Så lånade svenskarna 2023 – tydliga trenderna

Under ett år med kraftiga räntehöjningar ville allt fler svenskar se över räntevillkoren på sina lån – samtidigt som andelen sökta konsumtionslån minskar. Det visar en sammanställning från oss på Sambla, där vi gått igenom samtliga sökta privatlån under 2023.

Klicka här för att hoppa direkt till siffrorna för varje län.

Över hälften av alla kunder som ville ta hjälp av Samblas tjänster för att jämföra privatlån under 2023 gjorde det för att refinansiera sina nuvarande lån – alltså att försöka sänka räntan på dem. Det visar en undersökning som vi gjort genom att sammanställa samtliga låneansökningar som gjorts hos jämförelsetjänsten under hela 2023.

Drygt hälften (56 %) av alla ansökningar handlar om att sänka ränta på nuvarande lån – jämfört med 44 % under 2022.

– Den höga inflationen under året gav inte mindre än fyra höjningar av styrräntan, och våra kunders lånemönster följer i mångt och mycket resten av landets ekonomiska situation, säger Marcus Sätherström på Sambla och fortsätter:

– När levnadskostnaderna ökar är det fler som vill se över sin lånesituation för att få en lägre månadskostnad.

Konsumtionslån minskar: “Sannolikt en större medvetenhet”

En annan kategori som sticker ut är andelen konsumtionslån, som minskat i andel med 20 procentenheter.

– Under 2023 gick vi in i en lågkonjunktur i Sverige, vilket har skapat påfrestningar i privatekonomin hos många svenskar. Sannolikt har det också skapat en större medvetenhet kring hur man konsumerar och vad man faktiskt lånar till, med tanke på hur mycket andelen konsumtionslån minskat, säger Marcus Sätherström.

I övrigt ökade bland annat även andelen fordonslån samt lån ämnat för tjänster – till exempel för reparationer – och hälsa/sjukvård, vilket inbegriper till exempel tandvård, skönhetsingrepp och ögonlaser.

Se fördelningen för 2023 gällande hela Sverige här:

 

Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering/Samlingslån 56,44% 43,83%
Fordon 9,86% 7,96%
Övrig konsumtion 8,92% 29,29%
Renovering 7,24% 6,96%
Hälsa/Sjukvård 5,78% 3,86%
Tjänster 5,68% 3,45%
Investering 4,49% 3,90%
Studier 1,58% 0,70%

 

Om undersökningen:

Sammanställningen är gjord av Sambla och baseras på samtliga sökta lån hos Sambla och Advisa i Sverige under 2023, totalt över 600 000 stycken. Datan jämförs med tidigare undersökning som anger motsvarande siffror för 2022. Sambla Group är en av Nordens största aktörer inom låneförmedling.

 

 

 

 

Önskar du en graf för just ditt län? Kontakta oss gärna!

Vi har samtidigt sammanställt de vanligaste låneanledningarna 2023 för varje län i Sverige. Så här ser siffrorna ut:

Blekinge
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 54,52% 42,67%
Fordon 10,65% 8,94%
Övrig konsumtion 8,87% 28,53%
Renovering 7,61% 7,36%
Hälsa/Sjukvård 7,32% 4,52%
Tjänster 5,77% 3,39%
Investering 3,87% 3,89%
Studier 1,39% 0,69%

 

Dalarna
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 54,68% 43,05%
Fordon 12,07% 8,99%
Övrig konsumtion 8,59% 28,63%
Renovering 7,46% 7,32%
Hälsa/Sjukvård 6,11% 4,60%
Tjänster 5,48% 3,23%
Investering 4,30% 3,53%
Studier 1,31% 0,65%

 

Gotland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 53,85% 43,79%
Fordon 10,39% 7,56%
Övrig konsumtion 9,03% 27,80%
Renovering 7,17% 6,67%
Hälsa/Sjukvård 6,87% 4,96%
Tjänster 5,84% 3,92%
Investering 5,54% 4,41%
Studier 1,29% 0,83%

 

Gävleborg
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 53,85% 44,68%
Fordon 10,39% 8,74%
Övrig konsumtion 9,03% 29,02%
Renovering 7,17% 5,83%
Hälsa/Sjukvård 6,87% 3,93%
Tjänster 5,84% 3,22%
Investering 5,54% 3,83%
Studier 1,29% 0,70%

 

Halland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 57,92% 43,93%
Fordon 9,96% 9,23%
Övrig konsumtion 8,82% 28,47 %
Renovering 6,86% 7,01%
Tjänster 5,23% 3,64%
Hälsa/Sjukvård 5,19% 3,32%
Investering 4,64% 3,72%
Studier 1,39% 0,64%

 

Jämtland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,72% 44,81%
Fordon 11,59% 8,82%
Övrig konsumtion 8,69% 29,36%
Hälsa/Sjukvård 7,09% 4,24%
Renovering 7,06% 6,86%
Tjänster 4,27% 2,43%
Investering 4,00% 2,87%
Studier 1,58% 0,58%

 

Jönköpings län
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 58,34% 43,62%
Fordon 10,72% 8,93%
Övrig konsumtion 8,61% 28,68%
Renovering 6,26% 6,57%
Tjänster 5,38% 3,67%
Hälsa/Sjukvård 5,32% 3,82%
Investering 4,11% 4,03%
Studier 1,26% 0,65%
Kalmar län
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,71% 44,26%
Fordon 11,76% 8,87%
Övrig konsumtion 8,61% 27,89%
Renovering 6,84% 7,53%
Hälsa/Sjukvård 6,04% 3,65%
Tjänster 5,63% 3,43%
Investering 4,17% 3,79%
Studier 1,25% 0,56%

