dränering kan vara en tråkig utgift – men det är ofta en bra investering för ditt hus. Här kan du läsa hur du kan räkna på kostnad för dräne...

Bästa länderna att arbeta i 2023

Drömmer du också om att flytta till ett annat land? Vi på Sambla har sammanställt vilka länder i världen som är bäst att flytta till för att...

Rutavdrag – så fungerar det

Rutavdrag är en skattereduktion du kan få för hushållstjänster som städning, tvätt och trädgårdsarbeten. Läs allt om rutavdraget här.

The best countries to work in the world in 2023

We’ve all thought about moving somewhere new. Here is Samblas study on the best countries to work in the world in 2023.

Renovera kök – hur mycket kostar det?

Går du i tankar på att renovera köket, och vill räkna på vad det kostar? Här kan du läsa allt om kostnader som tillkommer vid en köksrenover...

Det här lånade svenskarna till 2022

Vi på Sambla har sammanställt de vanligaste anledningarna till att folk sökte lån genom oss under 2022 – se resultatet här!

Rotavdrag – så fungerar det

Vad är rotavdrag? Hur fungerar det? Här kan du lära dig allt om rotavdraget och hur du räknar ut det med rätt procent och summor för 2023.

Prisskillnader mellan matvarukedjorna – här finns billigaste julmaten

Vart finns den billigaste julmaten? Vi har undersökt priserna hos fem matvarukedjor runt om i Sverige för att hitta det billigaste julbordet...

Det söker svenskarna efter på rean

Resväskor, Airpods eller Moccamasters. Listan görs lång när vi har tittat på vad svenskarna söker efter allra mest under rean.
Kvinna sitter med sin dator på sitt hemmakontor

8 tips på hur du skapar ett effektivt och bra hemmakontor

Om du jobbar hemifrån på heltid är det viktigt att skapa en bra arbetsplats och hålla sina rutiner. Här är våra 8 bästa tips för hemmakontor...
Hund med hörlurar

14 ekonomipoddar du inte vill missa

Det finns många ekonomipoddar med tips och nyheter om sparande eller aktiemarkanden – här tipsar vi om våra 14 favoriter bland ekonomipoddar...

När är elen billigast?

Priset på el varierar kraftigt varje dag och många vill optimera sin förbrukning – men när är elen billigast? Och när är den dyrast? Läs här...

Bostadspriser

Dags att köpa bostad? Läs om vad som påverkar bostadspriserna, hur prisutvecklingen sett ut 2023 och hur prognosen framåt är.

Negativt elpris

Negativt elpris innebär att elen blir så billig att producenterna betalar dig för att använda el. Men varför händer det – och när? Läs allt ...
bil finansierad med billån

Bilfinansiering

Bilfinansiering med en månadskostnad som du klarar av. Vi hjälper dig att finansiera ditt bilköp och guidar dig till bra villkor.
Familj som nyss hämtat upp sin begagnade bil

Köpa begagnad bil tips

Ska du köpa en begagnad bil finns det stora möjligheter att göra en bra affär – om du vet vad du ska tänka på. Här är expertens viktigaste r...
nyrenoverat badrum

Pris för att renovera badrummet – vad kostar det?

Att renovera badrummet är ofta en bra investering – men hur mycket kostar det? Här är de bästa tipsen för att få ett bra och billigt badrum.
Mamma och barn leker med en lampa

Spara el

Hur kan man spara på el och således hålla nera elkostnaderna? Vi ger dig här våra 25 bästa tips för att spara på el 2023.
Familj som fikar

Anställningsformer och dess påverkan på din kreditvärdighet

En vanlig missuppfattning är att du måste ha en fast anställning för att få ett lån. Det stämmer inte! Men din anställningsform påverkar – l...
Man som renoverar med hjälp av sin sparade buffert

Därför är det viktigt att ha en buffert

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att ha en buffert. En buffert gör dig bättre förberedd och trygg – läs våra bästa tips här.
Kvinna läser ekonomiböcker på mobilen

Ekonomiböcker du måste läsa

Vill du lära dig mer om privatekonomi? Här är våra bästa tips på ekonomiböcker – som är väldigt användbara för din vardag.
Man som ringer och försöker förbättra sin kreditvärdighet

Tips på hur du förbättrar din kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på din förmåga att betala tillbaka pengar vid ett lån. Bättre kreditvärdighet ger lägre ränta – så här tar du di...

Våra partners

img
img
img
img
img