Vad är en faktura?

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Sambla förklarar faktura
Definition & Förklaring
Det ska en faktura innehålla
Sambla förklarar faktura
Definition & Förklaring
Det ska en faktura innehålla

Faktura är ett dokument som påvisar ett betalningskrav. På fakturan ska det bland annat framgå köpare och säljare, belopp och när den ska vara betald. Många väljer fakturabetalning vid E-handel på grund av den högre säkerheten som detta medför. I detta fall kommer köparen att få hem produkterna innan de behöver betalas. Smidigt kan tyckas!

Definitionen av faktura

Per definition är faktura samma sak som en räkning, dvs. ett krav på att betala för produkter eller tjänster som köparen har fått.

Vad ska en faktura innehålla?

En faktura ska innehålla information som gör det lätt att se köpare och säljare, vad som sålts, summa och när fakturan ska vara betald. En så kallad fullständig faktura behöver därmed ha följande information:

Fullständig faktura ska innehålla:

 1. Datum – Dagen då fakturan skapades.
 2. Löpnummer – Detta för att enklare kunna hittas i företagets bokföring.
 3. Säljarens momsregistreringsnummer – Inom Sverige räcker det generellt med organisationsnummer eller personnummer (vid enskild firma).
 4. Köparens momsregistreringsnummer – Detta förutsatt att köparen är skattskyldig och gäller primärt vid försäljning mellan företag.
 5. Säljaren och köparens namn och adress – Detta anges för att säljare och köpare enkelt ska kunna identifieras. Är säljaren ett bolag ska adress anges utifrån i vilken kommun som bolaget har sin hemvist.
 6. Produkt eller vara samt mängd – Denna information anger vilka produkter eller tjänster som fakturabeloppet gäller samt hur stor mängd som köpts. Det kan exempelvis vara ”4 st kontorsstolar”.
 7. Belopp – Belopp anges både per enhet samt som totalbelopp.
 8. Datum för leverans – Datum behöver anges i det fall som fakturan förväntas betalas i förväg, dvs. innan köparen fått produkterna.
 9. Beskattningsunderlag för skattesatser – Om produkter eller tjänsterna som säljs har olika procentsats på momsen ska totalsumma för varje procentsats presenteras.
 10. Mervärdesskatt (moms) – Momsen är vanligtvis på 25 % men det förekommer produkter och tjänster med lägre momssats samt de som är momsbefriade.
 11. Eventuella andra avgifter – Övriga avgifter kan exempelvis vara frakt, aviavgift och administrationsavgift.
 12. Eventuell ändring i dröjsmålsräntan – Om ingen information anges om dröjsmålsränta* gäller att räntesatsen är referensränta + 8%. Anges däremot dröjsmålsräntan på fakturan kan den sättas på en betydligt högre nivå.

* Dröjsmålsränta = Räntekostnad som uppstår på obetalt belopp efter att förfallodatumet har passerat på en faktura.

Hur specificerad en faktura behöver vara styrs även av om köparen exempelvis är utomlands eller själv sköter faktureringen (självfakturering). Det är däremot ytterst sällan som detta sker mot privatpersoner. Den grundläggande informationen som behöver finnas med är de punkter som presenteras ovan.

Förenklad faktura

Förenklad faktura innebär att färre uppgifter, än de som nämns ovan, behöver finnas med på fakturan. I detta fall krävs enbart:

 • Datum
 • Säljarens uppgifter
 • Produkt/tjänst
 • Momsbelopp.

Förenklad faktura får användas till privatpersoner om fakturabeloppet maximalt är 4 000 kronor inklusive moms, alternativt att tekniska eller administrativa lösningar innebär att köparen inte kan ange sina uppgifter.

Förenklad faktura används exempelvis vid köp av drivmedel på automatstationer, biljetter inom lokaltrafiken samt brobiljetter och parkeringsavgifter.

Exempel på köptillfällen med faktura

Faktura används bland annat vid följande köptillfällen:

Lån

En faktura skickas ut en gång i månaden under lånets löptid. På fakturan framgår vanligtvis kvarvarande skuld, räntesats och månadsbelopp att betala.

Kreditkort

På en faktura till ett kreditkort anges både totalt utnyttjad kredit samt lägsta belopp att betala. Kortägare har alltså möjlighet att betala hela, eller valfri del, av skulden. I det fall som inte hela beloppet betalas skjuts detta över till kommande månadsfaktura och räntekostnad uppstår på det beloppet.

