Bodelning för sambor – det här gäller vid separation

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Bodelning för sambor
Så ska tillgångarna fördelas
Det händer vid dödsfall
Bodelning för sambor
Så ska tillgångarna fördelas
Det händer vid dödsfall

Ogifta par som bor tillsammans kallas för sambor. När sambor bestämmer sig för att separera kan frågor om fördelningen av tillgångar och skulder uppstå. Här går vi igenom vad som gäller.

Vad innebär sambolagen?

När ett par flyttar ihop börjar sambolagen automatiskt gälla. Den bestämmer hur äganderätten till den gemensamma egendomen och dess fördelning vid en eventuell separation ska regleras. Den gemensamma egendomen kallas samboegendom och inkluderar tillgångar som förvärvats under samboskapet.

Allt ska delas lika vid bodelningen

Utan ett specifikt avtal vid en separation fastställer Sambolagen hur fördelningen av den gemensamma egendomen ska ske. Enligt lagen ska samborna dela på värdet av samboegendomen med en 50/50-fördelning, vilket betyder att värdet av egendomen räknas samman och sedan delas lika mellan parterna.

Syftet är att säkerställa en rättvis och balanserad fördelning av den gemensamma egendomen vid separation. Om en part köpt egendomen eller betalat för alla gemensamma ägodelar själv, har den andra parten ändå rätt till hälften.

Samboavtal – ett sätt att bestämma själv

Det mest effektiva sättet för sambor att reglera bodelningen är att skriva ett samboavtal. Det är ett skriftligt dokument där parterna kommer överens om hur tillgångar och skulder ska fördelas vid en eventuell separation. Avtalet kan även inkludera punkter som underhållsbidrag och gemensamma kostnader. Att upprätta ett samboavtal kan ge klarhet och trygghet för båda parter inför framtiden.

En mer rättvis bodelning

Ett samboavtal ger en tydlig vägledning och kan minimera eventuella konflikter och osäkerheter som kan uppstå vid en separation. Genom att förutse och diskutera dessa frågor i förväg kan sambor undvika obehagliga överraskningar och säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar och ansvar.

Anlita en juridisk expert

Det är alltid en god idé att anlita en jurist för att upprätta samboavtalet. Med professionell rådgivning kan avtalet lättare anpassas efter specifika behov och önskemål. Det är också viktigt att ha juridiskt stöd för att säkerställa att avtalet är rättvist och hållbart på lång sikt.

Enskild och gemensam egendom – håll koll på äganderätten

Det är viktigt att skilja mellan enskild och gemensam egendom vid en separation. I allmänhet betraktas tillgångar som förvärvats tillsammans under samboförhållandet som gemensam egendom och bör fördelas lika mellan parterna vid en separation. Däremot betraktas tillgångar som endast ägs av en av parterna som enskild egendom och förblir i ägarens ägo vid separationen. Det är viktigt att ha tydliga bevis på äganderätten till enskild egendom, exempelvis i form av kvitton eller avtal.

Vem har rätt till hyresrätten eller bostadsrätten?

En hyresrätt tillfaller oftast den som har störst behov av att bo kvar, exempelvis på grund av barn. Med bostadsrätter gäller det att vara vaksam. Om bostaden köps för att användas gemensamt, och därmed anses vara samboegendom, har varje part rätt till hälften av bostadens värde om relationen skulle upphöra. Detta alltså oavsett hur stor del varje part betalade vid köptillfället.

Läs också: Köpa in sig i hus

Bostadsrätt som inte är en samboegendom

Om bostadsrätten inte är en samboegendom kan den parten som inte står som ägare ändå ha rätt att bo kvar, förutsatt att ägaren kan köpas ut. Eftersom bostadsköp innebär stora belopp, är det viktigt att vara överens från början och ha ett skriftligt avtal på vad som gäller vid en separation.

Skulder vid bodelning

Vid fördelning av tillgångar och skulder vid bodelning för sambor är det inte bara tillgångarna som ska fördelas rättvist, utan även eventuella skulder. Båda parter är juridiskt ansvariga för gemensamma skulder även efter separationen, om de har undertecknat avtal eller liknande.

Då måste bodelning senast begäras

För att genomföra en bodelning efter avslutat samboförhållande krävs det att den ena parten meddelar den andra parten inom ett år efter att förhållandet har upphört. Om detta inte görs, förloras rätten till bodelning och tingsrätten kan inte utse en person att ansvara för bodelningen.

Bodelning vid dödsfall

Vid en sambos död ska tillgångar delas enligt sambolagen om inget annat avtalats. Den efterlevande sambon kan begära uppdelning fram till bouppteckningen. Arvingar kan inte begära uppdelning, men den avlidne sambons eventuella barn eller barnbarn har rätt till hälften av egendomarna. Om det inte finns några barn eller barnbarn med i bilden kan sambon ärva allt.

Läs också: Ta över lån och bolån

Vad händer om en sambo inte begär bodelning vid dödsfall?

Att begära bodelning vid dödsfall är valfritt. Om en sambo inte vill begära bodelning går den avlidnes egendom istället till arvingarna.

Värdera egendomarna för en rättvis bodelning

Vid bodelning bör tillgångarna värderas för att allt ska bli så rättvist som möjligt. En noggrant hanterad bodelning säkerställer att bådas intressen tas i beaktning och underlättar en smidig uppdelning av gemensamma tillgångar. Det kan handla om alltifrån fastigheter och fordon till bankkonton, företag och andra värdefulla tillgångar. För att få en objektiv bedömning av tillgångarnas värde är det alltid bäst att anlita en expert.

Läs också: Ta över bolån vid separation

Bodelning för sambor – en summering:

  • Tillgångar och skulder förvärvade under samboförhållandet ingår i bodelningen.
  • Gemensamma tillgångar som bostad, bil och sparande delas lika mellan samborna.
  • Gemensamma skulder fördelas också jämnt.
  • I en bodelning inkluderas inte tillgångar och skulder som ägdes vid förhållandets början eller enskild egendom som har förvärvats genom arv eller gåvor.

Frågor och svar – Bodelning för sambor

Vad säger sambolagen om bodelning?

Vid en separation kan sambor begära att fördela det de äger tillsammans. Det kallas för bodelning och utgår ifrån hur ägandeförhållandena såg ut när paret separerade.

Vem kan begära en bodelning?

Båda parterna i ett samboförhållande kan kräva att en bodelning ska påbörjas. Om ni är överens kan ni dela upp tillgångarna på egen hand, om inte kan ni ta hjälp från en jurist eller ansöka om en bodelningsförrättare.

Vad händer när sambor väljer att inte göra en bodelning?

Det är vanligt att sambor som separerar väljer att fortsätta äga gemensamma egendomar, exempelvis bostaden. Då regleras villkoren inför en eventuell framtida försäljning.

Kan man vägra gå med på bodelning?

Eftersom sambolagen gör gällande att tillgångar och skulder ska delas 50/50 vid en bodelning, kan inte ena parten vägra att delta. Om det händer kan det få rättsliga följder.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler