Inflation: Vad betyder det för mig?

Av: Pingis Berg-Hadenius
Vardagsekonom på Sambla

Den senaste tiden pratar alla ekonomi och ett ord som vi hör särskilt ofta är inflation. Vad betyder det egentligen och vad betyder det för just dig? 

När priserna stiger på varor och tjänster kallas det för inflation. Ett annat sätt att beskriva det är att din köpkraft minskar. Om du för ett år sedan kunde köpa två liter mjölk för 20 kronor, får du idag bara 1,5 liter för samma summa pengar. Din köpkraft har minskat.

Inflation är alltså en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa mindre för samma mängd pengar.

Riksbanken är den institution som har ansvaret för att försöka hålla inflationen, prisökningstakten i samhället, till två procent per år. Bara det senaste året har matpriserna i Sverige stigit med över 20%! För att minska prisökningstakten, inflationen, höjer Riksbanken den så kallade styrräntan. Riksbanken har successivt höjt styrräntan sedan 2022 från noll procent till över 3 procent, 2023.

Den högre styrräntan gör att räntorna i allmänhet går upp. Ungefär 80 procent av alla svenskar har rörliga lån eller lån med kort bindningstid, därför har de flesta av oss fått högre räntekostnader.

Vad kan du göra för att minska dina kostnader och få en bättre ekonomi i tider av högre inflation? 

  1. Gör en budget för din ekonomi där du går igenom dina faktiska levnadskostnader. De flesta kan sänka sina kostnader i vardagen på boende, mat och lån.
  2. Se över dina krediter och samla dina lån! Har du flera krediter som du inte tänkt på eller flera små lån? Se över och samla dina lån. Ett samlat lån kan ge lägre ränta och kan på så vis sänka dina månadskostnader.
  3. Prioritera en sparbuffert på tre månadslöner så att du känner dig trygg ifall något oväntat inträffar.
  4. Amortera ned din skuldsättning: särskilt om du har lån på mer än tre gånger din årsinkomst eller en belåningsgrad på din bostad och andra lån på över 60% av bostadens värde.
  5. Spara regelbundet. Det viktigaste är att ditt sparande blir av över tid. Försök att avsätta en del av din inkomst direkt till sparande, varje månad.

 

Pingis Berg-Hadenius

Källor:

Inflationstakten – SCB.se

Riksbank.se