Vad är banksekretess?

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad  i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Lagstadgad tystnadsplikt
Gäller alla svenska banker
För att skydda dina bankuppgifter
Lagstadgad tystnadsplikt
Gäller alla svenska banker
För att skydda dina bankuppgifter

Banksekretess innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt. Alltså att dina bankuppgifter är skyddade och inte kommer lämnas ut till någon annan.

I Sverige gäller banksekretessen enligt lag, vilket betyder att alla svenska banker måste förhålla sig till detta. Det är för att skydda din integritet och att du ska kunna känna sig trygg med att dina ekonomiska uppgifter hålls privata.

Vad innefattas av banksekretessen?

Banksekretessen innefattar alla uppgifter mellan dig och din bank, såväl skriftligt som muntligt. Till och med uppgiften att du ens är kund hos en viss bank omfattas av sekretessen. Banken och banktjänstemännen får inte dela mig sig av några uppgifter som rör dig som kund i banken – varken muntligt eller skriftligt.

Inte bara ekonomiska uppgifter

I allmänhet finns sekretessreglerna för att skydda dina ekonomiska förhållanden, men de skyddar även relevanta personliga förhållanden. Exempel på sådana är sjukdom, upprättande av testamente eller skilsmässa. Det gäller även information som bankmannen fått under privata samtal och det spelar ingen roll om ni pratar om privatlivet eller bankärenden – sekretessen gäller i vilket fall.

Slutar aldrig gälla

Sekretessen fortsätter gälla enligt lag även efter att en banktjänsteman slutat jobba på banken – eller om du bytt till en annan bank. Även uppgifter som en banktjänsteman fått kännedom utanför arbetet omfattas av tystnadsplikt – exempelvis om tjänstemannen skulle höra en viktig uppgift om dig på en fest.

Vad händer om banken bryter mot banksekretessen?

Om någon på banken bryter mot sekretessen och utelämnar dina uppgifter blir de skyldiga att betala skadestånd till dig. Misstänker du brott mot banksekretess ska du kontakta polisen för att upprätta en anmälan. Du kan även kontakta Datainspektionen, som har goda kunskaper om personuppgiftslagen.

För att lyckas stämma banken och få skadestånd måste du dock kunna bevisa att du lidit ekonomisk skada på grund av att banken brutit sin tystnadsplikt.

Kan man kringgå banksekretessen?

Ja, men då är det på dina villkor. Som bankkund kan du ge ditt samtycke för att banken får lämna ut viss upplysning till en utomstående part. Detta kan du göra genom att ge banken en fullmakt, där du lämnar ditt samtycke för att någon annan ska få ta emot vissa uppgifter.

Vad gäller för sambopar och gifta par?

Till skillnad mot vad man kanske tror har inte makarna i ett gift par fullständiga rättigheter att få ta del av uppgifter och upplysningar om varandra i från banken.

Även om äktenskapsbalken enligt lag anger att makarna är skyldiga att lämna varandra upplysningar om varandras ekonomi innebär det inte att banken hur som helst kan lämna upplysningar till någon av makarna till den andre.

Endast om det är uppenbart att det ligger i den kontohavande makens intresse att uppgiften lämnas ut bör den göra det. En sambo har inte rätt att begära ut några uppgifter från banken om den andra sambons tillgodohavanden i banken.

När kan banken lämna ut uppgifter?

Det finns undantag i bankens tystnadsplikt, när de trots allt får lämna upplysningar till tredje part om dina mellanhavanden hos banken.

Till privatpersoner

Det finns en rad omständigheter som kan göra att en får lämna ut uppgifter trots lagen om banksekretess. Till exempel har en förmyndare för en omyndig person rätt att få upplysningar om den omyndiges bankförhållanden. Detsamma gäller en god man och förvaltare, som är utsedd enligt föräldrabalken, så länge det upplysningarna har med uppdraget att göra.

En bankkunds dödsbo samt enskilda dödsbodelägare kan också ha rätt att få upplysningar om den avlidne kundens förhållande till banken, om det är av betydelse för dödsboet. Detsamma gäller en konkursförvaltaren för ett svenskt konkursbo.

Är du en borgensman eller har ställt pant för en annan persons lån i en bank har du i allmänhet rätt att få upplysningar om skulden. I regel får borgensmannen dock inte ta del av låntagarens övriga affärer med banken.

 

Till myndigheter

Det finns även flera omständigheter som gör din bank skyldig att lämna ut uppgifter om dig som bankkund till våra myndigheter. Till exempel måste banken lämna upplysningar om sin verksamhet – och därmed sammanhängande omständigheter – till Finansinpektionen om myndigheten begär det.

Banken är också skyldig att lämna vissa uppgifter till Skattemyndigheten enligt lagarna om självdeklaration och kontrolluppgifter.

När ett brott misstänks och en förundersökning inletts får banken lämna uppgifter till både polis- och åklagarmyndigheten. Precis som alla andra är också bankpersonal skyldiga att avlägga vittnesmål inför domstol. Banksekretessen hindrar alltså inte en banktjänsteman att avge vittnesmål om en privatpersons bankförbindelser.

Även Kronofogden har rätt att begära ut upplysningar från banker så att de kan bedöma om de kan göra en utmätning.

Vanliga frågor och svar - Banksekretess

Vad gäller banksekretessen?

Banksekretessen innefattar alla uppgifter mellan dig och din bank, såväl skriftligt som muntligt.

Vad är banksekretess?

Banksekretess innebär att din bank enligt lag inte får lämna ut uppgifter om dig som kund i banken till någon annan.

När kan banken lämna ut uppgifter?

Till exempel till förmyndare, goda män eller till dödsbodelägare. Det finns även flera myndigheter, till exempel Polisen och Skatteverket, som kan begära ut bankuppgifter.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

Visa fler