E-handel

Vid köp på faktura via E-handel kommer köparen få produkterna innan fakturan behöver vara betald. Det är därmed ett säkert sätt att köpa varor online och vara säker på att dessa verkligen blir levererade. Du slipper även ligga ute med pengarna om du väljer att skicka tillbaka någon vara.

Vad händer om fakturan inte blir betald?

Om en faktura inte betalas innan dess förfallodatum sker följande:

1. Påminnelse

Det vanligaste är att företag skickar ut en betalningspåminnelse för att påminna att betalningen är försenad. I detta fall får företaget ta ut en påminnelseavgift på max 60 kronor samt dröjsmålsränta som beräknas från förfallodatumet. Även om de väljer att skicka flera påminnelser får maximalt en påminnelseavgift tas ut.

OBS – Myndigheter har rätt att ta ut högre påminnelseavgift. Exempelvis har CSN påminnelseavgift på 450 kronor.

Det finns däremot inget juridiskt krav på att påminnelse måste skickas ut. Företaget kan alltså välja att direkt gå vidare till inkasso eller Kronofogden (se kommande punkter).

2. Inkasso

Förutsatt att betalning inte sker, trots betalningspåminnelse, kan ärendet lämnas över till ett inkassobolag. De har rätten att ta ut en avgift på 180 kronor.

3. Kronofogden

Sista steget är att företaget ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Även kostnaden för detta, på 300 kr, läggs på befintlig skuld. Om Kronofogden fastslår skulden kan den drivas in exempelvis via löneutmätning*. Blir det ett ärende hos Kronofogden kommer även en betalningsanmärkning att uppstå.

* Löneutmätning = Kronofogden tar en del av löneutbetalningen direkt från arbetsgivaren till att skulden är återbetald.

Vad göra om fakturan inte kan betalas?

Om du har en faktura som du inte klarar av att betala innan förfallodatumet bör du:

1. Kontakta utfärdaren av fakturan

Första steget är alltid att kontakta utfärdaren av fakturan. De kan exempelvis erbjuda ett förlängt betalningsvillkor eller avbetalning av skulden. Det finns däremot inte något juridiskt krav på att säljaren måste erbjuda en sådan lösning.

2. Se över resterande fakturor och skulder

Se även över resterande fakturor och skulder som ska vara betalda inom kort. Vilka skulder behöver betalas direkt för att de inte ska bli ännu större genom betalningspåminnelse och inkassokrav? Betala primärt dessa och försök att skjuta upp eller påbörja avbetalning på andra fakturor.

3. Färre fakturor och lägre kostnader med ett samlingslån

Personer som har fakturor de inte kan betala har ofta utspridda krediter och andra skulder som tillsammans skapar en hög månadskostnad. En lösning kan vara att teckna ett så kallat samlingslån.

Ett samlingslån är ett privatlån som tecknas för att användas till att lösa alla lån, krediter, förfallna fakturor och andra skulder. Med lägre ränta och längre amorteringstid kan samlingslån ge en betydligt lägre månadskostnad och därmed förbättrad ekonomi.
Utöver lägre kostnad slipper du flera utspridda fakturor – istället får du en enda faktura att betala varje månad.

Sambla erbjuder kostnadsfri lånejämförelse av samlingslån – med svar från över 40 banker och långivare inom ett dygn.

Frågor och svar - Faktura

Kan jag få påminnelseavgift på en faktura jag inte fått?

Ja, om du beställt varor eller tjänster på faktura är du själv ansvarig för att betala fakturan i tid. Detta oavsett om den kommer bort på posten eller på annat sätt inte når dig. Det förutsätter däremot att avsändaren kan bevisa att fakturan skickats till dig.

Är kvitto och faktura samma sak?

Nej, faktura är ett betalningskrav medan kvitto är ett bevis på att betalning har skett. Däremot kan en faktura även användas som kvitto. I detta fall skickar företaget en faktura där det tydligt anges att den är betald.

Vad innebär det att bestrida en faktura?

Att bestrida en faktura innebär att utfärdaren av fakturan kontaktas och betalningskravet ifrågasätts. Detta bör alltid ske skriftligt så att bevis finns på att fakturan har bestridits. Skulle parterna inte komma överens om en skuld kan detta avgöras i domstol.

Vad är fakturering?

Fakturering betyder att skicka ut en faktura.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler