Vad menas med underskott av kapital?

När man ansöker om ett lån görs alltid en kreditupplysning för att se om den sökande har en tillräckligt bra kreditvärdighet. Denna kreditvärdighet påverkas ibland av så kallat underskott av kapital. I den här artikeln går vi igenom hur det hela fungerar.

Vad är underskott av kapital?

Med underskott av kapital menas att man på något sätt gjort en ekonomisk förlust, vilket gör att man hamnat på minus i sin privatekonomi. Det kan handla om olika typer av utgifter eller förluster, som till exempel om man sålt aktier med förlust. Det allra vanligaste är att det rör sig om räntor man betalar för de lån man har. Såvida dessa inte tas ut av ränteintäkter eller liknande, resulterar de i ett underskott.

Nackdelen är att allt detta syns vid en kreditupplysning, och kan leda till sämre villkor när du ansöker om nya lån. Det är alltså möjligt att se en persons underskott av kapital hos UC. Om du har ett högt underskott av kapital tyder det på en hög belåning, vilket ger en lägre kreditvärdighet och således sämre lånevillkor. Har man väldigt högt underskott av kapital, kan det vara ett tecken på att den ekonomiska situationen är ohållbar. I dessa fall kan ett omstartslån utan säkerhet vara ett alterantiv.

Fördelen, för det finns även en sådan, är att du kan få pengar tillbaka genom avdrag på skatten. Detta kallas för skattereduktion för underskott av kapital.

Få tillbaka på räntan

Den vanligaste formen av kapitalunderskott är räntor på bolån eller andra typer av lån. För dessa låneräntor kan man få en räntereduktion på 30 procent. Om beloppet överstiger 100 000 kronor är det dock endast 21 procent som gäller. Observera att det bara är själva räntan man får göra avdrag för, amorteringarna räknas nämligen som ett slags sparande.

Tänk på att eventuella intäkter, till exempel från aktier eller fonder, kan ta ut underskottet och dras då bort från skatteavdraget.

Få tillbaka på aktieförluster

Om du gjort kapitalförluster på aktier eller fonder, det vill säga om du sålt aktier som gått ner i värde sedan du köpte dem, så kan du också göra skatteavdrag för detta. För denna typ av förluster kan avdragen vara så höga som 70 procent. De exakta reglerna för detta återfinns i inkomstskattelagen.

Hur deklareras underskott av kapital?

I en deklaration med underskott av kapital är minusposterna som återfinns under ”inkomst av kapital” större än plusposterna. 30 procent av underskottet upp till 100 000 kronor kan då dras av från skatten på din inkomst. Om underskottet är större än 100 000 kronor blir avdraget bara 21 procent. Har man stora ränteutgifter kan det därför finnas skäl för två makar att dela upp ränteutgifterna mellan sig i deklarationen, så att båda hamnar under gränsen på 100 000 kronor.

I de allra flesta fall rapporterar banken automatiskt in uppgifter om dina lån till Skatteverket, vilket innebär att när du väl får din deklaration så är de lån du betalat ränta på redan ifyllda.

Låna med högt underskott av kapital

Enligt en färsk studie av oss på Sambla har underskott av kapital en förhållandevis liten effekt på möjligheten att få ett lån beviljat. Istället är det andra faktorer som UC-risk(%) och antal kreditupplysningar som är de absolut vanligaste orsakerna till avslagna låneansökningar. Där ser vi att möjligheten till lån snabbt begränsas vid en risk över 15% samt över 20 kreditupplysningar hos UC.

Överskott av kapital

Om det i stället skulle uppstå ett överskott i deklarationen, efter beräkningen av inkomster och kostnader, ska överskottet beskattas med 30 procent.

Uppdaterat 19-12-04

 kr
 år
5 000600 000
Cirka månadskostnad:
1 739 kr
Nytt lånSamla lån
Applicant
Phone number
Email adress
Occupation
Marital status
Skicka ansökan för att godkänna användaravtalet och dataskyddspolicyn.
Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. Annuitetslån 150 000 kr, 10 år, nom. ränta 6,95%, start-/aviavg. 0 kr ger eff. ränta 7,18 %. Totalkostnad: 208 532 kr eller 1 738 kr/månad (120 avbet.). Återbet. tid 1-18 år. Nom. ränta 2,95%-29,90%.