 

Kronobergs län
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 56,71% 44,71%
Fordon 10,89% 9,09%
Övrig konsumtion 9,10% 29,14%
Renovering 6,48% 6,42%
Tjänster 5,96% 3,05%
Hälsa/Sjukvård 4,88% 3,22%
Investering 4,63% 3,73%
Studier 1,34% 0,61%

 

Norrbotten
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 54,89% 43,32%
Fordon 12,27% 8,69%
Övrig konsumtion 9,28% 28,54%
Renovering 7,77% 7,63%
Hälsa/Sjukvård 5,50% 4,60%
Tjänster 4,87% 2,90%
Investering 3,99% 3,65%
Studier 1,43% 0,63%

 

Skåne
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,88% 43,80%
Fordon 9,80% 7,81%
Övrig konsumtion 8,78% 38,69%
Renovering 7,68% 7,34%
Hälsa/Sjukvård 5,86% 4,14%
Tjänster 5,78% 3,44%
Investering 4,66% 4,04%
Studier 1,56% 0,71%

 

Stockholms län
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 58,41% 44,57%
Övrig konsumtion 9,33% 29.94%
Renovering 7,40% 7,22%
Fordon 7,17% 6,14%
Tjänster 5,74% 3,60%
Hälsa/Sjukvård 5,34% 3,48%
Investering 4,86% 4,26%
Studier 1,74% 0,77%

 

Södermanland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,03% 43,06%
Fordon 11,54% 9,13%
Övrig konsumtion 8,90% 29,77%
Hälsa/Sjukvård 6,80% 4,53%
Renovering 6,49% 5,46%
Tjänster 5,59% 3,32%
Investering 4,20% 3,94%
Studier 1,45% 0,76%

 

Uppsala län
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 57,40% 45,52%
Fordon 9,92% 7,14%
Övrig konsumtion 8,38% 29,10%
Renovering 7,77% 6,67%
Tjänster 5,51% 3,58%
Hälsa/Sjukvård 5,39% 3,65%
Investering 4,09% 3,67%
Studier 1,55% 0,66%
Värmland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 54,02% 43,22%
Fordon 11,64% 9,82%
Övrig konsumtion 8,98% 27,28%
Renovering 7,63% 8,35%
Hälsa/Sjukvård 6,47% 3,72%
Tjänster 5,56% 3,57%
Investering 4,25% 3,40%
Studier 1,45% 0,61%

 

Västerbotten
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,54% 41,91%
Fordon 10,58% 8,97%
Övrig konsumtion 8,62% 28,2%
Renovering 8,08% 8,51%
Tjänster 5,45% 2,99%
Hälsa/Sjukvård 5,33% 4,87%
Investering 4,74% 3,84%
Studier 1,65% 0,60%

 

Västernorrland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 54,64% 43,11%
Fordon 11,22% 9,30%
Renovering 8,48% 8,35%
Övrig konsumtion 8,44% 28,41%
Hälsa/Sjukvård 6,50% 4,06%
Tjänster 5,30% 3,11%
Investering 3,72% 3,11%
Studier 1,70% 0,51%

 

Västmanland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 56,87% 44,83%
Fordon 10,46% 8,08%
Övrig konsumtion 8,61% 28,63%
Renovering 6,99% 6,34%
Tjänster 5,82% 3,63%
Hälsa/Sjukvård 5,38% 4,46%
Investering 4,27% 3,33%
Studier 1,61% 0,66%

 

Västra Götaland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 57,15% 43,83%
Fordon 9,91% 7,93%
Övrig konsumtion 8,75% 29,28%
Renovering 6,93% 6,88%
Hälsa/Sjukvård 5,68% 3,89%
Tjänster 5,63% 3,56%
Investering 4,37% 3,89%
Studier 1,58% 0,72%

 

Örebro län
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,86% 44,41%
Fordon 11,34% 8,42%
Övrig konsumtion 8,19% 28,95%
Renovering 6,97% 6,85%
Hälsa/Sjukvård 6,07% 3,98%
Tjänster 5,70% 3,33%
Investering 4,17% 3,38%
Studier 1,70% 0,62%

 

Östergötland
Lånanledning Fördelning 2023 Fördelning 2022
Refinansiering 55,65% 44,09%
Fordon 11,10% 9,01%
Övrig konsumtion 8,84% 29,16%
Hälsa/Sjukvård 6,37% 4,22%
Renovering 6,31% 5,04%
Tjänster 6,10% 3,76%
Investering 4,10% 3,94%
Studier 1,53% 0,74%

Så här såg siffrorna ut för 2022, där de jämfördes med 2021:

 

Hela Sverige
Syfte Fördelning av
lån 2022
Fördelning av
lån 2021
Samla lån 43.83% 33.77%
Övrigt 17.35% 35.92%
Konsumtion 11.55% 3.76%
Fordon 7.96% 8.73%
Renovering 6.96% 7.63%
Investering 3.90% 5.13%
Hälsa/sjukvård 3.86% 2.92%
Tjänster 3.45% 0.79%
Studier 0.70% 0.45%
Semester 0.39% 0.85%

Om Sambla

Vi är Sambla, den nya generationens låneförmedlare. Sedan starten har vår filosofi alltid varit densamma – att jämföra långivarnas erbjudanden så att alla, oavsett vem du är och vad du gör, alltid ska få det bästa möjliga banklånet.