Förbättra ditt låneläge när räntorna stiger!

Av: Pingis Berg-Hadenius
Vardagsekonom på Sambla

Många unga svenskar har aldrig upplevt så höga räntor som vi har nu. I början av 2022 hade vi fortsatt rekordhöga bostadspriser och räntor på väldigt låga nivåer, särskilt för bostäder. 

Nyligen höjde Riksbanken reporäntan igen, med 50 punkter till 3,5 %. Beskedet visar att toppen kan vara nära då två ledamöter i Riksbankens direktion bara ville höja med 25 punkter. Den nya högre nivån på styrränta kommer att få räntor i allmänhet, att stiga ytterligare. 

Riksbanken kommunicerar också en framtida prognos om vart de tror att styrräntan ska ligga, kallat räntebanan. Räntebanan justerades upp något och indikerar att styrräntan toppar på 3,65% någon gång de närmaste tre åren för att sedan sjunka tillbaka till 3,35% under början av 2026.

Upplever du att räntekostnader tar en allt större del av dina inkomster, jämfört med för ett år sedan? Det finns smarta saker att göra!

– Har man inte utnyttjat sitt bolåneutrymme kan det vara en idé att ”baka ihop” och samla krediter som till exempel ett billån och andra små lån under ditt bolån. På så vis kan du sänka din ränta och dina månadskostnader eftersom räntor på bolån brukar vara lägre än till exempel billån och andra typer av privatlån, säger Pingis Hadenius, vardagsekonom på Sambla.

Hur mycket får du låna på din bostad?

I regel får man belåna 85 % av bostadens värde. Utöver det är den generella regeln att du kan låna 4,5 gånger din inkomst på årsbasis. Har du tex en årsinkomst på 400 000 kronor får du alltså låna knappt 2 miljoner kronor. Har du en belåningsgrad på över 50 % måste du utöver räntekostnader även amortera ditt lån.

I Sverige har 2,4 miljoner hushåll ett bolån. En stor andel av dessa ska lägga om sina lån under 2023. Vad kan du göra för att få en så bra ränta som möjligt?

  1. Jämför olika långivare och utmana din nuvarande bank – våga fråga om en ränterabatt
  2. Samla lån och krediter – lägg om en del av dina privatlån i ditt bostadlån. Om du har outnyttjat belåningsutrymme.
  3. Begär ut amorterings-underlaget från din bank som visar hur de räknat på just ditt lån. Det kan ha ett signalvärde och vara bra vid förhandling av räntan. Ska du flytta ditt lån behövs detta underlag till den nya banken.
  4. Har du renoverat bostaden? Då kan du få en omvärdering på värdet av din bostad som kanske ger en lägre belåningsgrad och möjlighet till lägre ränta. Annars är regeln att man kan omvärdera sin bostad vart femte år.
  5. Be om en så kallad amorteringsventil, att slippa amortera dina lån, om du behöver sänka dina månatliga kostnader ytterligare.

Pingis Berg-Hadenius