Sälja hus och bostadsrätt privat – köpekontrakt

Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Det här gäller när du säljer din bostad privat
Så ordnar du köpekontraktet
Detta ska ett köpekontrakt innehålla
Det här gäller när du säljer din bostad privat
Så ordnar du köpekontraktet
Detta ska ett köpekontrakt innehålla

Det finns inga krav på att anlita en mäklare när man säljer sitt hus. Vissa väljer därför att sälja privat, exempelvis för att hålla nere kostnaderna som annars tillkommer när man anlitar en mäklare. Men vad gäller egentligen när du säljer hus privat – och hur gör man med köpekontraktet? Det får du reda på här! 

Att sälja bostad privat

Det finns mycket att tänka på när man säljer sin bostad privat. Du som säljare måste själv fixa alltifrån värdering till att skapa annons, marknadsföra bostaden, besiktiga den och visa den. Du måste sedan själv sköta budgivningen, kolla upp köparens ekonomi och sist men inte minst – fixa ett köpekontrakt. Å andra sidan har du mer kontroll över processen och slipper till exempel att betala mäklararvode.

Vad är ett köpekontrakt?

Ett köpekontrakt, även kallat överlåtelsekontrakt när du säljer en bostadsrätt, är ett kontrakt som anger villkoren för försäljning av ett hus eller en villa. Det är ett juridiskt bindande avtal som reglerar alla villkor för försäljningen. Kontraktet innehåller villkor om köpeskilling, betalning, tillträdesdatum och annan relevant information. Köpekontraktet ska vara i skriftlig form och signeras av både köpare och säljare för att det ska bli juridiskt bindande.

 

Vem upprättar köpekontraktet?

Köpekontraktet upprättas vanligtvis av mäklaren alternativt en jurist. Det går att upprätta kontraktet själv, men det är inte helt enkelt. På nätet finns flera färdiga kontrakt och avtal som du kan använda dig av, men det är vanligt att du behöver göra flera ändringar och tillägg i avtalet utifrån det du och köparen har kommit överens om. Om något blir fel, kan det bli en dyr historia.

När skrivs köpekontrakt?

Köpekontraktet ska skrivas så fort som möjligt efter avklarad budgivning. Ofta sker det precis innan handpenningen ska betalas.

Läs också: Köpa bostad utan mäklare

Köpekontrakt när du säljer privat – tänk på detta

Det är viktigt att komma ihåg att det finns väldigt många lagar och regler att förhålla sig till när man säljer hus. När du säljer privat ökar ofta risken för att något kan gå fel. Därför är det viktigt att du redan innan du formulerar köpekontraktet, säkerställer att du och köparen är överens om alla detaljer kring husköpet.

Skriva köpekontrakt själv

När du formulerar ett köpekontrakt utan att ta professionell hjälp måste du vara väldigt noggrann med att du uppfyller alla specifika formkrav som krävs för att kontraktet ska vara juridiskt bindande. Vill du vara helt på den säkra sidan, är det alltså klokt att istället ta hjälp av en jurist när du ska formulera köpekontraktet.

Läs också: Kostnad för att annonsera på Hemnet

Det sitter i detaljerna

Väljer du ändå att formulera köpekontraktet själv, måste du gå ner på detaljnivå. Det är bättre att ta med saker som till en början kanske inte alls känns viktiga. Om det senare uppstår en tvist kan det vara dessa små detaljer i kontraktet som löser tvisten.

Läs också vår guide för att köpa bostad.

Vad ska köpekontraktet innehålla?

Köpekontrakt vid privat husförsäljning skiljer sig inte från de kontrakt som skrivs när man säljer via en mäklare. För att köpekontraktet ska vara bindande måste följande uppgifter finnas med:

  • Uppgifter om både säljare och köpare
  • En överlåtelseförklaring
  • Uppgifter om bostaden
  • Uppgift om köpesumman
  • Undertecknande av både säljare och köpare
  • Kontraktet behöver vara daterat

Utan ovanstående punkter kommer köpekontraktet inte vara juridiskt bindande.

Övriga punkter som är bra att ha med

Utöver tidigare nämnda punkter, finns det andra uppgifter som kan vara bra att ha med i köpekontraktet. Några exempel på övriga punkter är:

  • Villkor för handpenningen
  • Datum för tillträde
  • Tilläggsvillkor om bland annat finansiering och besiktning

Klausuler och tilläggsvillkor i köpekontrakt

Det är vanligt att ta med ytterligare villkor och klausuler i köpekontraktet. Dessa villkor och klausuler kallas ofta för svävarvillkor. De specificerar olika villkor och undantag som gäller vid bostadsförsäljningen. Här kan du läsa om några vanliga tillägg:

Besiktningsklausul

Besiktningsklausulen ger köparen möjlighet att undersöka fastigheten mer noggrant innan köpet blir bindande. Det ger också dig som säljare möjlighet att rätta till eventuella brister och fel innan försäljningen är avslutad.

Finansieringsklausul

Om köparen saknar lånelöfte, kan ni skriva in en finansieringsklausul i köpekontraktet. Detta innebär att köparen får en viss tid på sig att få ett godkänt lånelöfte och klar finansiering för huset. Om köparen inte får en godkänd finansiering inom den tidsram som står i klausulen, har både säljare och köpare rätt att dra sig ur affären utan konsekvenser.

Försäljningsklausul

Om köparen behöver sälja sin nuvarande bostad för att ha råd med betalningen för den nya bostaden, kan ni skriva in ett försäljningsvillkor som ger köparen några veckor på sig att sälja sin bostad. Om köparen misslyckas med detta har denne rätt att dra sig ur affären.

Friskrivningsklausul

Om säljaren vill friskriva sig från eventuella dolda fel kan man skriva in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det innebär att köparen inte har rätt till ersättning för ett dolt fel. En sådan friskrivning gör ofta att köpesumman blir lägre.

Kom ihåg att klausuler varierar beroende på parternas överenskommelser. Det finns heller inget måste att inkludera klausuler i köpekontraktet, utan det gäller enbart om både säljare och köpare är överens om att lägga till en klausul.

Vill du veta mer om köpekontrakt eller vill du fixa lånelöfte inför kommande köp? Kontakta oss!

Är du på väg att sälja bostaden kan du också se vår text om att köpa eller sälja bostaden först

Vanliga frågor och svar – Köpekontrakt för att sälja bostad privat

Måste man ha ett köpekontrakt?

Ja. För att köpet ska vara juridiskt bindande krävs alltid ett köpekontrakt. Kontraktet måste dessutom enligt svensk lag uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Ett muntligt kontrakt är inte juridiskt bindande.

Kan man dra sig ur ett köpekontrakt?

Kontraktet kan enbart brytas om säljare och köpare är överens om det, alternativt om ett tilläggsvillkor i kontraktet ger köpare eller säljare rätt att dra sig ur om vissa villkor är inte är uppfyllda. Drar man sig ur ett köpekontrakt utan att ha rätt till det, begår man kontraktsbrott och blir ersättningsskyldig.

Kan man skriva köpekontrakt själv?

Det är möjligt att skriva köpekontrakt själv. Rekommendationen är dock att du tar hjälp av en mäklare eller jurist, detta då det är av stor vikt att köpekontraktet uppfyller alla specifika formkrav.

Våra partners